Дроби

Додано: 4 квітня 2020
Предмет: Математика, 4 клас
30 запитань
Запитання 1

Знайди помилку :

варіанти відповідей

2 1

2

5 1

5

1 1

3

Запитання 2

Знайдіть 1/5 від 1 км.

варіанти відповідей

200 м

300 м

500 м

1 000 м

Запитання 3

Знайдіть 1/4 від 1 год.

варіанти відповідей

4 хв

44 хв

6 хв

15 хв

Запитання 4

Знайдіть 1/4 від 1 ц.

варіанти відповідей

25 кг

4 кг

6 кг

18 кг

Запитання 5

Який дріб більше 1/7 чи 1/13?

варіанти відповідей

1/7

1/13

дорівнюють один одному

Запитання 6

Знайдіть 2/8 від 87 376

варіанти відповідей

21 448

21 484

24 844

21 844

Запитання 7

1/5 = 1 175. Знайдіть ціле.

варіанти відповідей

235

5 875

1 175

1 180

Запитання 8

Знайдіть 3/5 від 38 045

варіанти відповідей

22 827

60 782

60 882

38 045

Запитання 9

Дуб може рости 400 років, а ялинка - 3/4 від цієї кількості років. Щоб дізнатися, скільки років може рости ялинка, потрібно:

варіанти відповідей

400 ∶ 4 ⋅ 3

400 ∶ 3 ⋅ 4

400 ⋅ 4 ∶ 3

Запитання 10

Довжина саду 60 м, ширина - на 24 м менше. 3/4 площі саду займають вишні. Яку площу займають вишні?

варіанти відповідей

1080 м²

2880 м²

1620 м²

Запитання 11

Яка частина круга замальована зеленим кольором?

варіанти відповідей

2/6

2/8

6/8

Запитання 12

Знайди невідоме число, якщо 5/8 від нього становить 40

варіанти відповідей

25

64

13

Запитання 13

Вкажи на якому з малюнків показано 1/2

варіанти відповідей
Запитання 14

Чому дорівнює 1/6 від 1 доби?

варіанти відповідей

4 години

12 годин

6 годин

Запитання 15

Знаменник дробу вказує на ...

варіанти відповідей

кількість частин, що взяли

кількість частин які заалишилися

скільки рівних частин поділено ціле

Запитання 16

Чисельник дробу вказує

варіанти відповідей

на кількість узятих частин від цілого

на скільки частин поділено ціле

Запитання 17

Обери правильний запис

варіанти відповідей

1/2 >1/5

1/6 < 1/7

1/3 < 1/2

1/9 > 1/3

1/4 < 1/2

Запитання 18

Яким дробом можна позначити шматочки, що залишилися

варіанти відповідей

2/3

3/5

1/2

2/5

Запитання 19

У класі 28 учнів. 1/4 всіх учнів відмінники. Скільки відмінників у класі?

варіанти відповідей

21

7

12

Запитання 20

На уроці фізкультури у Павлика було 9 спроб закинути м'яч у сітку. 1/3 всіх спроб Павлик промахнувся. Скільки м'ячів закинув Павлик у сітку?

варіанти відповідей

3

6

9

Запитання 21

1/5 від 1 м

варіанти відповідей

20 см

50 см

5 см

Запитання 22

1/4 від 2 см

варіанти відповідей

5 мм

1 см

10 мм

Запитання 23

Туристи пройшли 9 км,що становить 1/3 їхнього маршруту.Яку відстань подолали туристи

варіанти відповідей

3 км


27 км

81 км

12 км

Запитання 24

Знайди 1/6 суми чисел 20 454 і 8406

варіанти відповідей

28860

48010

4810

4801

Запитання 25

Довжина відрізка КМ дорівнює 25 см .Чому дорівнює 3/5 цього відрізка?

варіанти відповідей

13 см

5 см

75 см

15 см

Запитання 26

Площа паркової зони міста становила 3400 га.Після розширення вона збільшилася на 1/8.Яка площа пракової зони після розширення?

варіанти відповідей

425 га

3825 га

3829 га

4250 га

Запитання 27

У Борі було 200 грн. Першого дня він витратив 4/10 усіх грошей, а другого дня 3/4 того, що витратив першого дня. Скільки грошей залишилося у Борі?

варіанти відповідей

0

60

90

120

Запитання 28

Маслозавод відправив у три магазини 2800 кг масла: у перший магазин - 1/5 всього масла, в другий - 3/7, а в третій - решту. Скільки кілограмів масла одержав третій магазин?

варіанти відповідей

2240 кг

1200 кг

1760 кг

1040 кг

Запитання 29

Розв'яжи рівняння.

Х×4-120=200

варіанти відповідей

40

170

80

20

Запитання 30

Знайди довжину відрізка, якщо 5/6 його довжини становить 10 см.

варіанти відповідей

12 см

50 см

60 см

30 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест