Двовимірні масиви

Додано: 10 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 920 разів
16 запитань
Запитання 1

Вкажіть правильну послідовність записів

1 int a[n][m];

2 cin>>n>>m;

3 for (int i=0; i<n; i++) {

4 for (int j=0; j<m;j ++) {

5 cin>>a[i][j];}}

варіанти відповідей

1,2,3,4,5

2,1,4,3,5

1,2,3,5,4

2,1,3,4,5

1,2,4,3,5

Запитання 2

У записі

a[i][j]

i та j відповідають за

варіанти відповідей

рядок та стовпець

діагональ

стовпець та рядок

кількість елементів

Запитання 3

Вказаний фрагмент коду виводить на екран


варіанти відповідей

масив без головної діагоналі із збереженням місць інших елементів

елементи головної діагоналі, зберігаючи їхнє початкове положення

масив без головної діагоналі без збереження місць інших елементів

елементи головної діагоналі, не зберігаючи їхнє початкове положення

Запитання 4

Вкажіть фрагмент коду, який реалізує пошук мінімального значення в масиві

варіанти відповідей
Запитання 5

Для даного двовимірного масиву, який має 4 рядки і 4 стовпці, обчислити a[1][3]*a[2][1]: 1, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 1, 8, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1

варіанти відповідей

12

6

2

4

1

Запитання 6

Для даного двовимірного масиву, який має 4 рядки і 4 стовпці, визначити значення елементу a[ a[0][1] + a[1][2] ] [ a[2][2] - a[3][2] ]: 1, 1, 6, 2, 2, 5, 2, 1, 8, 1, 5, 3, 2, 3, 2, 1

варіанти відповідей

3

5

1

4

2

Запитання 7

Для даного двовимірного масиву A, який має 4 рядки і 3 стовпці, обчислити суму парних елементів. Визначити варіант правильної відповіді.

варіанти відповідей

for(i=0;i<4;i++){

for (j=0;j<3;j++){

if(A[i][j]%2==0

{s+=A[i][j]}

};

};

for(i=0;i<4;i++){

for (j=0;j<3;j++){

s+=A[i][j]

}

}

for (j=0;j<3;j++){

for(i=0;i<4;i++){

if(A[i][j]%2==0

{s+=A[i][j]}

};

};

for(i=0;i<4;i++){

if(A[i][j]%2==0

{s+=A[i][j]}

};

Запитання 8

Для даного двовимірного масиву, який має 4 рядки і 4 стовпці, визначити індекси елементу масиву A [ [1] [2] / a[2] [1] ] [ [0] [3] / [1][0] ]. Масив утворений з чисел: 1, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 1, 8, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1.

варіанти відповідей

A[1][3]

A[3][1]

A[2][3]

A[1][4]

A[2][1]

інший варіант

Запитання 9

Двовимірний масив А[i][j], який має три рядки і три стовпці, утворений з чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Який результат одержимо після виконання наступних операторів?

m=a[0][0];

for (i=0;i<3;i++){

for(j=0;j<3;j++){

if (a[i][j]> m)

m=a[i][j];}

}

}

варіанти відповідей

4

7

3

1

5

Запитання 10

Якого значення набуде змінна m після виконання наступних операторів?

m=0;

for (i=0;i<4;i++){

for (j=0;j<4;j++){

a[i][j]=2*i+j;

if (j==2) {

m=m+a[i][j];

};

};

};

варіанти відповідей

28

40

20

18

26

Запитання 11

Що визначає для довимірного масиву X[n][m] наступний алгоритм 

s= 0;

for (i= 1; i<n; i++){

for (j= 1; j<m; j++){

if (X[i][j] <0)

{ s=s+X[i][j]; };  

};

}

варіанти відповідей

мінімальний елемент масиву

суму від*ємних елементів масиву

максимальний елемент масиву

 кількість від*ємних елементів масиву

Запитання 12

Що визначає для масиву X[n][m] наступний алгоритм 

for (i= 1; i<n; i++){

for (j= 1; j<m; j++){

if (i%2==0)

{ X[i][j]=a };  

};

}

варіанти відповідей

мінімальний елемент масиву

парні рядки масиву замінити на a

кількість парних елементів масиву

парні стовпці масиву замінити на a

Запитання 13

Що визначає для масиву X[n][m] наступний алгоритм 

for (i= 1; i<n; i++){

for (j= 1; j<m; j++){

if (j%2 !=0)

{ X[i][j]=1 };  

};

}

варіанти відповідей

формування двовимірної таблиці, в якій елементи в непарних стовпцях = 1, а інші = 0

формування двовимірної таблиці, в якій елементи парних рядків = 1, а інші = 0

 формування двовимірної таблиці, в якій елементи, що стоять на головній діагоналі = 1, а інші = 0


кількість рівних елементів двовимірної таблиці Х

Запитання 14

Що визначає для масиву x[n][n] наступний алгоритм 

s=0;

for (i= 0; i<n; i++){

for (j= 0; j<n; j++){

if (i==j) {s = s+x[i][j];};  

};

}

варіанти відповідей

сума елементів головної діагоналі таблиці

 елементи парних рядків замінити на S

елементи непарних рядків замінити на S

елементи парних стовпців замінити на S

сума елементів бічної діагоналі таблиці

Запитання 15

Дано фрагмент програми, який описує роботу з двовимірною таблицею a .

k=2;

for (i=0;i<n; i++) {

b=a[i][k];

a[i][k]=a[i][k+1];

a[i][k+1]=b;

}

Де i є номером рядка, а величина j – номер стовпця. Тоді даний фрагмент міняє місцями:

варіанти відповідей

 елементи k-го рядка та k+1-го стовпця таблиці

елементи головної діагоналі та k+1-го рядка таблиці

елементи k-го стовпця та k+1-го стовпця таблиці

елементи бічної діагоналі та k-го стовпця таблиці

Запитання 16

Дано двовимірний масив розміром 5*5

41 87  37  12 45

74 42  78  58 43

48 72  46  49 56

78 34  72  91 12

79 25  73  18 89

Яке буде значення змінної f після виконання таких дій

f=a[2][0];

for (k=1;k<5;k++)

{

if (a[2][k]>f)

{

f=a[2][k]

};

}

варіанти відповідей

48

46

56

72

49

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест