"Ефективність функціонування психологічної служби та ставлення учасників НВП до результатів діяльності працівників психологічної служби»

Додано: 1 листопада 2020
Предмет:
8 запитань
Запитання 1

Як часто Ви звертаєтеся за допомогою/порадою до соціального педагога?

варіанти відповідей

раз у семестр

приблизно щомісяця

щотижня 

не звертаюся 

Запитання 2

Якщо Ви не звертаєтесь за допомогою, то чому ?

варіанти відповідей

відсутність у навчальному закладі

не було необхідності

«звик(ла) самостійно справлятися»

немає довіри

фахівець сам не виявляє ініціативу

відсутність кабінету

Запитання 3

Наскільки корисною для Вас є робота соціального педагога?

варіанти відповідей

корисна, маю позитивний досвід

шкідлива, маю негативний досвід

складно відповісти

відсутній у закладі

Запитання 4

З приводу яких питань Ви найчастіше звертаєтеся до соціального педагога? (виберіть не більше 3 варіантів відповідей)

варіанти відповідей

труднощі у навчанні

проблеми взаємовідносин з однолітками

оформлення документів щодо встановлення статусу, нарахування пенсії, виплати матеріальної допомоги, тощо

як сказати «Ні»

навички здорового способу життя

насильство у навчальному закладі, на вулиці

насильство у сім’ї

Запитання 5

продовження...

З приводу яких питань Ви найчастіше звертаєтеся до соціального педагога? (виберіть не більше 3 варіантів відповідей)


варіанти відповідей

питання розвитку здібностей, пам’яті, уваги, тощо.

оздоровлення та харчування

вибір професії та профорієнтація

проблема організації дозвілля

статеві стосунки

проблеми взаємовідносин з вчителями/викладачами

проблеми взаємовідносин з батьками

Запитання 6

Де найчастіше з Вами проводиться робота чи спілкуєтесь з соціальним педагогом (виберіть тільки 1 варіант відповіді)?

варіанти відповідей

в учительській/викладацькій

у коридорі

в аудиторії після уроків/пар

де прийдеться

у кабінеті

Запитання 7

Оцініть діяльність практичного психолога і соціального педагога за 12-бальною шкалою, у якій 12 – найвища оцінка, 1 – найнижча (виберіть одну правильну відповідь)

варіанти відповідей

1-3

3-6

6-9

9-12

Запитання 8

Як Ви вважаєте, чи потрібні практичний психолог і соціальний педагог у навчальному закладі?


варіанти відповідей

потрібні

не потрібні

 не знаю

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест