14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Екологічні чинники. Середовище існування.

Додано: 28 березня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 4 рази
12 запитань
Запитання 1

Частина простору, в якому мешкають особини, популяції й угруповання організмів різних видів-це:

варіанти відповідей

екологічна ніша

середовище існування

ареал

біоценоз

Запитання 2

Здатність організмів реагувати на тривалість світлового періоду доби називається:

варіанти відповідей

фотоперіодизмом

біологічним годинником

таксисом

циклічністю

Запитання 3

До едафобіонтів відносяться:

варіанти відповідей

кріт

дощовий черв'як

омела біла

сліпак

Запитання 4

До гідробіонтів відносяться:

варіанти відповідей

ящірка прудка

краб камчатський

планарія біла

жабурниця звичайна

Запитання 5

Усі компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми та їх угруповання називаються:

варіанти відповідей

екологічною валентністю

екологічними адаптаціями

популяційними хвилями

екологічними чинниками

Запитання 6

Умови, в яких організми з найменшими енергетичними затратами зберігають властивий їм обмін речовин, називаються:

варіанти відповідей

оптимальними

найкращими

лімітуючими

обмежуючими

Запитання 7

Як називаються організми, які можуть жити лише за дуже незначної зміни чинників середовища?

варіанти відповідей

стенобіонти

еврибіонти

мутуалісти

паразити

Запитання 8

Зменшення розмірів тіла, тоненькі покриви тіла, вертикальні міграції, слабка пігментація тіла, гетеротрофний тип живлення характерні для мешканців середовища…

варіанти відповідей

наземно-повітряного

грунтового

водного

гостальне (організмове)

Запитання 9

Взаємозалежне живлення, спрощення чи втрата органів, розвинута статева система, значна плодючість, органи прикріплення, складні життєві цикли, анаеробне дихання  характерні для мешканців середовища…

варіанти відповідей

наземно-повітряного

водного

грунтового

гостального (організмового)

Запитання 10

Який американський зоолог у 1913 році у дослідах з комахами дійшов висновку, що як мінімум, так і максимум екологічного впливу може бути обмежувальним чинником?

варіанти відповідей

Ю. Лібіх

В.Шелфорд 

В.Вернадський

Ю.Одум

Запитання 11

Які тварини відносяться до еврибіонтів?

варіанти відповідей

 миші

таргани

горобці

коали

Запитання 12

Розгляньте ілюстрацію, проаналізуйте запропоновані твердження і вкажіть правильні.

варіанти відповідей

Межі витривалості виду позначено точками А і Б. 

Затемнені ділянки відповідають зонам пригнічення. 

Між зонами пригнічення розташована зона екологічної валентності

Між межами витривалості А і Б – зона нормальної життєдіяльності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест