Екологічні групи грибів

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 154 рази
12 запитань
Запитання 1

Обери гриби, які належать до симбіотрофів...

варіанти відповідей

боровик

мукор

підберезник

трутовик

маслюк

Запитання 2

Ознака, спільна для грибів і рослин:

варіанти відповідей

гетеротрофній тип живлення

хітин у складі клітинної стінки

автотрофний тип живлення

наявність клітинної стінки

Запитання 3

Міцелій - це...

варіанти відповідей

вегетативне тіло гриба

тіло лишайника

твірна тканина гриба

хлорофілоносна частина лишайника

Запитання 4

Гриб забезпечує дерево...

варіанти відповідей

водою та мінеральними речовинами

глюкозою

киснем

вуглекислим газом

Запитання 5

Визнач ознаки,характерні для зображеного організму

варіанти відповідей

еукаріот

вищий гриб

автотроф

має корені

смертельно отруйний

має ризоїди

є пластинчастий гіменофор

не має тканин та органів

Запитання 6

Ознака, спільна для грибів і тварин

варіанти відповідей

клітинна стінка містить муреїн

гетеротрофний тип живлення

автотрофний тип живлення

клітинна стінка містить целюлозу

Запитання 7

До мікроміцетів належить ...

варіанти відповідей

трутовик

мукор

мухомор

підберезник

Запитання 8

Визнач правильне твердження. 1) гриби - гетеротрофи, оскільки мають хлоропласти; 2) гриби ростуть усе життя.

варіанти відповідей

обидва

лише перше

лише друге

обидва неправильні

Запитання 9

Гриби - гетеротрофні організми, які мають позаклітинне травлення

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 10

Визнач екологічну групу грибів, джерелом їжі яких є органічні рештки рослин та тварин.

варіанти відповідей

паразити

сапротрофи

симбіотрофи

міксотрофи

Запитання 11

Надземна частина гриба, що складається з ніжки й шапинки

варіанти відповідей

плодове тіло

покривало

міцелій

гіфи

Запитання 12

Наука, що вивчає особливості будови та життєдіяльності грибів, це...

варіанти відповідей

альгологія

бріологія

зоологія

мікологія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест