Екологічні проблеми

Додано: 23 квітня 2019
Предмет: Природознавство, 5 клас
Тест виконано: 676 разів
20 запитань
Запитання 1

Екологічні проблеми це -

варіанти відповідей

порушення екосистеми

негативні зміни, що наступають у природі під впливом різних чинників

забруднення біосфери та атмосфери

зменшення природних ресурсів планети

Запитання 2

В якому році було підписано Віденську конвенцію щодо охорони озонового шару?

варіанти відповідей

2000

1965

1985

2015

Запитання 3

Забруднення атмосфери може спричинити:

варіанти відповідей

загрозу для життя людини

загрозу для тварин

загрозу для рослин

загрозу для біосфери

Запитання 4

Які негативні наслідки впливу людину на довкілля

варіанти відповідей

порушуються природні угруповання й екосистеми

забруднююється атмосфера

зменшуються лісові ресурси

збільшується чисельність рослин

зменшується шкода природносу середовищу

Запитання 5

За походженням розрізняють такі види забруднення:

варіанти відповідей

фізичне

метафізичне

хімічне

біологічне

космічне

радіаційне

механічне

Запитання 6

Чим небезпечне механічне забруднення природного середовища

варіанти відповідей

прямим знищенням окремих рослин і загальним порушенням цілісності рослинного покриву

руйнуванням грунтів і втратою ними родючості

погіршення складу повітря

погіршення складу води

Запитання 7

Чому небезпечне фізичне забруднення

варіанти відповідей

збільшується температура вище звичайного рівня

забруднюється повітря продуктами згоряння палива

призводить до вимирання певних видів живих організмів

Запитання 8

Що таке хімічне забрудення?

варіанти відповідей

це забруднення навколишнього середовища хімічними відходами

пов'язане зі змінами фізичних, температурно-енергетичних, хвильових і радіаційних параметрів зовнішнього середовища.

зміна природних хімічних властивостей води за рахунок збільшення вмісту в ній шкідливих домішок як неорганічної (мінеральні солі, кислоти, луги, глинисті частинки), так і органічної природи (нафта й нафтопродукти, органічні залишки, поверхнево-активні речовини, пестициди).

Запитання 9

В чому полягає біологічне забруднення?

варіанти відповідей

засмічення довкілля

 у надходженні до водойм із стічними водами різних видів мікроорганізмів, рослин і тварин (віруси, бактерії, грибки, ...

поява нових епідемій, раніше невідомих

Запитання 10

Які з наведених екологічних проблем спричиненні діяльністю людини (оберіть 3 правильні відповіді):

варіанти відповідей

завезення організмів у регіони, де вони раніше не мешкали

землетруси

шкідливі викиди з промисливох підприємств

збільшення кількост іавтомобілів, що призводить до забруднення повітря

засухи

Запитання 11

Оберіть 3 правильні відповіді.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СПРИЧИНЕННІ ПРИРОДНИМИ ПРОЦЕСАМИ

варіанти відповідей

міграції

Зміна клімату на планеті

знищення організмів

виверження вулканів

Запитання 12

З'єднай діяльність людини та її наслідки для природи (Обери 2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

викидання відходів у водойми

збільшення кількості автомобілів

покращення повітря

Загибель риби, зменшення кількості водоплавних птахів

Запитання 13

З'єднай діяльність людини та її наслідки для природи (Обери 2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Спалювання пального

загибель живих організмів

Зменшення вмісту кисню у повітрі, забруднення повітря шкідливими речовинами

Запитання 14

З'єднай діяльність людини та її наслідки для природи (Обери 2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

збільшення рослин

Заготівля деревини

руйнування лісових екосистем

збільшення тварин

Запитання 15

Чи повязані в природі живі організми між собою?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 16

Що утворюється в гірських породах внаслідок раптових зливовх дощів?

варіанти відповідей

повінь

печери

Запитання 17

Чи впливає Сонце на зміну земної поверхні?

варіанти відповідей

ні

так

Запитання 18

Людина майже не втручається в природу

варіанти відповідей

ні

так

Запитання 19

Чи можуть стрімкі потоки води заподіяти шкоду грунтам?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 20

Лісосмуги на відкритих місцевостях послаблюють руйнівну силу вітру?

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест