Економіка України в 1991-1994 рр.

Додано: 15 березня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 60 разів
12 запитань
Запитання 1

Яка риса соціально-економічного розвитку була притаманна Україні в роки незалежності?


варіанти відповідей

диференціація суспільства за майновою ознакою

стрімке зростання дефіциту споживчих товарів

перевищення економічних показників часів Української РСР

інтеграція української економіки з економікою Європейського Союзу

Запитання 2

«Тіньова» економіка, яка в другій половині 1990-х рр., за оцінками фахівців, «...гальмувала не тільки ринкові реформи, а й вкладання іноземними інвесторами капіталів в Україну», — це сфера вияву економічної активності, спрямованої на

варіанти відповідей

отримання доходів від здійснення заборонених видів діяльності або на ухилення від державного контролю та сплати податків.

перерозподіл національного доходу в інтересах окремих класів, соціальних (найбідніших або найбагатших) верств населення.

законодавче закріплення повного або часткового звільнення певного виду підприємницької діяльності від сплати податків.

заохочення суб'єктів господарювання до розвитку виробництва, підвищення його ефективності та економічного зростання.

Запитання 3

У яких уривках з історичних джерел охарактеризовано окремі аспекти соціально-економічного розвитку України в 90-х рр. XX ст.?

1. «В Україні кількість торговельних точок, що реалізовували спиртні напої, зменшилася вдвоє. Понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники, зокрема унікальних сортів. Поширилося самогоноваріння».

2. «...За експертними оцінками у вітчизняному виробництві частка тіньового сектора фактично зрівнялась з часткою офіційною. Це явище логічно супроводжується зростанням масштабів нелегального вивозу капіталу».

варіанти відповідей

Охарактеризовано в обох уривках

Тільки в першому

Тільки в другому

Не охарактеризовано в жодному з уривку

Запитання 4

На якій особливості становлення підприємництва в незалежній Україні акцентує увагу карикатура?


варіанти відповідей

надмірних фізичних навантаженнях на бізнесменів

стрімкому збільшенні прибутковості бізнесу

недостатній фаховій підготовці підприємців для ведення бізнесу

значних бюрократичних обмеженнях організації та ведення бізнесу

Запитання 5

Цінний папір, зображений на фото, в Україні випускався з метою


варіанти відповідей

прискорення роздержавлення економіки.

націоналізації великих підприємств.

завершення монополізації господарства.

формування вільних економічних зон.

Запитання 6

Що було характерним для соціально-економічного розвитку України наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр.?

варіанти відповідей

збереження більшості промислових підприємств у державній власності

утвердження системи олігархічних фінансово-промислових груп

відновлення командно-адміністративної системи управління економікою

перетворення малого бізнесу в основного виробника валового внутрішнього продукту

Запитання 7

Укажіть фото зразка сертифікатів, емісія яких в Україні пришвидшила роздержавлення економіки.

варіанти відповідей
Запитання 8

Динаміку якого явища соціально-економічного розвитку України першої половини 1990-х рр. відображено в таблиці?


варіанти відповідей

зростання безробіття

зростання життєвого рівня населення

формування «середнього класу» в суспільстві

уповільнення соціальної диференціації

Запитання 9

Прочитайте визначення й укажіть поняття, яке відповідає його змісту.

«Надзвичайно стрімке зростання товарних цін та грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінювання грошової одиниці».варіанти відповідей

гіперінфляція

істеблішмент

маркетинг

супермаркет

Запитання 10

Стан економіки та соціальної сфери України у першій половині 90-х рр.:варіанти відповідей

підвищення життєвого рівня населення, але зростання «тіньової економіки» та корупції.

підвищення промислового і сільськогосподарського виробництва, але зростання інфляції та цін.

поліпшення народного добробуту та зростання національного доходу.

різкий спад виробництва, зростання «тіньової економіки», безробіття, інфляції та корупції.

Запитання 11

Завдання, що вирішувала «тіньова економіка» як сфера вияву економічної активності:


варіанти відповідей

закріплення звільнення певного виду підприємницької діяльності від сплати податків.

заохочення суб’єктів господарювання до розвитку виробництва, підвищення його ефективності.

отримання доходів від здійснення заборонених видів діяльності або на ухилення від державного контролю та сплати податків.

перерозподіл національного доходу в інтересах найбідніших верств населення.

Запитання 12

Галузі промисловості, частка яких зросла за 90-ті роки XX ст.:


варіанти відповідей

легка, металургійна, паливно-енергетична.

металургійна, паливно-енергетична, хімічна.

паливно-енергетична, хімічна, легка.

хімічна, легка, металургійна.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест