11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

БЖД - тести

Додано: 8 грудня 2019
Предмет: Я досліджую світ, 11 клас
Тест виконано: 75 разів
30 запитань
Запитання 1

Безпека – це:

варіанти відповідей

збалансований стан людини, держави, соціуму

незбалансований стан людини, держави, соціуму

розбалансований стан людини, держави, соціуму

стан людини, яка чекає небезпеку

стан людини після виниклої небезпеки

Запитання 2

Небезпека – це

варіанти відповідей

умова, яка існує в навколишньому середовищі і здатна призвести до небажаного вивільнення енергії і спричинити шкоду, поранення, пошкодження

ситуація у навколишньому середовищі, яка постійно існує і призводить до пошкодження людей

ситуація або умова, яка існує у навколишньому середовищі але не може призвести до вивільнення енергії і спричинити шкоду людям, тваринам

умова або ситуація у навколишньому середовищі, яка вимушена призвести до вивільнення енергії і спричинити шкоду людям

спричинення шкоди людям за рахунок вивільнення енергії, яка виникає при стихійному лисі, катастрофі, аварії

Запитання 3

Безпека життєдіяльності – це

варіанти відповідей

наука, яка вивчає загальні підходи до розробки і реалізації відповідних заходів по створенню і підтримці здорових та безпечних умов життя і діяльності людини

наука, яка вивчає фактори безпеки для запобігання небезпеки

наука, яка вивчає шкідливі і нешкідливі фактори, що впливають на створення здорового способу життя

наука, що вивчає вплив небезпечних факторів на організм людини для створення безпечного життя

наука, яка вивчає і забезпечує безпечне життя людини

Запитання 4

Безпека людини прямо пропорційна індексу розвитку країни: чим багатша країна, тим більше захищена людина. Що віднесете ви до другорядного, яке мало вплине на створення безпечних умов життя:

варіанти відповідей

питомий об’єм продукції на душу населення

середня тривалість життя людини

освіченість населення

високий рівень заробітку, соціальний захист

забезпечення транспортом населення

Запитання 5

Класифікація та систематизація явищ, процесів, що здатні завдавати шкоди для здоров’я людини називається:

варіанти відповідей

Ідентифікація небезпек

Квантифікація небезпек

Номенклатура небезпек

Таксономія небезпек

Класиномія небезпек

Запитання 6

Виявлення типу небезпеки та її характеристик, необхідних для розробки заходів щодо її запобігання та ліквідації наслідків називається:

варіанти відповідей

Таксономія небезпек

Ідентифікація небезпек

Квантифікація небезпек

Типіфікація небезпек

Номенклатура небезпек

Запитання 7

Перелік назв, термінів, явищ, що здатні завдавати шкоди систематизованих за певними ознаками називається:

варіанти відповідей

Таксономія небезпек

Систематизація небезпек

Ідентифікація небезпек

Квантифікація небезпек

Номенклатура небезпек

Запитання 8

Введення кількісних характеристик для оцінки ступеня (рівня) небезпеки називається:

варіанти відповідей

Квантифікація небезпек

Таксономія небезпек

Номенклатура небезпек

Інтегралізація небезпек

Ідентифікація небезпек

Запитання 9

До першої (катастрофічної) категорії небезпек відносять:

варіанти відповідей

серйозну травму

стійке захворювання

смертельний випадок

інвалідність І групи

інвалідність, що потребує догляду

Запитання 10

Будь-який(які) ... при певних умовах може(уть) створювати небезпеку для людини чи довкілля (підставити пропущене(і) слово(а):

варіанти відповідей

суб’єкт

об’єкт

ризик та непевність

суб’єкт, об’єкт, явища, інформація

ризик. суб’єкт, об’єкт, явища, інформація

Запитання 11

В системі взаємодії людини з об'єктами навколишнього середовища головними або домінуючими при виявленні небезпеки виступають такі аналізатори:

варіанти відповідей

вісцеральний, нюховий

руховий, смаковий

зоровий, слуховий, шкірний

вестибулярний, зоровий

шкірний, нюховий, смаковий

Запитання 12

Сталі душевні якості, що утворюють­ся у процесі життєдіяльності людини і характеризують її здатність відповідати на певні дії адекватними психічними діями – це:

варіанти відповідей

психіка

психічні властивості

психічні стани

психічні процеси

інстинктивна поведінка

Запитання 13

Бажання належати до певної соціальної групи і посідати в ній певне становище, користуватися прихильністю оточуючих, бути об'єктом їх уваги та любові – це потреби:

варіанти відповідей

біологічні

соціальні

ідеальні

духовні

матеріальні

Запитання 14

Фактор, дія якого за певних умов призводить до травми або іншого різкого погіршення здоров’я – це:

варіанти відповідей

шкідливий фактор

небезпечний фактор

негативний фактор

травмуючий фактор

немає вірної відповіді

Запитання 15

За природою походження активні негативні фактори поділяються на: 

варіанти відповідей

фізичні (механічні; термічні; електричні; електромагнітні)

хімічні

біологічні

психофізіологічні

всі відповіді вірні

Запитання 16

Фактор, дія якого за певних умов призводить до захворювання та зниження працездатності – це:

варіанти відповідей

шкідливий фактор

небезпечний фактор

негативний фактор

травмуючий фактор

немає вірної відповіді

Запитання 17

Проявом ультрафіолетової нестачі є:

варіанти відповідей

дерматит

кон’юктивіт

авітаміноз

захворювання серцево-судинної системи

захворювання шлунково-кишкового тракту

Запитання 18

Захисна реакція організму на зміни погоди, яка супроводжується перебудовою його біологічних систем, внаслідок чого людина може почувати себе не добре – це:

варіанти відповідей

гіповітаміноз

захворювання

метеочутливість

біль

патологічна реакція

Запитання 19

За структурою всі фактори поділяють на:

варіанти відповідей

уражаючі, шкідливі

прості, складні

прості, складні, похідні

небезпечні, шкідливі

позитивні, негативні

Запитання 20

На скільки класів за ступенем небезпечності дії на організм поділяються шкідливі та отруйні речовини?

варіанти відповідей

два

три

чотири

п’ять

шість

Запитання 21

Одночасне поширення інфекційної хвороби серед великої кількості одного чи багатьох видів тварин, що значно перевищує звичайний зареєстрований рівень захворюваності на певній території – це:

варіанти відповідей

епізоотія

панзоотія

епіфітотія

епідемія

пандемія

Запитання 22

Особи, які безпосередньо не працюють з джерелами іонізуючих випромінювань, але у зв'язку з розташуванням робочих місць у приміщеннях з радіаційними технологіями можуть отримати додаткове опромінення – відносять до:

варіанти відповідей

Категорії «А»

Категорії «Б»

Категорії «В»

Категорії «С»

Категорії «Д»

Запитання 23

Небезпечні та шкідливі мікро- та макроорганізми, продукти їх життєдіяльності та життєдіяльності людей – це:

варіанти відповідей

хімічні фактори

шкідливі фактори

біологічні фактори

небезпечні фактори

негативні фактори

Запитання 24

Серед патогенних мікроорганізмів, що можуть бути збудниками інфекційних хвороб людей, тварин і рослин виділяють:

варіанти відповідей

бактерії

віруси

рикетсії

грибки

всі відповіді вірні

Запитання 25

Система заходів для попередження поширення інфекційних захворювань з епідемічного осередку (заборона та обмеження в'їзду та виїзду), виявлення та ізоляція хворих і осіб, що контактували з хворими чи джерелами інфекції, а також для ліквідації самого осередку бактеріологічного ураження, називається:

варіанти відповідей

протиепідемічні заходи

спеціальні профілактичні заходи

карантин

обсервація

немає вірної відповіді

Запитання 26

Явище виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань серед людей, що являє безперервний ланцюг послідовно виникаючих однорідних захворювань, називається:

варіанти відповідей

епідемічним вогнищем

епідемічним процесом

епідемічною захворюваністю

екзотичною захворюваністю

епідемічним спалахом

Запитання 27

Комплекс заходів зі знищення комах, які часто є переносниками збудників хвороб (комарі, мухи, кліщі тощо) та шкідників сільськогосподарських культур, називається:

варіанти відповідей

дератизація

дезінсекція

дезінфекція

дегазація

дезактивація

Запитання 28

Людина отримує найбільше опромінення від наступних природних джерел:

варіанти відповідей

стронцію

радону

йоду

кобальту

цинку

Запитання 29

Комплекс заходів зі знищення збудників інфекційних хвороб людини та тварин у зовнішньому середовищі фізичними, хімічними і біологічними методами, називається:

варіанти відповідей

дератизація

дезінсекція

дезінфекція

дегазація

дезактивація

Запитання 30

Комплекс заходів з боротьби з гризунами - джерелами та переносниками інфекційних захворювань, називається:

варіанти відповідей

дератизація

дезінсекція

дезінфекція

дегазація

дезактивація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест