екосистеми та чинники середовища

Контрольна робота № 2

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 241 раз
12 запитань
Запитання 1

Обери правильне твердження

варіанти відповідей

єкосистема - сукупність популяцій, що взаємодіють з середовищем існування

екосистема - сукупність взаємопов`язаних популяцій, що взаємодіють з середовищем існування

екосистема - популяції, що взаємодіють з середовищем існування

екосистема - взаємозв`язки з організмами та з територією

Запитання 2

Обери правильне твердження

варіанти відповідей

популяція - сукупність особин одного виду в екосистемі

популяція - сукупність організмів, що тривалий час мешкають відокремлено

популяція - сукупність особин одного виду, що тривалий час мешкає відокремлено від інших подібних угрупувань

популяція - особини одного виду, що мешкають відокремлено на певних територіях

Запитання 3

Обери правильне твердження

варіанти відповідей

Сукупність всіх екосистем нашої Землі називають біосферою

Сукупність всіх популяцій нашої Землі називають біосферою

Сукупність всіх живих організмів Землі називають біосферою

Сукупність угрупувань організмів Землі називають біосферою

Запитання 4

Обери правильне твердження

варіанти відповідей

сукупність факторів, що впливають на тварин називають середовище існування

сукупність умов, у яких мешкають і з якими взаємодіють організми називають середовище існування

сукупність умов,які створюють організми називають середовище існування

все що впливає на організми називають середовищем існування

Запитання 5

укажіть чинники, що відносяться до абіотичних

варіанти відповідей

температура, освітлення, сусідство з грибами

вологість, освітлення, наявність рослинної кормової бази

сольовий склад води, склад атмосфери, освітлення

бактерії, температура середовища, будівлі

Запитання 6

До якої групи чинників належить діяльність людини

варіанти відповідей

абіотична

біотична

антропогенна

оптимальна

Запитання 7

Обери правильне твердження

варіанти відповідей

форми взаємодії між особинами живої природи - біотичні чинники

форми взаємодії між особинами живої природи та діяльністю людини - біотичні чинники

форми взаємодії між об`єктами природи - біотичні чинники

форми господарської діяльності людини - біотичні чинники

Запитання 8

Яке середовище харатерезують такі чинники, як вологість, освітлення, температура

варіанти відповідей

водне

наземно - повітряне

організмове

всі середовища

Запитання 9

Що таке фотоперіодизм

варіанти відповідей

відношення організмів до вологи

відношення організмів до світла

відношення організмів до температури

відношення організмів до хімічного складу речовини

Запитання 10

хімічний склад речовини найбільш характерезує такі середовища існування:

варіанти відповідей

водне та грунтове

наземне та повітряне

водне та організмове

всі середовища

Запитання 11

від чого залежить ступінь відокремленості популяцій

варіанти відповідей

від географічних преград

від діяльності людини

від не бажань організмів змінюватися

від температурних факторів

Запитання 12

Що вивчає екологія

варіанти відповідей

навколишнє середовище

організмів у навколишньому середовищі

вплив людини на навколишнє середовище

зв`язки організмів між собою та з умовами життя

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест