Експрес-тестиТретинний сектор.Глобальні проблеми людства

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 14 разів
10 запитань
Запитання 1

Виберіть одну правильну відповідь.Рекреаційні ресурси використовуються для

варіанти відповідей

розвитку наукової та освітньої діяльності

розвитку транспортної інфраструктури

відпочинку., туризму та охорони здоровя

експорту та імпорту товарів та послуг

Запитання 2

. Глобальні проблеми людства - це:


1

проблеми, які зачіпають життєві інтереси всього населення планети і потребують для свого вирішення спільних зусиль всіх країн світу; 

2

проблеми, які зачіпають життєві інтереси всього населення планети;

3

проблеми, які зачіпають життєві інтереси населення певної країни;

4

проблеми, які потребують для свого вирішення спільних зусиль багатьох країн світу;

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

Як називається наука про глобальні проблеми людства

варіанти відповідей

геоекологія

геополітика

геоглобалістика

футурологія

Запитання 4

Пріорітетний спосіб подолання проблеми відсталості країн щорозвиваються

варіанти відповідей

матеріальна допомога країн високорозвинутих

глибоке реформування власної економіки

ліквідація залежності від іноземного капіталу

подолання демограФІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

Запитання 5

Шляхи вирішення глобальної енергетичної проблеми:


1

використання сонячної енергії;

2

використання енергії вітру;

3

використання енергії припливів і відпливів;

4

використання нетрадиційних джерел енергії і тепла.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 6

зА ЯКИМИ ОЗНАКАМИ ВИДІЛЯЮТЬ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

варіанти відповідей

охоплюють весь світ

стосуються країн що розвиваються

стосуються Світового океану

уповвільнують темпи розвиткунауки і техніки

загрожуть існуванню цивілізації

Запитання 7

Які з названих міст є фінансовими центрамисвіту?

варіанти відповідей

Сінгапур

Київ

Санкт-Петербург

Пекін

Лондон

Париж

Нью-Йорк

Запитання 8

Глобальне потепління є наслідком

варіанти відповідей

парникового ефекту

кислотних опадів

забруднення повітря

забруднення води

Запитання 9

Тестування ДНК з використанням біочіпів, біопротезування

варіанти відповідей

цитотехнологія

  ембріотехнологія

  біотехнологія захисту екосистем

 біоінженерна технологія

  нанотехнологія

Запитання 10

Поширення інфекційного захворювання на території всієї країни та сусідніх держав, багатьох країн світу, континентах

варіанти відповідей

пандемія

епідемія

епіфітотія

епізоотія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест