ЕКСПРЕСІОНІЗМ У СВІТОВОМУ ХУДОЖНЬОМУ КОНТЕКСТІ (до спецкурсу "Шедеври модернізму: вивчення української і зарубіжної літератури у мистецькому контексті" за програмою Таміли Яценко, Ірини Тригуб

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Українська література, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Визначте головний художній принцип експресіонізму.

варіанти відповідей

вираження сутності дійсності, а не її зображення;

розкриття світогляду активної, оптимістичної людини – творця технічної цивілізації;

конфлікт між духовними устремліннями людини та буденністю життя;

безпосередня фіксація особистих вражень, відчуттів і переживань.


Запитання 2

Митців якого творчого угрупування вважають предтечами експресіонізму?

варіанти відповідей

«Парнас»;

«Неокласика»;

«Синій вершник»;

«Бу-Ба-Бу».

Запитання 3

Яка тема є однією із провідних у творах експресіонізму?

варіанти відповідей

роль митця в суспільстві;

страждання чи загибель «маленької» людини;

індустріалізація та урбанізація;

роль жінки в приватному і суспільному житті.

Запитання 4

Яка із картин написана в техніці експресіонізму?

варіанти відповідей
Запитання 5

Який із архітектурних об’єктів є зразком експресіонізму?

варіанти відповідей
Запитання 6

Яка зі скульптур виконана в техніці експресіонізму?

варіанти відповідей
Запитання 7

Вкажіть варіант відповіді, у якому зазначені українські письменникт творчість має ознаки експресіонізму.

варіанти відповідей

В. Винниченко, М. Куліш, Є. Маланюк, Т. Осьмачка, В. Сосюра, П. Тичина, Микола Хвильовий;

М. Вороний, Олександр Олесь, М. Рильський, В. Сосюра, В. Стефаник, П. Тичина;

В. Винниченко, М. Коцюбинський, В. Стефаник, Микола Хвильовий М. Черемшина;

Б.-І. Антонич, М. Вороний, О. Кобилянська, Олександр Олесь, В. Стефаник, Леся Українка, В. Сосюра, П. Тичина.

Запитання 8

Розгляньте фрагмент гравюри на дереві «Портрет Василя Стефаника». Хто із художників є автором цієї роботи?


варіанти відповідей

М. Беркос;

М. Жук;

О. Новаківський;

І. Труш.

Запитання 9

Розглянете графічний малюнок, виконаний І. Остафійчуком. Який твір В. Стефаника він ілюструє?

варіанти відповідей

«Камінний хрест»;

«Вона – земля»;

«Раненько чесала волосся»;

«Вітер гне всі дерева».

Запитання 10

Естетика експресіонізму в творі В. Стефаника «Раненько чесала волосся» виявляється у (в):

варіанти відповідей

контрастному поєднанні світлих і сумних почуттів; емоційності викладу; тривожності як основній тональності оповіді; «звуковому» наповненні; виразній колористиці; метафоричності зображень;

зосередженості на глобальних проблемах; символіко-архетипних образах землі та дому; домінуванні діалогів як ефективного засобу відтворення душевних переживань; відсутності авторських тлумачень;

метафоричності як засобі увиразнення типових ознак – мрії про багатство, мрії про владу; органічному поєднанні категорій сміху і страху, висміюванні людських вад;

утвердженні прагнення людини до краси як найвищого ідеалу.

Запитання 11

Естетика експресіонізму в комедії К. Чапека «З життя комах» виявляється у:

варіанти відповідей

контрастному поєднанні світлих і сумних почуттів; емоційності викладу; тривожності як основній тональності оповіді; «звуковому» наповненні; виразній колористиці; метафоричності зображень;

зосередженості на глобальних проблемах; символіко-архетипних образах землі та дому; відтворенні сильних почуттів та емоцій особистості; використанні яскравих художніх засобів для нагнітання емоцій; домінуванні діалогів як ефективного засобу відтворення душевних переживань; глибокому підтексті; фрагментарності оповіді; мінімальній описовості, відсутності авторських тлумачень;

метафоричності як засобі увиразнення типових ознак – даремність кохання, мрії про багатство, мрії про владу; органічному поєднанні категорій сміху і страху, висміюванні людських вад;

відтворенні миттєвих вражень та спостережень митця; фрагментарності; етюдному характері сюжету й композиції; глибокому психологізмі; колористичних художніх деталях; точності та експресивності мови.

Запитання 12

Який варіант відповіді характеризує естетику експресіонізму?

варіанти відповідей

відтворення миттєвих вражень та спостережень митця; фрагментарність; етюдний характер сюжету й композиції; глибокий психологізм; колористичні художні деталі; точність та експресивність мови; новела, есе та лірична поезія як основні жанри;

посилена увага до внутрішнього світу людини; гіпертрофоване зображення сильних і яскравих почуттів, емоцій особистості; суб’єктивність сприйняття навколишнього світу; песимізм, трагізм та почуття безвиході; естетизація болю, страждання і смерті; загостреність почуттів; нервова збудженість та фрагментарність оповіді; плакатність зображення; використання символів, контрастів, гротеску, порівнянь та інших художніх засобів для нагнітання емоцій; мотиви приреченості, страху, безнадії; зосередженість на проблемах соціальних катаклізмів, війни, голоду, урбанізації, фатальної приреченості людського життя;

ідея краси сильної особистості; життя за власними переконаннями і поглядами; ідеалізація жінки як особистості з багатим внутрішнім світом, відкритим розумом, щирим серцем, волею та правом на власне щастя; гармонія ідеалу і дійсності;

заглиблення у внутрішній світ особистості; художній образ як багатозначний символ; ідеалізація позитивного; широка асоціативність та сугестивність; нові ритмічні та звукові форми; тяжіння до таємничості, містичності; мотиви безнадії, зневіри; утвердження самоцінності мистецтва; протистояння консервативній суспільній моралі.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест