7. Підсумкова контрольна робота за рік

Додано: 12 травня
Предмет: Інформатика, 7 клас
24 запитання
Запитання 1

Що не можна вкласти до електронного листа?

варіанти відповідей

Фізичний об’єкт

Фотографію

Відео файл

Програму

Запитання 2

Виберіть правила, які слід дотримуватися при роботі в Інтернеті.

варіанти відповідей

Не розголошувати особисті дані про себе

Не спілкуватись з незнайомцями

Бути дружелюбним

Нічого самостійно не купувати

Розповідати таємниці про себе малознайомим користувачам

Активно заводити нові знайомства

Доводити власну точку зору будь-якими способами. Навіть використовуючи грубіянство.

Брати участь в акціях та розіграшах з внесенням попердньої плати за участь

Запитання 3

Чи можна записати в полі Кому при заповненні бланка електронного листа кілька адрес?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 4

Як називається спроба викрасти ім'я користувача, облікові дані, наприклад, деякої людини, переконавши її, що вона спілкується з кимось, кому довіряє?

варіанти відповідей

Фішинг

Булінг

Фейк

Спам

Запитання 5

Як називають небажані електронні листи, що надходять без згоди користувача?

варіанти відповідей

Вірус

Спам

Фейк

Фішинг

Запитання 6

Інформаційно-комунікаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних – це ...?

варіанти відповідей

Хмарні технології

Онлайн перекладачі

Поштові служби Інтернету

Інтернет речей

Запитання 7

Як називається інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб?

варіанти відповідей

Хмарне навчальне середовище

Соціальне навчальне середовище

Віртуальне навчальне середовище

Персональне навчальне середовище

Запитання 8

Визначте, яка модель представлена на малюнку:

варіанти відповідей

Інформаційна

Технічна

Ігрова

Матеріальна

Запитання 9

Концепція, яка дає змогу об'єктам, підключеним до інтернету, взаємодіяти одне з одним або із зовнішнім світом, аналізувати інформацію і приймати рішення частково або повністю без людини й виконувати певні дії - це ...

варіанти відповідей

Електронна пошта

Хмарні сервіси

Інтернет речей

Етикет електронного спілкування

Запитання 10

Який алгоритм називається циклічним?

варіанти відповідей

алгоритм, що складається з однозначної послідовності команд

алгоритм, що містить повторення певних команд

алгоритм, що містить умову й залежно від її істинності виконуються певні команди.

Запитання 11

Формула у комірці електронної таблиці починається зі знаку:

варіанти відповідей

=

-

$

:

Запитання 12

Яка з формул записана НЕ правильно:

варіанти відповідей

=А5*А6

=А4/В7

В3+А9=48

=100-А1

Запитання 13

Для чого призначена команда input ()?

варіанти відповідей

Перетворення одного типу даних в інший

 Для введення даних із клавіатури

Для виведення результату

Запитання 14

Яка команда виводить результат виконання програми на екран в мові програмування Python?

варіанти відповідей

goto()

input()

float

print()

Запитання 15

Що виведе цей код?

варіанти відповідей

22

a+b

"a+b"

10+12=22

Запитання 16

Що буде буде виведене в результаті виконання програми?


варіанти відповідей

5

-1

b-а

a+b

Запитання 17

Вкажіть, скільки разів буде виведено рядок HELLO!!!


варіанти відповідей

15

14

1

16

Запитання 18

Синтаксис циклу з лічильником має такий вигляд:

варіанти відповідей

 while умова:

команда

  for i in range(n):

команда

  for i in range(n)

команда

 while умова

команда:

Запитання 19

Мова програмування складається з:

варіанти відповідей

Алфавіту

Словника

Синтаксису

Правил семантики

Орфоепії

Морфеміки

Фразеології

Запитання 20

Який із наведених записів є адресою клітинки?

варіанти відповідей

В1

12АВ

А12В

Запитання 21

У який колір зафарбований діапазон клітинок C2:G9

варіанти відповідей

Зелений

Синій

Червоний

Білий

Запитання 22

Маркер автозаповнення – квадратик, розташований:

варіанти відповідей

у правому верхньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок

у лівому нижньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок

у правому нижньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок

у лівому верхньому куті виділеної клітинки чи діапазону клітинок

Запитання 23

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

Введення текстової інформації

Створення графічних зображень

Автоматизація обчислень

Пошук інформації

Запитання 24

Форматування електронної таблиці це -...

варіанти відповідей

внесення змін до вмісту та структури таблиці

зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок

визначає тип даних, які введено до клітинки, та особливості їх відображення у клітинці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест