Екзаменаційні тести з предмету "Сольфеджіо" для учнів випускних класів музичних шкіл.

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Музичне мистецтво
12 запитань
Запитання 1

Визначте, що таке квінтове коло

варіанти відповідей

Система інтервалів

Система тональностей

Мажорні тональності

Запитання 2

Відкорегуйте і продовжіть наведений ряд і визначте про що йде мова:

" фа ,до, ля, ре, соль............."

варіанти відповідей

Назви нот

Тоніки тональностей

Порядок ключових знаків

Порядок дієзів

Запитання 3

До тритонів належать

варіанти відповідей

зм.4

зб.4

зм.5

зб.5

Запитання 4

За звучанням інтервали поділяються на

варіанти відповідей

Широкі

Консонуючі

Чисті

Дисонуючі

Вузькі

Запитання 5

Які інтервали розташовані на всіх головних ступенях мажорного ладу

варіанти відповідей

м.2

м.6

в.3

м.3

в.7

м.7

Запитання 6

Вкажіть: фа, ля - входять до складу

варіанти відповідей

м.5\3

зм.5\3

Запитання 7

Вкажіть зм.5\3 складається з

варіанти відповідей

різних терцій

одинакових терцій

Запитання 8

Вкажіть, що складається з трьох м.3

варіанти відповідей

D7

зм.VII 7

Запитання 9

Виберіть з даних акордів обернення D7

варіанти відповідей

D6

D6\5

D6\4

D4\3

D5\3

D2

Запитання 10

VII 7 розв'язується в

варіанти відповідей

T5\3 +1

T5\3 +3

D6\5

D6\5 T5\3

Запитання 11

Визначте приналежність Adagio

варіанти відповідей

Повільний темп

Помірний темп

Швидкий темп

Запитання 12

Септакорд - це

варіанти відповідей

Акорд з трьох звуків

Акорд з чотирьох звуків

Акорд з п'яти звуків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест