10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Екзменаційна робота

Додано: 28 грудня 2020
Предмет: Економіка, 1 клас
Тест виконано: 7 разів
9 запитань
Запитання 1

Загальна структура підприємства включає:

варіанти відповідей

виробничі підрозділи

підрозділи матеріально-тезнічного забезпечення

підрозділи апарату управління

підрозділи збуту продкції

заклади соціально-культурного призначення

всі відповіді вірні

Запитання 2

Існують такі рівні якості продукції

варіанти відповідей

диференційований

комплексний

органолептичний

усі зазначені методи є методами оцінки рівня якості продукції

Запитання 3

Оборотні кошти підприємства - це

варіанти відповідей

Гроші в касі підприємства, на розрахункових і валютних рахунках, у розрахунках

кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди обігу

оборотні активи

предмети праці

Запитання 4

До норм праці належать

варіанти відповідей

норма часу

норма виробітку

норма чисельності

норма обслуговування

Запитання 5

При відрядній формі оплата праці проводиться за

варіанти відповідей

нормами і розцінками, встановленими за розрядом виконуваних робіт

тариіною сіткою

штатним розкладом підприємства

штатним розкладом плюс преміальні

Запитання 6

Операція як основна складова виробничого процесу - це

варіанти відповідей

дія, яка повторно здійснюється над одним і тим же предметом праці на одному робочому місці

частина виробничого процесу, яке здійснюється над певним предметом праці на одному робочому місці одним або групою робітників

доведена до завершення сукупність дій робітника, яка характеризується певним цільовим призначенням

Запитання 7

Маркетингова політика полягає

варіанти відповідей

в розробленні товарної, цінової, збутової, комунікаційної, сервісної політики і створення механізмів їх реалізації

в розробленні наукової технічної політики з врахуванням результатів маркетингових досліджень

в вивченні можливостей виробництва і вимог до нього, розробленні напрямів технічного переозброєння (оновлення) основних засобів підприємства

в управлінні грошовими потоками на підприємстві з метою накопичення коштів, необхідних для реалізації інноваційних проектів

Запитання 8

До категорії службовець відносяться працівники, які

варіанти відповідей

займаються інженерно-технічними та економічними роботами

зайняті безпосередньо у процесі виробництва та надання матеріальних благ

здійснюють підготовку та оформлення документів, облік і контроль, господарське обслуговування

обіймають посади кероівників структурних підрозділів підприємства

виконують суто розумову роботу

Запитання 9

Складові інноваційної політики

варіанти відповідей

маркетингова політика

політика в галузі науково-дослідної роботи

політика структурних змін

інвестиційна політика

технічна політика

всі перераховані варіанти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест