26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Онлайн-тести з економіки

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Слово «статистика» походить від:
Економіка, 11 клас
Створено 13 січня
Приклад запитання: Чому люди готові приймати фіатні гроші як оплату:
Приклад запитання: Логістика як економічна наука сформувалася назасадах ... .
Економіка, 11 клас
Створено 12 січня
Приклад запитання: Що означає поняття «маркетинг»?
Економіка, 11 клас
Створено 12 січня
Приклад запитання: Яке з наведених визначень найбільш повно відображає сутність економічної категорії «гроші»?
Приклад запитання: До касових операцій відносять 
Економіка, 9 клас
Створено 10 січня
Приклад запитання: Податки це
Приклад запитання: Яке із зазначених означень найповніше характеризує підприємство?
Економіка, 11 клас
Створено 5 січня
Приклад запитання: Біржова торгівля - це одна з форм...
Економіка, 1 клас
Створено 28 грудня 2020
Приклад запитання: Загальна структура підприємства включає:
Економіка, 11 клас
Створено 22 грудня 2020
Приклад запитання: Процес розпізнавання, оцінки і передачі інформації, що дає можливість користувачам такої інформації компетентно приймати рішення і формувати судження –це… 
Приклад запитання: Термін кредит походить від латинського слова credere, що означає...
Приклад запитання: Система організації найманої праці на ринкових засадах, учасниками якої є роботодавці, які створюють попит на працю, і наймані працівники, від кількості яких залежить пропозиція праці на ринку, називається
Економіка, 6 клас
Створено 20 грудня 2020
Приклад запитання: Ситуація, за якої споживачі визначають поведінку виробників товарів називається (обери одну правильну відповідь):
Економіка, 11 клас
Створено 20 грудня 2020
Приклад запитання: Сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти:
Економіка, 11 клас
Створено 19 грудня 2020
Приклад запитання: За для якої мети було створено облік?
Економіка, 9 клас
Створено 17 грудня 2020
Приклад запитання: Грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником, називаються:
Економіка, 11 клас
Створено 15 грудня 2020
Приклад запитання: Що таке валюта?
Приклад запитання: Амортизація – це:
Приклад запитання: Касовий чек - це
Економіка
Створено 11 грудня 2020
Приклад запитання:   Яким документом регламентується порядок проведення податкових перевірок:
Приклад запитання: Яку назву мали перші гроші на Русі
Приклад запитання: До рахунків класу 5 Капітал та фінансові результати належить:
Економіка, 11 клас
Створено 9 грудня 2020
Приклад запитання: Які товари не належать до підакцизних товарів?
Економіка
Створено 9 грудня 2020
Приклад запитання: 1.Інвентаризація — це:
Економіка
Створено 9 грудня 2020
Приклад запитання:   Що називається середньою величиною?
Економіка
Створено 8 грудня 2020
Приклад запитання: Яке положення розкриває сутність грошей?
Приклад запитання: Передача власності однієї особи іншій для тимчасового користування іншій на умовах повернення називається:
Економіка, 11 клас
Створено 7 грудня 2020
Приклад запитання: Організація маркетингу передбачає забезпечення ефективної взаємодії маркетингових та інших служб підприємства.
Економіка, 11 клас
Створено 4 грудня 2020
Приклад запитання: Все що має грошову вартість і є власністю фірми або окремої особи - є