13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Електроенергетика, металургія

Додано: 15 лютого
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
75 запитань
Запитання 1

Розміщення титано-магнієвого комбінату в Запоріжжі зумовлено передусім наявністю

варіанти відповідей

Потужних електростанцій

Відходів чорної металургії


Кваліфікованих трудових ресурсів

Ресурсів прісної води

Запитання 2

На заводі в Бахмуті (Донецька область) виробляють прокат на основі міді (мідні і латунні труби, прутки, дріт, лист тощо). Яку сировину закупляє це підприємство для своїх виробничих потреб, якщо виплавки чорнової міді в Україні немає?

варіанти відповідей

Продукцію глиноземного заводу

Відходи комбінатів чорної металургії

Брухт і відходи кольорових металів

Кокс і коксівне вугілля

Запитання 3

На картосхемі темним кольором позначено 10 країн з найбільшим обсягом виплавлення

варіанти відповідей

Сталі

Міді

Алюмінію

Титану

Запитання 4

Які два чинники визначають розміщення ТЕС?

варіанти відповідей

споживчий та транспортний

транспортний та робочої сили

сировинний та споживчий

сировинний та водний

Запитання 5

Який головний чинник визначає розміщення АЕС?

варіанти відповідей

транспортний

сировинний

споживчий

водний

Запитання 6

Укажіть країну, яка є найбільшим світовим виробником та споживачем сталі

варіанти відповідей

Китай

США

Росія

Японія

Запитання 7

Як називається тип ТЕС, які одночасно виробляють електричну і теплову енергію (гарячу воду або пару), яку спрямовують трубами для обігрівання приміщень?

варіанти відповідей

ДРЕС

ТЕЦ

СЕС

ГАЕС

Запитання 8

Понад 50 % електроенергії України виробляється на

варіанти відповідей

ТЕС

ГЕС

АЕС

альтернативних ЕС

Запитання 9

Обрати країни, в яких найбільша частка електроенергії виробляється на ГЕС

варіанти відповідей

Канада, Швеція, Бразилія, Норвегія

США, Китай, Японія, Росія

Франція, Бельгія, Угорщина, Словаччина

Данія, Португалія, Іспанія, Ірландія

Запитання 10

На який тип електростанцій припадає найбільша частка виробництва електроенергії у світі?

варіанти відповідей

АЕС

ТЕС

ГЕС

СЕС

Запитання 11

Обрати металургійний комбінат повного циклу

варіанти відповідей

руда - чавун - сталь - прокат

сталь - прокат - феросплави

Запитання 12

Який головний чинник розміщення підприємств чорної металургії України?

варіанти відповідей

тяжіння до морських потрів, куди прибуває імпортна руда

екологічний

вдале територіальне поєднання запасів залізних та марганцевих руд, коксівного вугілля, флюсових та вогнетривких матеріалів

наявність значних запасів коксівного вугілля

Запитання 13

В Україні історично сформувалися три райони чорної металургії

варіанти відповідей

Придніпров'я, Донбас, Приазов'я

Прикарпаття, Побузький, Донбас

Придніпров'я, Причорномо'я, Приазов'я

Запитання 14

Укажіть основну причину розташування в Запоріжжі титаномагнієвого комбінату

варіанти відповідей

розроблення родовищ Криворізького басейну

можливість кооперування з підприємствами Нікополя й Дніпра

 близьке розташування потужних електростанцій

орієнтування на експорт продукції водним транспортом

Запитання 15

Чому атомні електростанції (АЕС) є привабливим джерелом електричної енергії в Китаї?

варіанти відповідей

недостатньо енергетичних ресурсів у районах концентрації виробництва

немає значних запасів паливних корисних копалин та гідроенергії

 неможливо задовольнити попит за рахунок лише малих ГЕС і ТЕС

недоступні для освоєння альтернативні (відновлювані) джерела енергії

Запитання 16

Електроенергетика - це

варіанти відповідей

вид промислової діяльності, що охоплює виробництво електричної енергії, її передавання, розподіл і збут споживачам.

промислове підприємство або комплект обладнання для виробництва електроенергії з різних форм первісної енергії.

процес перетворення різних видів енергії на електричну на підприємствах.

атомна енергія перетворюється в електричну.

Запитання 17

Вкажіть країни, які є світовими виробниками електроенергії?

варіанти відповідей

Австралія, Канада;

Китай, США;

 Шрі-Ланка, Велика Британія;

Франція, Самоа;

Запитання 18

Які типи електростанцій розрізняють за джерелом електричних ресурсів?

варіанти відповідей

Теплова (ТЕС), Атомна (АЕС), Гідроелектроенергетика (ГЕС, ГАЕС);

Вітрова (ВЕС), Сонячна (СЕС), Геотермальна (геоТЕС);

Енергетична (ЕС), Нафтова (НЕС), Уранова (УЕС);

Теплова (ТЕС), Газова (ГЕС), Біологічна (БЕС);

Запитання 19

На атомних електростанціях (АЕС) використовують енергію, що вивільняється в результаті...

варіанти відповідей

реакції поділу атомних ядер деяких важких хімічних елеентів, насамперед урану;

спалювання традиційних видів палива - вугілля, природного газу, мазуту (продукту переробки нафти);

руху потоку води, зазвичай у руслі річки;

морських припливів і відпливів;

Запитання 20

Які переваги мають ГЕС у виробництві електроенергії?

варіанти відповідей

найдешевша за собівартістю електроенергія;

використовують відновлювальні ресурси (енергію річок);

знищення річкової фауни та прирічкових ландшафтів;

затоплюють великі території;

Запитання 21

Назвіть АЕС України?

варіанти відповідей

Запорізька, Рівненська, Південноукраїнська, Хмельницька;

Київська, Кременчуцька, Дністровська, Середньодніпровська;

Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська;

Луганська, Зуївська, Придніпровська, Курахівська;

Запитання 22

Які альтернативні джерела сьогодні використовують у світі для виробництва електроенергії?

варіанти відповідей

Енергію біомаси, земних надр;

Енергію морських припливів і відпливів, течій і хвиль;

Атомну енергію;

Енергію вітру, Сонця;

Запитання 23

Однією з тенденцій розвитку чорної металургії є зростання частки країн, що розвиваються, у світовому виробництві чавуну та сталі. Які особливості цих країн спричинили зміни в розташуванні металургійного виробництва?

варіанти відповідей

транзитне географічне положення цих країн та розвиток транспорту

забезпеченість сировиною та ліберальне природоохоронне законодавство

поглиблення спеціалізації та створення моногалузевих господарських комплексів

розвиток точного машинобудування та збільшення попиту на кольорові метали

Запитання 24

Які основні чинники зумовили розміщення великих металургійних комбінатів у Придніпров’ї?

варіанти відповідей

трудовий, екологічний

паливний, транспортний

сировинний, водний

споживчий, науковий

Запитання 25

У якому промисловому центрі України розміщені комбінати чорної металургії?

варіанти відповідей

Миколаєві

Миргороді

Мелітополі

Маріуполі

Запитання 26

Укажіть галузь промисловості, розвиток якої відбувається на території України внаслідок удалого територіального поєднання позначених на картосхемі родовищ корисних копалин:

варіанти відповідей

чорна металургія

теплова електроенергетика

кольорова металургія

хімічна промисловість

Запитання 27

Який основний чинник зумовив розвиток алюмінієвої промисловості в Катарі, Бахрейні, Кувейті, Об’єднаних Арабських Еміратах? 

варіанти відповідей

дешева робоча сила

великі запаси бокситів у надрах країн

водні ресурси Перської затоки

забезпеченість енергоресурсами

Запитання 28

Який чинник визначив спеціалізацію Запоріжжя як центру кольорової металургії?

варіанти відповідей

потужні електростанції

родовища коксівного вугілля

наявність місцевої сировини

науково-дослідна база

Запитання 29

Для якого регіону світу характерним напрямом розвитку чорної металургії є створення мережі невеликих заводів, що для виплавлення металу використовують лише вторинні ресурси (металобрухт)? 

варіанти відповідей

Південної Азії

Центральної Америки

Західної Європи

Північної Африки

Запитання 30

Яка країна Латинської Америки має великі запаси селітри, залізних і мідних руд, виплавляє та експортує найбільше в світі чорнової міді?

варіанти відповідей

Аргентина

Бразилія

Венесуела

Чилі

Запитання 31

Укажіть характерну особливість районів, у яких споруджено атомні електростанції в Україні:

варіанти відповідей

дефіцит паливних ресурсів

найбільша щільність населення

домінування природоохоронних територій

розташування на сході країни

Запитання 32

Яку продукцію випускає чорна металургія:

варіанти відповідей

чавун, сталь, прокат 

червона мідь, нікель, феросплави


боксити, ільменітовий концентрат, титанова губка

Запитання 33

Основний район розвитку чорної металургії

варіанти відповідей

Карпатський

Поліський

Придніпровський

Запитання 34

Кінцева продукція металургії-це

варіанти відповідей

Прокат

Виплавка чавуну

Виготовлення агломерату

Запитання 35

Бразилія,Австралія,Україна,Канада- країни,які мають значні поклади руди

варіанти відповідей

марганцевої

мідної

залізної

нікелівої

Запитання 36

Підприємства чорної та кольорової металургії в багатьох розвинених країнах розташовані на припортових територіях. Причиною такої тенденції розвитку галузі є

варіанти відповідей

споживання великої кількості води

орієнтація на експорт металу

використання дешевої імпортної сировини

розвиток металомісткого суднобудування

Запитання 37

Укажіть найбільше підприємство з переробки бокситів в Україні:

варіанти відповідей

Нікопольський феросплавний завод

Запорізький алюмінієвий завод

 Миколаївський глиноземний завод

Запитання 38

Укажіть сировину для виробництва алюмінію:

варіанти відповідей

доломіти

боксити

алуніти

магнезити

Запитання 39

З яких стадій виробництва складається чорна металургія повного циклу?

варіанти відповідей

збагачення руди

коксування вугілля

одержання глинозему

доменне виробництво

сталеплавильне виробництво

прокатне виробництво

металообробка

Запитання 40

Яка в Україні є власна сировина для розвитку чорної металургії?

варіанти відповідей

коксівне вугілля

залізні руди

марганцеві руди

повний комплекс сировини

Запитання 41

Виберіть назви районів чорної металургії в Україні

варіанти відповідей

Прикарпаття

Придніпров*я

Причорномор*я

Приазов*я

Донбас

Столичний

Запитання 42

Яку власну сировину використовують металургійні комбінати повного циклу Донбасу?

варіанти відповідей

залізні руди

марганцеві руди

коксівне вугілля

флюсові вапняки

вогнетривкі глини

Запитання 43

Для виплавки сталі переробна металургія використовує

варіанти відповідей

агломерат

окатиші

металізовані окатиші

металобрухт

Запитання 44

Яку власну місцеву сировину використовують металургійні комбінати Придніпров*я?

варіанти відповідей

залізні руди

марганцеві руди

коксівне вугілля

флюсові вапняки

вогнетривкі глини

Запитання 45

Розміщення металургійних підприємств зорієнтоване на сировинну базу

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 46

На гірничозбагачувальних комбінатах зменшують вміст металу в руді

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 47

До центрів розвитку чорної металургії в Україні відносять

варіанти відповідей

Запоріжжя,Харцизьк,Дніпро

Львів,Київ,Житомир

Маріуполь,Миколаїв,Млин

Запитання 48

До країн-лідерів з виробництва сталі належать:

варіанти відповідей

Китай

Індія

Японія

Україна

Румунія

Угорщина

Запитання 49

   Які рудні басейни України належать до залізних:


варіанти відповідей


  Криворізький                                               

Нікопольський

 

  Керченський                                                

   Білозерський


Великотокмацький                                              

   Кременчуцький

Запитання 50

   Які рудні басейни України належать до марганцевих:

 

варіанти відповідей

Криворізький

Керченський

Білозерський

Кременчуцький

Великотокмацький                                     

Нікопольський


Запитання 51

    Які чинники впливають на розміщення підприємств чорної металургії в Україні:


варіанти відповідей

сировинний

водний і земельний

працересурсний і науковий

земельний і екологічний

транспортний і споживчий

паливно-енергетичний

Запитання 52

Рудна сировина чорної металургії:

варіанти відповідей

залізна руда, марганцева руд

кокс, природний газ

доломіти, кварцити

гіпс, вапняки

Запитання 53

До якого сектору економіки відноситься металургійне виробництво?

варіанти відповідей

Основний

Третинний

Вторинний

Промисловий

Запитання 54

До благородних металів належить:

варіанти відповідей

Алюміній

Золото

Нікель

Олово

Запитання 55

Які два чинника розміщення кольорової металургії є основними:

варіанти відповідей

споживчий

водний

енергетичний

сировинний

Запитання 56

Україна входить у десятку провідних виробників сталі у світі

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 57

Кольорова металургія, порівняно із чорною в Україні:

варіанти відповідей

розвинена краще

знаходиться на такому ж рівні розвитку

розвинена слабо

Запитання 58

Найбільшим центром кольорової металургії України є місто…


варіанти відповідей

Київ,

Одеса

Запоріжжя

Харків

Запитання 59

Укажіть родовище ртуті:

варіанти відповідей

Побузьке 

Мужіївське         

Микитівське  

Іршанське

Запитання 60

Укажіть родовище титану в Україні:

варіанти відповідей

Побузьке 

Мужіївське         

Микитівське  

Іршанське

Запитання 61

Укажіть родовище нікелю в Україні:

варіанти відповідей

Побузьке 

Мужіївське         

Микитівське  

Іршанське

Запитання 62

Найбільший залізнорудний басейн України

варіанти відповідей

Криворізький

Придніпровський

Кременчуцький

Керченський

Запитання 63

Найбільшим центром кольорової металургії України є місто…


варіанти відповідей

Київ,

Одеса

Запоріжжя

Харків

Запитання 64

Який з перерахованих металів виробляють в Україні з привізної сировини…


варіанти відповідей

алюміній

нікель

магній

титан

Запитання 65

До благородних металів належить:

варіанти відповідей

Алюміній

Золото

Нікель

Олово

Запитання 66

До легких кольорових металів належить:

варіанти відповідей

Мідь

Алюміній

Золото

Ртуть

Запитання 67

Яка країна має великі запаси мідних руд, виплавляє та експортує найбільше в світі чорнової міді?

варіанти відповідей

Аргентина

Бразилія

Чилі

Венесуела

Запитання 68

Який основний чинник визначив формування Приазовського металургійного району?

варіанти відповідей

транспортний

сировинний

наявність споживача металу

екологічний

Запитання 69

Укажіть на якій сировині та паливі працюють металургійні підприємства Придніпров'я:

варіанти відповідей

привозних сировині та паливі

власній сировині, привозному паливі

привозній сировині, власному паливі

власній сировині та паливі

Запитання 70

Запитання 5

Укажіть країну, у якій підприємства чорної металургії працюють виключно на імпортній сировині

варіанти відповідей

А Китай 


Б Японія 


В Чилі

Запитання 71

Виберіть тип електростанцій, які не відносять до основних в Україні

варіанти відповідей

ТЕС, ТЕЦ

АЕС

ВЕС

ГЕС, ГАЕС

Запитання 72

Виберіть рису, що характеризує атомні електростанції

варіанти відповідей

Вони виробляють найдешевшу електроенергію

Їх спорудження швидке і просте

Використовують незначну кількість палива, тому орієнтовані лише на споживачів

Вони виробляють найдорожчу електроенергію

Запитання 73

Виберіть рису, що характеризує гідроелектростанції

варіанти відповідей

Їх спорудження швидше і простіше

Вони виробляють найдорожчу електроенергію

Вони дуже забруднюють навколишнє середовище

Вони виробляють найдешевшу електроенергію

Запитання 74

виберіть гідроелектростанції

варіанти відповідей

Ботієвська, Очаківська, Трускавецька

 Канівська, Дністровська, Каховська

 Зміївська, Трипільська, Ладижинська

а, Хмельницька, Запорізька, Південноукраїнська

Запитання 75

Які типи електростанцій переважають в світі

варіанти відповідей

альтернативні

атомні

гідро

теплові

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест