Електронний документообіг. Комунікаційні технології. Електронний цифровий підпис.

Додано: 23 травня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 120 разів
32 запитання
Запитання 1

Сукупність прийомів, процедур засобів і методів, яківикористовуються в процесі комунікаційного впливу суб’єктом комунікації з метою досягнення поставлених цілей і завдань - це

варіанти відповідей

Комунікаційні технології

Інформаційні технології

Корекційні технології

Запитання 2

Інформаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних - це

варіанти відповідей

хмарні технології

інформаційні технології

комунікаційні технології

Запитання 3

Документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа - це

варіанти відповідей

цифровий підпис

електронний документ

цифровий документ

електронний підпис

Запитання 4

Параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу

варіанти відповідей

відкритий ключ 

індивідуальний ключ 

особистий ключ 

електронний ключ 

посилений ключ 

Запитання 5

Оберіть основні принципи електронного документообігу:

варіанти відповідей

однократна реєстрація документа

багаторазова реєстрація документа

паралельне виконання різних операцій

виконання лише однієї операції

безперервність руху документа

єдина база документарної інформації для

централізованого зберігання документів

Запитання 6

Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки

варіанти відповідей

відбитків пальців

сканування сітківки ока

електронного цифрового підпису

електронної адреси відправника

Запитання 7

Електронний цифровий підпис надається та потім перевіряється за допомогою..(Оберіть декілька відповідей)

варіанти відповідей

особистого ключа

відкритого ключа

сканування сітківки ока

сканування відбитків пальців

Запитання 8

Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим

варіанти відповідей

5 років

1 року

від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері

10 років

25 років

Запитання 9

Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо (Оберіть декілька відповідей)

варіанти відповідей

під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису

електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису

особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті

він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа

відкритий ключ підписувача відповідає особистому ключу, зазначеному у сертифікаті

Запитання 10

Сертифікат ключа містить такі обов'язкові дані (Оберіть декілька відповідей)

варіанти відповідей

відкритий ключ

інформацію про обмеження використання підпису

унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа

зазначення, що сертифікат виданий в Україні

дату і час початку та закінчення строку чинності сертифіката

усі зазначені варіанти

Запитання 11

Кліше можуть бути

варіанти відповідей

Спрошені

 Ускладнені

  Спеціальні

 Складні

 Прості

Запитання 12

Членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації тощо - це

варіанти відповідей

Специфікація 

Рубрикація

 Відокремлення

Розбиття

Запитання 13

Яку можливість дає встановлення стилів Заголовок?

варіанти відповідей

Автоматично сформувати зміст таблиці

 Автоматично сформувати зміст документа

Автоматично сформувати зміст робочого столу

Автоматично сформувати зміст власної папки

Запитання 14

Документообіг — це...

варіанти відповідей

процес отримання документів в спеціальних архівних організаціях на довготривале зберігання

рух документів в організації з моменту їх створення або одержання і до завершення виконання або відправлення

обмін документами між різними організаціями з метою отримання прибутку

 операція відправки документів до організацій, які перевіряють їх справжність.

Запитання 15

Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається

варіанти відповідей

формуляр

зразок

 реквізити

 документ

Запитання 16

Особливості ділового стилю

варіанти відповідей

 Точність 

Наявність реквізитів

 Індивідуальні риси стилю

Наявність мовних зворотів

Відсутність мовних зворотів

Запитання 17

Види документів за доступністю:

варіанти відповідей

секретні 

 нетермінові

термінові

для загального користування

для службового використання

особливо секретні

Запитання 18

Види документів за назвою: (Оберіть декілька відповідей)

варіанти відповідей

акти 

електронні

паперові

 звернення

накази

протоколи

інструкції

Запитання 19

Юридична сила електронного документа забезпе­чується:

варіанти відповідей

Використанням електронно-цифрового підпису (ЕЦП), який іден­тифікує автора надісланого електронного документа і забезпечує немо­жливість зміни документа у процесі доставки. 

Адресою електронної пошти особи, яка надіслала документ. 

Використанням факсиміле особи, яка надіслала документ.

Використанням ксерокопії власного підпису особи, яка надіслала документ.

Запитання 20

Виділяють такі види документообігу:

варіанти відповідей

централізований

електронний документообіг

децентралізований

документобіг установи, підприємства або фірми

змішаний

Запитання 21

Стиль, який обслуговує сферу офіційних ділових відносин переважно в письмовій формі

варіанти відповідей

Діловий

Офіційно-діловий

Офіційний

Документальний

Офісний

Запитання 22

Що таке відформатований певним чином документ-заготовка, який зберігається в окремому файлі і використовується як зразок для створення нових документів певного типу.


варіанти відповідей

Шаблон

Брошура

Документ

Файл

Запитання 23

Види документів за напрямком

варіанти відповідей

 стандартні

 регулярні

вхідні

  вихідні

  індивідуальні

Запитання 24

Вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача це…

варіанти відповідей

електронний цифровий підпис

відсканований підпис

цифровий підпис

 звичайний підпис

Запитання 25

Для чого призначений електронний цифровий підпис?

варіанти відповідей

для перевірки цілісності даних в електронній формі

для передавання електронних документів

для збереження електронних документів

для автентифікації підписувача

Запитання 26

ЕЦП складається з :

варіанти відповідей

особистого ключа

закритого ключа

надійного ключа

відкритого ключа

Запитання 27

Перевіряють дані власника відкритого ключа та видають захищені електронні документи спеціального зразка - сертифікати відкритих ключів, в яких міститься відкритий ключ та перевірена центром сертифікації інформація про власника ключа це…

варіанти відповідей

центр сертифікації ключів

накладання електронного цифрового підпису

перевірка електронного цифрового підпису

центр електронного цифрового підпису

Запитання 28

Операція, яка здійснюється відправником (підписувачем) документу із використанням його таємного ключа це…

варіанти відповідей

накладання електронного цифрового підпису

центр сертифікації ключів

перевірка електронного цифрового підпису

Запитання 29

Операція, яка виконується отримувачем захищеного електронного документу з використанням відкритого ключа підписувача (відправника) це…

варіанти відповідей

центр сертифікації ключів

перевірка електронного цифрового підпису

накладання електронного цифрового підпису

зміна електронного цифрового підпису

Запитання 30

Документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу це...

варіанти відповідей

особистий ключ

відкритий ключ

сертифікат відкритого ключа

закритий ключ

Запитання 31

Який ключ описано у наступному фрагменті: «є унікальною послідовністю символів довжиною 264 біти, яка призначена для створення Електронного цифрового підпису в електронних документах. Документ підписується ЕЦП за допомогою ….. ключа ЕЦП, який існує в одному екземплярі тільки у його власника»

варіанти відповідей

відкритий ключ

закритий ключ

особистий ключ

головний ключ

Запитання 32

Який ключ описано «використовується для перевірки ЕЦП одержуваних документів (файлів). Міститься в Сертифікаті відкритого ключа, і підтверджує приналежність відкритого ключа ЕЦП певній особі»

варіанти відповідей

особистий ключ

відкритий ключ

закритий ключ

головний ключ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест