Елементарні фігури (п.1-3)

Додано: 1 липня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 94 рази
13 запитань
Запитання 1

Скільки спільних точок мають 2 прямі, що перетинаються?

варіанти відповідей

1

2

0

нескінченно багато

Запитання 2

Скільки прямих, паралельних даній можно провести на площині?

варіанти відповідей

1

2

0

нескінченно багато

Запитання 3

Скільки променів потрібно провести всередині даного кута, щоб утворилося 6 кутів?

варіанти відповідей

5

4

3

2

Запитання 4

Скільки існує різних відрізків з кінцями в точках K, P, M, T?

варіанти відповідей

4

6

5

3

Запитання 5

Яке з тверджень є неправильним?

варіанти відповідей

градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем що проходить між його сторонами

через 2 точки можна провести одну і тільки одну пряму

якщо 2 точки лежать в одній півплощині відносно прямої L, то відрізок АВ і пряма перетинаються

для будь-якої прямої існують точки, що належать і не належать прямій

Запитання 6

Три точки А,В і С лежать на одній прямій. Відомо, що АВ=13,5 см, АС = 10,7 см, ВС = 2,8 см. Яка з трьох точок лежить між двома іншими?

варіанти відповідей

А лежить між В і С

В лежить між А і С

С лежить між А і В

Не знаю

Запитання 7

На прямій точка С лежить між точками А і В, АВ = 15 см. Знайдіть довжину відрізка АС, якщо СВ = 10 см.

варіанти відповідей

25 см

50 см

10 см

5 см

Запитання 8

Промінь КО проходить між сторонами кута МКР. Обчисліть величину кута ∠МКР, якщо ∠МКО = 300, ∠РКО = 900.

варіанти відповідей

600

1500

1200

300

Запитання 9

Промінь BD проходить між сторонами кута ∠АВС. Обчисліть ∠CBD, якщо ∠АВС=1200 і кут ∠ABD у 3 рази менший, ніж кут ∠АВС.

варіанти відповідей

400

300

800

900

Запитання 10

На прямій точка О лежить між точками М і К. Довжина відрізка МО в 4 рази менша від довжини відрізка ОК. Знайдіть довжину відрізка ОК, якщо МК= 20 см.

варіанти відповідей

5 см

15 см

16 см

4 см

Запитання 11

Прямий кут поділено променем, який виходить з його вершини, на два такі кути, що половина одного з них дорівнює третині другого. Знайдіть ці кути.

варіанти відповідей

42о і 48о

36о і 54о

40о і 50о

Запитання 12

На відрізку AB, довжиною 36 см позначено точку K. Знайти довжину відрізків AK і BK, якщо AK більший від BK на 4 см.

варіанти відповідей

28 см і 8 см

20 см і 16 см

22 см і 18 см

Запитання 13

Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо точка С - його середина і СВ = 4 см.

варіанти відповідей

8 см

4 см

2 см

6 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест