9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

English

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 5 клас
24 запитання
Запитання 1

1. Cross out the odd word. Оберіть зайве

варіанти відповідей

east

west

north

ocean

Запитання 2

2. Cross out the odd word. Оберіть зайве

варіанти відповідей

USA

Asia

Oceania

Africa

Запитання 3

3. Cross out the odd word. Оберіть зайве

варіанти відповідей

plant

piranha

cow

camel

Запитання 4

4. Cross out the odd word. Оберіть зайве

варіанти відповідей

sailing

exciting

sightseeing

camping

Запитання 5

5. Choose the correct word. Обери правильне слово

I'm going to clean my room...

варіанти відповідей

tomorrow

yesterday

Запитання 6

6. What's this .... all about?

варіанти відповідей

ocean

project

Запитання 7

7. Portuguese is the... language of Brazil.

варіанти відповідей

official

popular

Запитання 8

8. What's the ... of China?

варіанти відповідей

information

population

Запитання 9

9. We're going on a ... down the Nile.

варіанти відповідей

cruise

safari

Запитання 10

10. I hate my neighbour's parrot. It's very... and I can't sleep at night.

варіанти відповідей

dangerous

noisy

Запитання 11

11. They're going to spend some time .... in the open markets.

варіанти відповідей

shopping

sailing

Запитання 12

12. ....your bags. We're leaving now.

варіанти відповідей

Search

Pack

Запитання 13

13. You ...go hiking here. it's dangerous

варіанти відповідей

must

mustn't

Запитання 14

14. My brother is ...than me

варіанти відповідей

short

shorter

Запитання 15

15. I'm ....to sail at the weekend.

варіанти відповідей

go

going

Запитання 16

16. The population of this town ... be anout one million in 2010.

варіанти відповідей

will

going to

Запитання 17

17. We ... eat snow. It's dangerous

варіанти відповідей

must

mustn't

Запитання 18

18. The dress is... than the shirt.

варіанти відповідей

cheap

cheaper

the cheapest

Запитання 19

19. What's the ... mountain in the world?

варіанти відповідей

highest

higher

high

Запитання 20

20. Katia is .... than Ann.

варіанти відповідей

more beautiful

beautiful

the most beautiful

Запитання 21

21. Ron is the .... player in the team.

варіанти відповідей

bad

best

better

Запитання 22

22. Hiking is as... as sailing.

варіанти відповідей

exciting

more exciting

the most exciting

Запитання 23

23. It's .... today than it was yesterday.

варіанти відповідей

cold

colder

the coldest

Запитання 24

24. Mark is the ... boy in our class.

варіанти відповідей

tallest

taller

tall

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест