Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Гриби, водорості та рослини

Додано: 16 квітня 2019
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 424 рази
11 запитань
Запитання 1

Оберіть ознаки, які притаманні еукаріотам:

варіанти відповідей

наявність ядра

наявніть муреїну в клітинній оболонці

наявніть органел із власним генетичним апаратом

відбувається процес метагенез

містять білки - гістони та унікальні інтрони

відбуваються процеси: кросинговер, мітоз й мейоз

Запитання 2

Оберіть одну правильну відповідь за характристикою: група найдавніших й найпримітивніших еукаріотичних одноклітинних організмів - це ......

варіанти відповідей

діафоретики

екскавати

аморфеї

Запитання 3

Оберіть одну правильну відповідь за характеристикою: безхлорофільні еукаріотичні гетеротрофні організми, здатні до осмогетеротрофного живлення, необмеженого росту та розмножуються за допомогою спор - це

варіанти відповідей

водорості

бактерії

вищі спорові рослини

гриби

Запитання 4

До яких водоростей відносять ламінарію, фукус, ектокарпус та падіна?

варіанти відповідей

зелені волорості

червоні водорості

бурі водорості

діатомові водорості

Запитання 5

Оберіть одну правильну відповідь за харатеристикою: одноклітинні рослинні організми, які живуть лише у прісноводних водоймах та болотах. Вони містять хлоропласти із шаром муреїну та яскраве синьо-зелене забарвлення - це ....

варіанти відповідей

харові водорості

бурі водлрості

зелені водрості

глаукофітові водорості

Запитання 6

До безсудинних спорових рослин відносять:

варіанти відповідей

Плауноподібні

Мохоподібні 

Хвощеподібні

Папоротеподібні 

Запитання 7

Яка характеристика притаманна для Голонасінних?

варіанти відповідей

розмножуються насінням, яке розвивається в шишках

характерне чергування поколінь: спорофіт та гаметофіт

наявність подвійного запліднення

поява квітки і плода 

Запитання 8

До якої Родини Покритонасінних відносять: арахіс, горох, люцерна та непентес.

варіанти відповідей

Родина Пасльонові

Родина Бобові

Родина Капустяні

Родина Розові

Запитання 9

До якої Родини Покритонасінні відносять: крокус, гладіолус, нарцис та півники?

варіанти відповідей

Родина Цибулеві

Родина Лілійні

Родина Злакові

Родина Айстрові

Запитання 10

На малюнку зображені гриби, до якої групи вони відносяться?

варіанти відповідей

Дріжджеві гриби

Цвілеві гриби

Гриби - паразити

Хижі гриби

Запитання 11

Симбіотичне об’єднання (асоціація) справжніх грибів з одним або декількома видами фотосинтезуючих організмів - це:


варіанти відповідей

цвілеві гриби

ліхенізовані гриби


шапинкові гриби


гриби-­паразити


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест