15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Онлайн-тести з біології 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Біологія, 10 клас
Створено 12 квітня
Приклад запитання: За вироблення меланіну відповідають чотири гени, що розташовані в різних хромосомах. Під дією ультрафіолетового випромінювання з клітин шкіри (кератиноцитів) вивільнюються в міжклітинний простір особливі мікро-РНК. Це зумовлює активацію та посилений біосинтез ферменту тирозинази, що каталізує окиснення амінокислоти тирозину й подальше утворення меланіну. Цей приклад ілюструє
Приклад запитання: До способів статевого розмноження належить:
Біологія, 10 клас
Створено 12 квітня
Приклад запитання: Позначте тварину, якій притаманне такий тип розмноження, як фрагментація:   ;
Приклад запитання: Акросома - це
Приклад запитання: Який тип розмноження зображений на малюнку?
Біологія, 10 клас
Створено 12 квітня
Приклад запитання: Під час гаметогенезу на стадії розмноження має місце тип поділу клітин:
Приклад запитання: В якій фазі мейозу відбувається кросинговер?
Біологія, 10 клас
Створено 11 квітня
Приклад запитання: Поділ еукаріотичної клітини беззвичайних процесів, що контролюють рівнийрозподіл дочірніх хромосом називається
Приклад запитання: Де зберігається спадкова інформація?
Приклад запитання: Процеси відновлення організмом утрачених або пошкоджених частин, а також відтворення цілісного організму з певної його частини
Приклад запитання: Онкологічні захворювання - це
Приклад запитання: Вкажіть метод, який дає можливість визначити точкові мутації:
Приклад запитання: В якій фазі мейозу відбувається кросинговер?
Приклад запитання: Токсична дія й отруєння навіть у невеликих дозах - це вплив на організм підлітка:
Біологія, 10 клас
Створено 11 квітня
Приклад запитання: Ембріогенез людини:
Біологія, 10 клас
Створено 11 квітня
Приклад запитання: Метод, що полягає у пересадці реципієнту органа або тканини?
Приклад запитання: Процеси відновлення організмом утрачених або пошкоджених частин, а також відтворення цілісного організму з певної його частини:
Приклад запитання: Мінливість, яка не зачіпає генотипу називається:
Біологія, 10 клас
Створено 9 квітня
Приклад запитання: Гаметогенез - це процес формування
Біологія, 10 клас
Створено 9 квітня
Приклад запитання: Статеві клітини тварин утворюються шляхом
Приклад запитання: Процес прогресуючого зниження функціональних здатностей організму після досягнення ними зрілості:
Приклад запитання: Мінливість - це:
Приклад запитання: Метод, що полягає у пересадці реципієнту органа або тканини?
Приклад запитання: Трансплантація здійснюється за рахунок органів і тканин:
Біологія, 10 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Переваги статевого розмноження над не статевим пов‘язані з....
Біологія, 10 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Як називаються мутації, що не проявляються у гетерозигот і з'являються тільки у другому і наступних поколіннях