Еукаріоти 9 клас

Додано: 24 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 11 разів
12 запитань
Запитання 1

Багатоклітинні еукаріотичні організми, найзагальнішими особливостями яких є хемогетеротрофне живлення та активний рух (локомоція):

варіанти відповідей

археї

рослини

гриби

тварини

Запитання 2

Зазначте органели, спільні для клітин рослин і тварин:

варіанти відповідей

ендоплазматична сітка

рибосоми

хлоропласти

клітинна стінка

комплекс Гольджі

Запитання 3

У чому проявляється подібність процесів життєдіяльності грибів і тварин?

варіанти відповідей

осмотичне живлення

живляться готовими органічними речовинами 

ведуть нерухомий спосіб життя і розселяються за допомогою спор

ростуть протягом усього життя

запасають глікоген

Запитання 4

Вкажіть ознаки тварин як особливої групи еукаріот:

варіанти відповідей

клітини мають клітинну стінку з хітину

подразливість у вигляді рефлексів

подразливість у вигляді тропізмів і настій

обмежений ріст

запасання глікогену

Запитання 5

Рослини відрізняється від грибів такими ознаками:

варіанти відповідей

ведуть прикріплений спосіб життя

мають клітинну стінку

мають хлоропласти

запасають крохмаль

мають гетеротрофний спосіб живлення

мають вегетативні та генеративні органи

Запитання 6

Розгляньте одноклітинний еукаріотичний організм та вкажіть його назву:

варіанти відповідей

інфузорія туфелька

евглена зелена

хламідомонада

амеба протей

Запитання 7

Вкажіть особливості грибів, як групи еукаріот:

варіанти відповідей

автотрофний спосіб живлення

осмогетеротрофний спосіб живлення

запасають глікоген

необмежений ріст

подразливість у вигляді рефлексів

Запитання 8

Вегетативне тіло, що являє собою систему вкритих клітинними оболонками ниток гіфів, яка називається грибницею, властиве:

варіанти відповідей

грибам

тваринам

рослинам

бактеріям

Запитання 9

Нижчі рослини це:

варіанти відповідей

мохи

хвощі

водорості

бактерії

Запитання 10

Оберіть спорові рослини:

варіанти відповідей
Запитання 11

Одно- та багатоклітинні організми, які в своїх клітинах мають ядро та мембранні органели називаються:

варіанти відповідей

прокаріоти

еукаріоти

археї

діафоретики

Запитання 12

Оберіть із переліку гриби-паразити:

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест