24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Еволюція. Біорізноманіття. Надорганізмові біологічні системи.

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 8 разів
24 запитання
Запитання 1

Еволюція приводить до утворення:

варіанти відповідей

1. Оборотних змін.

2. Необоротних змін.

3. Самозародження життя.

4. Зникнення життя на планеті.

Запитання 2

Наука, яка вивчає походження людини, називається:

варіанти відповідей

1. Антропологія.

2. Палеонтологія.

3. Порівняльна анатомія.

4. Ембріологія.

Запитання 3

Рудименти - це:

варіанти відповідей

1.Органи, які втратили своє первісне значення і містяться в організмі у недорозвиненому вигляді.

2. Органи, які мають різне походження, але виконують однакові функції.

3. Органи, які мають однакове походження, але виконують різні функції.

4. Органи, які були характерні для предкових форм, а тепер зустрічаються зрідка тільки в окремих особин виду.

Запитання 4

Прикладом боротьби із несприятливими умовами середовища є:

варіанти відповідей

1. Полювання вовка на зайця.

2. Намагання ворони відібрати здобич в іншої ворони.

3. Зелений коник під час дощу ховається під великими листками рослини.

4. Бурий ведмідь мітить свою територію подряпинами на корі дерев.

Запитання 5

Організми, клітини яких мають ядро, називаються:

варіанти відповідей

1. Прокаріотами.

2. Одноклітинними.

3. Еукаріотами.

4. Багатоклітинними.

Запитання 6

Добір, який відмітає крайні форми ознаки і зберігає середню величину ознаки, називається:

варіанти відповідей

1. Розтинаючий.

2. Рушійний.

3. Стабілізуючий.

4. Одномоментний.

Запитання 7

Клітини грибів у більшості випадків покриті:

варіанти відповідей

1. Хітином.

2. Муреїном.

3. Целюлозою.

4. Глікокаліксом.

Запитання 8

Бактеріальна клітина має:

варіанти відповідей

1. Ядро.

2. Рибосоми.

3. Мітохондрії.

4. Комплекс Гольджі.

Запитання 9

Соціокультурним фактором антропогенезу є:

варіанти відповідей

1. Природний добір.

2. Боротьба за існування.

3. Трудова діяльність.

4. Спадкова мінливість.

Запитання 10

На уроці біології учні розглядали зображення різних видів жаб, що живуть у цій місцевості. Перший учень висунув припущення, що цю різноманітність зумовив процес дивергенції, а другий вважав, що ця різноманітність є наслідком конвергенції. Хто із них має рацію:

варіанти відповідей

1. Тільки перший учень.

2. Тільки другий учень.

3. Обоє учнів.

4. Жоден із учнів не має рації.

Запитання 11

Серед груп ознак виберіть ту, що характерна для тварин:

варіанти відповідей

1. Клітини без'ядерні, в клітинах є хлоропласти, мають органи травлення.

2. Клітини покриті целюлозою, в клітинах нема мітохондрій, мають корінь.

3. Мають неклітинну будову, вкриті капсидом, завжди одноклітинні.

4. Клітини покриті глікокаліксом, є гетеротрофами, більшість із них мають органи дихання.

Запитання 12

Межі поширення виду на суходолі називають:

варіанти відповідей

1. Популяція.

2. Територія.

3. Ареал.

4. Акваторія.

Запитання 13

Які видозміни листка є пристосуванням до запасання поживних речовин:

варіанти відповідей

1. Вусики гороху.

2. Соковиті листки алое.

3. Колючки у кактуса.

4. Колючки у барбарису.

Запитання 14

До біотичних чинників середовища належать:

варіанти відповідей

1. Опади.

2. Освітленість.

3. Паразити.

4. Температурний режим.

Запитання 15

Вкажіть групу організмів, які пов'язані між собою трофічними зв'язками:

варіанти відповідей

1. Липа і бурий ведмідь.

2. Конюшина і лосось.

3. Ящірка і зелений коник.

4. Півень і синиця.

Запитання 16

До трофічної групи консументів І порядку належать:

варіанти відповідей

1. Лосі.

2. Рослини.

3. Орли.

4. Кліщі.

Запитання 17

Укажіть організми, що пристосовані до життя у жарких умовах:

варіанти відповідей

1. Пінгвіни.

2. Олені.

3. Верблюди.

4. Лісові коти.

Запитання 18

Ворона, яка побудувала гніздо на дереві, це приклад:

варіанти відповідей

1. Коменсалізму.

2. Мутуалізму.

3. Паразитизму.

4. Хижацтва.

Запитання 19


на уроці біології учні висловлювали свої припущення про ланцюги живлення. Перший учень припустив, що вони починаються із продуцентів. Другий учень висловив думку про те, що вони можуть починатися і з відмерлих органічних решток. Хто із них має рацію:

варіанти відповідей

1. Тільки перший учень.

2. Тільки другий учень.

3. Обидва учні.

4. Жоден із них не має рації.

Запитання 20

Вкажіть геологічну оболонку нашої планети, в якій живі організми проникають найдальше:

варіанти відповідей

1. Атмосфера.

2. Гідросфера.

3. Тропосфера.

4. Літосфера.

Запитання 21

Одним із заходів, що сприяють збереженню довкілля, на думку МСОП, може стати:

варіанти відповідей

1. Використання деревини, як палива.

2. Збільшення кількості населення на планеті.

3. Використання відновлюваних джерел енергії.

4. Використання пестицидів та гербіцидів.

Запитання 22

Визначте групу, в якій правильно визначено місце виду у трофічному ланцюзі:

варіанти відповідей

1. Синичка - консумент ІІІ порядку.

2. Лисиця - продуцент.

3. Глисти - консументи І порядку.

4. Орли - консументи ІІ порядку.

Запитання 23

Яка група організмів є основним джерелом Оксигену на нашій планеті:

варіанти відповідей

1. Продуценти.

2. Консументи І порядку.

3. Консументи ІІ порядку.

3. Редуценти.

Запитання 24

Вкажіть групу організмів, які є редуцентами у ланцюгах живлення:

варіанти відповідей

1. Бактерії - хемосинтетики.

2. Бактерії гниття.

3. Рослини.

4. Тварини хижаки.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест