29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Еволюція культури. Компаративний аналіз культур

Додано: 6 жовтня 2020
Предмет: Художня культура, 2 клас
Тест виконано: 7 разів
20 запитань
Запитання 1

Після розпаду Римської імперії на Західну та Східну на карті світу з’явилася нова християнська імперія

варіанти відповідей

Візантійська

Антична

Варварська

Грецька

Запитання 2

Кодекс цивільного права, названий на честь імператора Юстиніана, запроваджено в … .


варіанти відповідей

  Давньому Римі;

 Візантії;

Середньовічній Європі;

Стародавній Індії. 

Запитання 3

Автором «Історії воєн Юстиніана з персами, вандалами і готами», «Таємної історії» є … .

 

варіанти відповідей

Прокопій Кесарійський;

Костянтин Багрянородний

Євсевій Кесарійський

Томас Мор

Запитання 4

Освітня система «семи мистецтв», що поділялася на тривіум і квадріум, сформувалась … .


варіанти відповідей

 у Стародавній Японії;

 у Середньовічній Європі;

на Середньовічному Арабському Сході;

у Стародавній Індії. 

Запитання 5

Кам’яні будівлі (храми та замки) Середньовічної Європи, що нагадують фортецю з малими та вузькими вікнами, з приземленими колонами, масивними вежами, є характерною ознакою … .


варіанти відповідей

 романського стилю

класичного стилю

готичного стилю;

стилю бароко. 

Запитання 6

Споруда, для якої характерні устремління вгору за рахунок гострих шпилів, величезні вікна з вітражами, численні конусні арки, багатство скульптур, належить до … .


варіанти відповідей

 готичного стилю;

класичного стилю;

романського стилю

стилю бароко

Запитання 7

«Божественну комедію», де змальовані блукання автора в потойбічному світі, написав … .


варіанти відповідей

 Аліг’єрі Данте;

Франческо Петрарка;

Джованні Боккаччо;

Йоганн Гете

Запитання 8

Французькі просвітителі пов’язували культуру з… .


варіанти відповідей

з матеріальним виробництвом;

з цивілізованістю;

людським розумом

з технічним прогресом

Запитання 9

Він вважав, що “якби Бога не було, його треба було б вигадати” 

варіанти відповідей

Шарль Луї де Монтеск'є 

Франсуа Марі Аруе (Вольтер)

Дені Дідро

Жан Жак Руссо 

Запитання 10

Для релігійно-філософського світосприйняття в Західній Європі в епоху Середньовіччя головною рисою був … .


варіанти відповідей

теоцентризм;

 гуманізм;

антропоцентризм;

 атеїзм. 

Запитання 11

Найстаріший Болонський університет було відкрито …

варіанти відповідей

у 1037 р.;

 у 1088 р.;

у 1160 р.;

1301 р

Запитання 12

Епоха в культурі Західної та Центральної Європи, яка почалась у XIІІ ст. в Італії та характеризувалася орієнтацією на античну мистецьку спадщину – це … .


варіанти відповідей

Середньовіччя;

Відродження

Реформація;

Античність

Запитання 13

Епоха Ренесансу почалась … .


варіанти відповідей

 у Франції;

у Німеччині;

в Англії;

в Iталiї. 

Запитання 14

Головними видами візантійського живопису були .         

варіанти відповідей

було поширення готичного стилю в архітектурі;

 було прикрашання храмів скульптурами;

була заборона зображення в живописі людини та Бога; 

церковний живопис (мозаїка та фреска), іконопис і книжкова мініатюра

Запитання 15

«Король поетів» ХІV ст., автор віршів про Лауру, листів до Цицерона:


варіанти відповідей

  Данте Аліг’єрі;

Франческо Петрарка;

Джованні Боккаччо;

Рафаель Санті. 

Запитання 16

Автор робіт «Сікстинська мадонна», «Мадонна Конестабіле», «Заручини Марії», фресок «Диспут», «Афінська школа», «Парнас»:


варіанти відповідей

Мікеланджело Буонарроті;

Леонардо да Вінчі

Рафаель Санті.

Франческо Петрарка. 

Запитання 17

Які історичні типи європейської культури?

               

варіанти відповідей

Первісна, антична, середньовічна, бароко та класицизму, Просвітництва, Новітнього часу і постмодернізму.

Первісна, антична, середньовічна, Відродження, Нового часу (Просвітництво) та Новітнього часу, постмодерну.

 Первісна, античності та епохи Середньовіччя, Ренесансу, Нового часу, бароко і класицизму, Новітнього часу та постмодерну.

Модерну та постмодернізму. 

Запитання 18

Визначте особливість культури епохи Відродження.

         

варіанти відповідей

   Злиття традицій античності та духу християнства, відображення      внутрішньої            гармонії         всебічно        розвиненої особистості, віра в творчі сили людини, ідеї гуманізму.

Набуття європейською культурою переважно раціонального характеру, перевага духу діловитості, практицизму, утилітаризму, породженого новими економічними відносинами.

  Заперечення античних культурних стандартів, визнання пріоритету віри над розумом, розквіт ірраціоналізму та містики.

Теологічна спрямованість. 

Запитання 19

Особливостями середньовічної культури є:


варіанти відповідей

людина була центром мистецтва;

пропагувалися ідеї гуманізму;

  ця культура була повністю підпорядкована релігії;

 усе населення мало доступ до навчання. 

Запитання 20

Компаративний аналіз — це аналіз,

         

варіанти відповідей

при якому досліджуються явища культури через порівняння їх з іншими такими явищами переважно в різних країнах, цивілізаціях в один і той же період.

при якому зафіксують певні артефакти культури;

при якому  вивчають культуру як систему. 

при якому вивчають механізм культурних запозичень;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест