Еволюція органічного світу. Історія еволюції.Докази еволюції.

Додано: 16 березня 2020
Предмет: Біологія
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

1. Укажіть правильний переклад українською мовою давньогрецького слова, від якого походить термін еволюція:

варіанти відповідей

а) розвиток

б) зміни

в) розгортання

г) походження

Запитання 2

2. Хто із відомих вчених вперше запропонував термін " еволюція"

варіанти відповідей

а) Ж. Б. Ламарк

б) Шарль Бонне

в) Чарлз Дарвін

г) Карл Лінней

Запитання 3

3. Постулат, про те, що усі життєві форми наділені прагненням до підвищення рівня своєї організації, до вдосконалення є вродженою властивістю всього живого належить:

варіанти відповідей

а) Чарлзу Дарвіну

б) Ж.Б. Ламарку

в) Карлу Ліннею

г) С. С. Четверикову

Запитання 4

4. Палеонтологія вивчає:

варіанти відповідей

а) зародковий період життя всіх живих істот

б) органічний світ минулих геологічних епох

в) внутрішню будову організмів

г) історичний розвиток органічного світу

Запитання 5

5. Вперше науково пояснив фактори еволюції ( спадкова мінливість, боротьба за існування, природний добір) у прації " Походження видів...."

варіанти відповідей

а) Чарлз Дарвін

б) Еразм Дарвін

в) Ж.Б.Ламарк

г) Карл Лінней

Запитання 6

6. Біогенетичний закон ( Онтогенез є коротке повторення філогенезу), сформульований Е.Геккелем та Ф. Мюллером є .......... доказом еволюції

варіанти відповідей

а) порівняльно-анатомічним

б) палеонтологічним

в) ембріологічним

г) молекулярно-генетичним

Запитання 7

Органи, які мають однакове походження, але різну будову та виконують різні функції називаються:

варіанти відповідей

а) подібними

б) аналогічними

в) гомологічними

г) однаковими

Запитання 8

Органи, які мають подібну будову та виконують подібні функції, але мають різне походження називаються:

варіанти відповідей

а) подібними

б) аналогічними

в) гомологічними

г) однаковими

Запитання 9

Види або група організмів прадавнього походження, які змогли дожити до наших днів, маючи ознаки вимерлих істот минулих екологічних груп називаються:

варіанти відповідей

а) філогенетичним рядом

б) атавізмами

в) реліктами

г) рудиментами

Запитання 10

Хвостатий хлопчик, багатососковість людини, надмірна волосатість є прикладами:

варіанти відповідей

а) реліктів

б) атавізмів

в) рудиментів

г) всього вище перерахованого

Запитання 11

Вушні м'язи людини, апендикс, зуби мудрості є прикладами:

варіанти відповідей

а) рудиментів

б) атавізмів

в) гомологічних органів

г) аналогічних органів

Запитання 12

Виберіть із перерахованих пар гомологічні органи

варіанти відповідей

а) крило птаха і крило кажана

б) крило птаха і крило метелика

в) рука людини і ласт тюленя

г) колючка кактуса і колючка сливи

д) вусики огірка і гарбуза

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест