Еволюція органічного світу

Додано: 18 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 205 разів
21 запитання
Запитання 1

Прикладом атавізмів є

варіанти відповідей

Крило метелика та крило кажана

Крило лелеки та риюча кінцівка крота

Надмірна волосатість тіла людини

Наявність тазових кісток у кита

Запитання 2

Прикладом рудиментів є

варіанти відповідей

Зябра рака та окуня річкового

Риюча кінцівка крота та плавець дельфіна

Наявність апендикса у людини

Наявність тазових кісток у кита

Запитання 3

За Ч.Дарвіном, рушійною силою еволюції є:

варіанти відповідей

природний добір, боротьба за існування, спадкова мінливість 

штучний добір , спадкова мінливість, популяційні хвилі

модифікаційна мінливість, природний добір, боротьба за існування

спадкова мінливість, дрейф генів, природній добір

Запитання 4

Зябра рака й риби виконують однакову функцію, тому що:

варіанти відповідей

тварини живуть у воді

це аналогічні органи

це гомологічні органи

це особини одного виду

Запитання 5

Оберіть еволюційні чиннники

варіанти відповідей

дрейф генів

Модифікації

Варіації

Хвилі життя

Ізоляція

природний добір

спадкова мінливість

Запитання 6

Сукупність популяцій особин,подібних між собою за будовою,функціями,населяють певний ареал та вільно схрещуються між собою що це?

варіанти відповідей

Рід

Клас

Популяція

Вид

Запитання 7

Рушійною силою еволюції Ч.Дарвін вважав

варіанти відповідей

Внутрішнє прагнення організму до прогресу

Зміни в організмі в результаті тренування органів

Виживання найбільш пристосованих до умов середовища видів

Добір людиною організмів з корисними ознаками

Запитання 8

Укажіть елементарну одиницю еволюції

варіанти відповідей

Порода тварин

Сорт рослин

Популяція

Вид

Запитання 9

Прикладом міжвидової боротьби за існування є

варіанти відповідей

самозрідження хвойного лісу

викидання птахами з гнізда ослаблених пташенят

конкуренція між бур'янами та культурними рослинами на полі

виникнення мікроорганізмів,стійких до дії антибіотиків

Запитання 10

Еволюційні процеси , які відбуваються на рівні популяцій називають:

варіанти відповідей

 мініеволюцією

 мікроеволюцією

  макроеволюцією

мегаеволюцією

Запитання 11

Схожість між захищеними і незахищеними видами - це

варіанти відповідей

мімікрія

маскування

застережне забарвлення

захисне забарвлення

Запитання 12

Як називаються коливання чисельності популяції

варіанти відповідей

популяційна діаграма

дрейф генів

хвилі життя

всі відповіді вірні

Запитання 13

Криві берези у сухих степах Херсонщини- це результат боротьби за існування

варіанти відповідей

міжвидової

внутрішньовидової

боротьби з несприятливими умовами

Запитання 14

Виникнення надвидових систематичних одиниць - це...

варіанти відповідей

еволюція

мікроеволюція

макроеволюція

видоутворення

Запитання 15

На фото показано:

варіанти відповідей

органи різних хребетних тварин

гомологічні органи

аналогічні органи

органи для літання, плавання, стрибання, чіпляння

Запитання 16

Наука, яка вивчає викопні рештки має назву

варіанти відповідей

Археологія

Палеонтологія

Антропологія

Ембріологія

Запитання 17

Територія, в межах якої живуть особини певного виду

варіанти відповідей

ареал

флора

домівка

популяція

Запитання 18

Назвати вченого , який пояснював еволюційні зміни внутрішнім прагненням організмів до прогресу.

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

Ж.-Б. Ламарк

Ш. Бонне

Ж. Кюв'є

Запитання 19

Комплекс уявлень, які є синтезом основних положень дарвінізму, генетики популяцій та екології є основою

варіанти відповідей

синтетичної теорії еволюції

креаціонізму

трансформізму

дарвінізму

Запитання 20

Наслідком еволюції є:

варіанти відповідей

естетичний вигляд організму

відсутність зайвих чи недосконалих органів

пристосованість до середовища існування 

велика тривалість життя

Запитання 21

На фото показано приклад забарвлення:

варіанти відповідей

застережливого

погрозливого

захисного

приваблюючого

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест