Еволюція органічного світу. Біорізноманіття

Додано: 31 березня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 47 разів
35 запитань
Запитання 1

Із наведених тверджень оберіть те, що відповідає поняттю "Еволюція"

варіанти відповідей

 Процес необоротних змін у будові та функціях живих істот протягом їхнього історичного існування, який відбувається на всіх рівнях організації живого

Процес оборотних змін у будові та функціях живих істот протягом їхнього історичного існування, який відбувається на всіх рівнях організації живого

 процес необоротних змін у будові та функціях живих істот протягом їхнього індивідуального розвитку, який відбувається у продовж життя організму

Процес оборотних змін у будові та функціях живих істот протягом їхнього індивідуального розвитку, який відбувається у продовж життя організму

Запитання 2

Що є елементарною одиницею еволюції?


варіанти відповідей

мутації

природний добір

популяції

дрейф генів

Запитання 3

Назвіть рушійні сили еволюції за Ч. Дарвіном 

варіанти відповідей

боротьба за існування, штучний добір, вплив умов довкілля

успадкування набутих за життя ознак, боротьба за існування,штучний добір

спадкова мінливість, природний добір, боротьба за існування

природний добір, вплив умов довкілля, внутрішнє прагнення до прогресу

Запитання 4

Процес виживання найбільш пристосованих організмів до умов існування Ч. Дарвін назвав

варіанти відповідей

внутрішнім прагненням до прогресу

природним добором 

боротьбою за існування

штучним добором

Запитання 5

Укажіть види природного добору

варіанти відповідей

стабілізуючий, рушійний, розриваючий

стабілізуючий, штучний, розриваючий

розриваючий, дизруптивний, свідомий

дизруптивний, несвідомий, рушійний

Запитання 6

Оберіть характеристику стабілізуючого добору:

варіанти відповідей

сприяє зміні ознаки у певному напрямку

 підтримує ознаки в незмінному стані

спричиняє вимирання видів

надає перевагу видам, ознаки яких відхиляються від середніх

Запитання 7

Спосіб видоутворення, в результаті якого нові форми організмів виникають внаслідок розриву ареалу та ізоляції окремих популяцій

варіанти відповідей

поліплоїдія

гібридизація

екологічний

географічний

Запитання 8

Сукупність особин одного виду, які живуть на певній території, вільно схрещуються між собою, але ізольовані від інших особин цього ж виду називають: 

варіанти відповідей

популяцією

 підкласом

підвидом

класом

Запитання 9

Один із напрямків еволюції, коли неспоріднені організми опиняються в подібних умовах існування, тому в них можуть формуватися подібні адаптації

варіанти відповідей

дивергенція

паралелізм

конвергенція

онтогенез

Запитання 10

З наведених прикладів оберіть правильну пару, яка ілюструє аналогічні органи

варіанти відповідей

 колючка троянди-колючка кактуса

ласт дельфіна-ласт пінгвіна


крило метелика - крило кажана

рука людини-лапа кішки

Запитання 11

Виберіть правильну пару словосполучень, яка ілюструє гомологічні органи

варіанти відповідей

рука людини-щупальце восьминога

колючки їжака- панцир черепахи


рука шимпанзе-кінцівка коня

крило птаха-крило метелика

Запитання 12

Спрощення будови тіла внаслідок еволюційних змін - це:

варіанти відповідей

 ароморфоз

адаптація

 рудимент

дегенерація

Запитання 13

Прикладами атавізмів є (2 відповіді):

варіанти відповідей

надмірне оволосіння обличчя у людини

апендикс

наявність хвоста у людини

куприк

Запитання 14

Систематичне положення виду Людина розумна

варіанти відповідей

тип Хордові - клас Ссавці - ряд Люди - родина Гомініди

тип Хордові - клас Ссавці - ряд Люди - родина Примати

тип Хордові - клас Примати - ряд Ссавці - родина Гомініди

тип Хордові - клас Ссавці - ряд Примати - родина Гомініди

Запитання 15

Представники якої течії еволюціоністів вважали, що світ створений надприродною силою - Творцем, всі живі істоти були створеними такими як є і не зазнавали змін, кожна із створених форма з'являлась у потрібний час по волі Творця.

варіанти відповідей

ламаркісти

креаціоністи

дарвіністи

альтернативці

Запитання 16

Що таке таксон?

варіанти відповідей

грошова одиниця

хімічна одиниця

фізична одиниця

систематична одиниця

Запитання 17

Хто ввів в науку основні систематичні категорії?

варіанти відповідей

Чарльз Дарвін

 Карл Лінней

Жан Батист Ламарк

Грегор Мендель

Запитання 18

За Ліннеєм у видових назвах перше слово означає назву

варіанти відповідей

роду

домену

виду

класу

Запитання 19

Найменшою систематичною одиницею є

варіанти відповідей

рід

вид 

клас

царство

Запитання 20

Таксону тварин "ТИП" відповідає таксон рослин:

варіанти відповідей

клас

відділ

родина

порядок

Запитання 21

Відгадайте групу організмів за описом: "Мають клітинну стінку, яка містить хітин, у клітинах зазвичай два ядра, гетеротрофи, необхідні для життя речовини поглинають із навколишнього середовища"

варіанти відповідей

рослини

гриби

бактерії

тварини

Запитання 22

Виберіть представника, для якого характерний поданий опис: "Тіло складається з тканин та органів, за характером живлення є фототрофом; розмно­ження здійснюється статево та нестатево — спорами".

варіанти відповідей

кишкова паличка

окунь річковий

білий гриб 

плаун булавовидний

Запитання 23

Виберіть ознаку, яка характерна рослинам:

варіанти відповідей

 є клітинна стінка з целюлози

немає клітинної стінки

є клітинна стінка з хітину

є клітинна стінка з муреїну

Запитання 24

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) вражає:

варіанти відповідей

еритроцити

 Т-лімфоцити

лейкоцити різних типів

тромбоцити

Запитання 25

На якому малюнку зображено бактеріофаг?

варіанти відповідей
Запитання 26

Збудником сказу є:

варіанти відповідей

одноклітинна рослина

одноклітинна тварина

вірус

бактерія

Запитання 27

До домену Прокаріоти належить царство

варіанти відповідей

Археї 

Віра

Рослини

Тварини

Запитання 28

Симбіотичне об’єднання справжніх грибів (мікобіонтів) та фотосинтезуючих організмів (фотобіонтів) називають:

варіанти відповідей

гриби-паразити

цвілеві гриби

дріжджові гриби

лишайники

Запитання 29

Mycobacterium tuberculosis - вид, що спричиняє переважну більшість випадків туберкульозу. Ці організми були вперше описані Робертом Кохом, який згодом отримав за це відкриття Нобелівську премію з фізіології та медицині у 1905 році.

До якої групи організмів належить цей вид та яка форма клітин цих організмів?

варіанти відповідей

Віруси

Бактерії

Археї

кулясті, або коки

звивисті

паличкоподібні, або бацили

Запитання 30

Це уривок з книжки А. Д. Фостера «Філогенез»: «Однак гігантські видри його не зрозуміли. Дві застрибнули в човен і почали шматувати черевики людини. Ікла у видр були довжиною з палець, а щелепи достатньо сильні, щоб роздробити кістку середньої товщини. Чорні очі загрозливо блищали...».

Назвіть вид, з яким у видри гігантської є найближча еволюційна спорідненість, та ознаку, яка є спільною для них.

варіанти відповідей

ведмідь бурий

хижацтво

куниця лісова

всеїдність

морський котик

рослинноїдність

Запитання 31

До первинних багатоклітинних тварин належать:

варіанти відповідей

інфузорія-туфелька

кіт лісовий

печериця

губка

Запитання 32

Оберіть усі царства, організми яких мають ядро:

варіанти відповідей

Гриби

Віруси

Тварини

Рослини

Археї

Запитання 33

Віруси називають внутрішньоклітинними паразитами, бо вони:

варіанти відповідей

1. Живляться поживними речовинами клітини.

2. Використовують будівельний матеріал клітини для утворення нових вірусних часток.

3. Ростуть за рахунок поживних речовин клітини-господаря.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 34

Населяють середовище з екстремальними умовами:

варіанти відповідей

 археї

прокаріоти

бактерії

віруси

Запитання 35

Віруси спричиняють захворювання:

варіанти відповідей

черевний тиф

кір

 СНІД;

COVID-19

туберкульоз

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест