Докази еволюції. Еволюція органічного світу

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

 Для здійснення еволюційних змін необхідна наявність процесів:

варіанти відповідей

мутаційного (поява нових різноманітних ознак)

рекомбінаційного (створення нових поєднань ознак)

селекційного (відбір корисних для життя особин ознак

Стаціонарного (відсутність нових ознак )

Запитання 2

Мікроеволюція забезпечує формування найрізноманітніших адаптацій:

варіанти відповідей

 мімікрії

маскування

 захисне забарвлення 

 застережне забарвлення

Запитання 3

Еволюційні процеси , які відбуваються на рівні популяцій та зумовлюють утворення нового виду, називають:

варіанти відповідей

макроеволюція

мінієволюція

коеволюція

мікроеволюція

Запитання 4

Наслідком еволюції є

варіанти відповідей

Естетичний вигляд організму

Пристосованість до середовища існування 

Відсутність зайвих чи недосконалих органів

Велика тривалість життя 

Запитання 5

Розвиток ознак відмінності в особин одного виду внаслідок пристосування до різних умов середовища е характеристикою

варіанти відповідей

Дивергенції

Конвергенції

Паралелізму

Адаптації

Запитання 6

Виберіть декілька вірних відповідей.Які зміни в будові людини відбулись в процесі еволюції?

 

варіанти відповідей

 Збільшення лицьового відділу черепа, зменшення мозкового

 Збільшення мозкового відділу черепа, зменшення щелеп

Видовження нижніх кінцівок, вкорочення верхніх

 Виникнення мовного апарату

  Виражені надбрівні дуги

Збільшення об'єму головного мозку

  Зміна форми кисті

Запитання 7

Виберіть декілька правильних відповідей. Порівняльно-анатомічним доказом еволюціі тваринного світу є

варіанти відповідей

філогенетичний ряд коня

наявність куприка в скелеті людини


наявність хорди у різних груп хордових тварин

будова скелету кінцівок хребетних тварин

Запитання 8

В одній із праць, опублікованій у 1859 році, Ч. Дарвін наводить такий приклад: «Рослини, які утворюють квітки з найбільшими нектарниками, що виділяють найбільше нектару, частіше відвідуватимуть комахи. Тому ці рослини частіше схрещуватимуться і, нарешті, осилять своїх, суперників та утворять місцеву різновидність».Ученим описано дію


варіанти відповідей

штучного добору

природного добору

модифікаційної минливості

геограіфчної їзоляції

Запитання 9

 На рисунку зображено послідовність еволюційних змін передніх кінцівок у предків сучасних коней, що є підтвердженням

варіанти відповідей

ембріогенезу

онтогенезу (індивідуального розвитку)

філогенезу (історичного розвитку)

овогенезу 

Запитання 10

Вченим відома тварина, яка отримала назву археоптерикс. У неї на щелепах розташовані зуби, як у плазунів, але в той же час вона мала на передніх кінцівках та по тілу пір'я, що є ознакою, характерною для птахів. Як називаються організми, які поєднують у своїй будові ознаки різних груп:

варіанти відповідей

універсальні організми

викопні організми

активні хижаки

перехідні форми

Запитання 11

Виберіть ознаки, які перетворювали людину умілу у людину розумну в процесі еволюції

варіанти відповідей

збільшення лицевого відділу черепа

формування чашоподібного тазового поясу

звільнення передньої кінцівки від ходіння

видовження нижньої щелепи

збільшення об"єму мозку

Запитання 12

Представники різних рас мають свої загальні ознаки у фенотипі, які є

варіанти відповідей

результатом еволюційного процесу

пристосованністю рас до умов середовища

у генотипах інших рас, але не проявляються у інших умовах

генетично закріпленими

завжди у домінантному алельному стані

завжди корисними для представників цієї раси в умовах їхнього природного ареалу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест