Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення. Елементарна розумова діяльність.

Тест виконано: 131 раз
30 запитань
Запитання 1

 Набуті відповідні реакції на стимули це –

варіанти відповідей

безумовні рефлекси

розумова діяльність

умовні рефлекси

рефлекси

Запитання 2

В основі формування поведінки лежить:

варіанти відповідей

Подразливість

Розмноження

Інстинкти

Рух

Запитання 3

Яким тваринам притаманна елеметарна розумова діяльність.

варіанти відповідей

Папуги 

Слони

Крокодили

Таракани

Запитання 4

Який поведінковий акт можна віднести до грумінгу?


варіанти відповідей

Пилові ванни горобців

Купання в болоті слонів

Будування гнізда сойкою

Чищення пір’я ластівкою

Запитання 5

Наука, що вивчає поведінку тварин називається:

варіанти відповідей

екологія

етологія

зоологія

біологія

Запитання 6

Ілюстрація є прикладом

варіанти відповідей

Вродженої поведінки

Проявом елементарної розумової діяльності

Научіння

Запитання 7

Соціальна форма поведінки властива

варіанти відповідей
Запитання 8

Виберіть тварину,яка орієнтується за допомогою ультразвуку

варіанти відповідей
Запитання 9

Спілкування бджіл відбувається за допомогою

варіанти відповідей

дотику

танцю

співу

пахучих залоз

Запитання 10

Сукупність умов, у яких мешкають організми різних видів і з якими вони безпосередньо взаємодіють:

варіанти відповідей

місцеіснування

біосфера

середовище існування

екологічні чинники

Запитання 11

Здатність тварини за певних умов повертатися на свою ділянку проживання - це :

варіанти відповідей

хомінг

локомоція

імпринтинг

інсайт

Запитання 12

Прикладом територіальної поведінки тварин є:

варіанти відповідей

Приймання горобцями пилових ван.

Сезонні міграції птахів.

Потирання ведмедя спиною об кору дерева і його мічення.

Переміщення дрібних ракоподібних на поверхню води.

Запитання 13

Птахи позначають свою територію за допомогою...

варіанти відповідей

пахучих речовин

пір'я

феромонів

співу

Запитання 14

Дослідження поведінки тварин в керованих умовах це 

варіанти відповідей

кільцювання птахів

спостереження

експеримент

мікроскопія

Запитання 15

Укажіть основні характеристики набутої поведінки

варіанти відповідей

пристосовує тварину до змінних умов середовища 


 індивідуальна

видова

не змінюється протягом життя 

формується впродовж життя

Запитання 16

При поверненні додому птахи орієнтуються за

варіанти відповідей

особливостями ландшафту

за положенням Сонця на небосхил

за поодинокими деревами

за положенням зір на нічному небі 

Запитання 17

Таксис

варіанти відповідей

періодичне переміщення тварин " туди і назад" між суттєво відмінними середовищами існування

спрямований рух організму стосовно якогось чинника

інстинкт повернення додому

переслідування

Запитання 18

Якщо у собак виробляються певні поведінкові реакції на звукові сигнали, що підкріплені їжею, то йдеться про

варіанти відповідей

осяяння

умовний рефлекс

безумовний рефлекс

збудження нервової системи

Запитання 19

Розумова діяльність пов’язана з розвитком

варіанти відповідей

скроневої частини головного мозку  

потиличної частини головного мозку

мозочку

кори великих півкуль головного мозку 

Запитання 20

Бегемоти ведуть бої за самку. Який це вид стратегії?

варіанти відповідей

Стратегія виживання

Стратегія співпраці

Стратегія конфліктів

Стратегія жертовності

Запитання 21

Спочатку тварина оглядає довкілля, обнюхує підлогу, стіни, перегородки, годівниці. Форма поведінки

варіанти відповідей

ігрова

дослідницька

харчова

індивідуальна

Запитання 22

Прикладом харчової поведінки є:

варіанти відповідей

самець альтанника виконує танок, під час якого показує яскраве пір'я

богомол очікує жертву в засідці

жаба завмирає, побачивши хижака

Запитання 23

Прикладом гігієнічної поведінки є:

варіанти відповідей

тварина шукає притулку

ведмеді дряпають і гризуть кору дерев

птахи "купаються" в піску

Запитання 24

Спілкування між особинами тварин шляхом передачі інформації за допомогою різних сигналів - це

варіанти відповідей

комунікація

угрупування

ієрархія

територіальність

Запитання 25

У яких формах можлива комунікація між тваринами?

варіанти відповідей

Звукові сигнали

Жести

Міміка

Запахи

Танці

Мова забарвлення

Іноземна мова

Запитання 26

Форма поведінки, яка передається у спадок від батьків до дітей:

варіанти відповідей

вроджена

набута

Запитання 27

Організація особин в угрупуванні, за якої спостерігається суворий порядок підлеглості одних організмів іншим.

варіанти відповідей

 комунікація

угрупування

ієрархія

хомінг

Запитання 28

Проявом репродуктивної поведінки тварин є

варіанти відповідей

Рухова, харчова, захисна

Залицяння, парування, турбота про потомство

Охорона території,мічення, облаштування території

Запитання 29

використанням знарядь праці є

варіанти відповідей

краб лібія захищається за допомогою отруйних актиній, яких хапає клешнями

в'юрок дістає комаху зі щілин у корі дерева за допомогою палички

стервятник розбиває товсту шкарлупу яйця страуса камінцем

усі відповіді вірні

Запитання 30

Собака гавкає на людей або тварин, які проходять повз подвір'я, де він живе. Визначте форму даної поведінки?

варіанти відповідей

шлюбна

територіальна

харчова

батьківська

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест