Excel. Електронні таблиці_9 клас

Додано: 28 грудня 2021
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 393 рази
33 запитання
Запитання 1

Формула у клітинці електронної таблиці завжди починається зі знаку:

варіанти відповідей

$

-

:

Запитання 2

Які з формул можна записати у клітинку В4 для обчислення суми чисел діапазону клітинок В1:ВЗ?

варіанти відповідей

=В1 + В2 + В3    

В1 + В2 + ВЗ = В4

=SUM(B1:B3)   

=В1:ВЗ

Запитання 3

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

автоматизація обчислень

створення рисунків

пошук інформації

Запитання 4

Установіть відповідність між назвами функцій електронної таблиці MS Excel та результатом їх застосування:

1. Повертає найбільше значення з набору значень

2. Повертає середнє арифметичне значення аргументів

3. Повертає найменше число у списку значень

4. Сумує всі числа в заданому діапазоні клітинок


а SUM; б MIN; в AVERAGE; г MAХ

варіанти відповідей

1а; 2б; 3в; 4г

1г; 2б; 3а; 4в

1в; 2г; 3б; 4а

1б; 2а; 3г; 4в

1г; 2в; 3б; 4а

Запитання 5

Яку формулу необхідно записати, щоб порахувати Спожито за Гаряче водопостачання

варіанти відповідей

 =В4+С4

 =С6-В6

 =В6-С6

=С4-В4

 =В5-С5

Запитання 6

Вибери правильно записані формули

варіанти відповідей

=A1+2*C3

(X1+B2)*4

=A1+2C3

С1=A1+C3

 =7+6

 =F2*TY7

 =7*A4

 =A1:A2+D1:D2

Запитання 7

Вказати правильний запис прикладу:

варіанти відповідей

2x-x^3/-5x

=2*x-x^3/(-5x)

=(2*x-x^3)/(-5*x)

2x-x*3/-5*x

Запитання 8

Як модифікується формула =В$5 у разі її копіювання в комірку, що міститься на два стовпці праворуч і на три рядки вище від комірки з вихідною формулою?

варіанти відповідей

 =Е$5 

=D$5 

=$С8 

=А8 

Запитання 9

Під час копіювання формули $G3 буде змінюватися

варіанти відповідей

назва стовпця

номер рядка

назва стовпця та номер рядка

назва стовпця та номер рядка незмінні

Запитання 10

Як модифікується формула =С5 у разі її копіювання в комірку, що міститься на два стовпці ліворуч і на три рядки нижче від комірки з вихідною формулою? 

варіанти відповідей

=Е5 

 =С8 

=Е2 

=А8 

Запитання 11

Які з формул записані неправильно?

варіанти відповідей

 =А5*А6

  =А4/В7  

В3+А9=48

  =100-А1

  А4*В5

=2(А4*В5)

=SUM(A1:A10)

Запитання 12

Якою буде формула, отримана при копіюванні з клітинки С2 в клітинку С3?

варіанти відповідей

= A1*A2+B2

= $A$1*$A$2+$B$2

= $A$1*A3+B3

= $A$2*A3+B3

= $B$2*A3+B4

Запитання 13

Оберіть варіант, який можна використовувати в електронних таблицях для обчислення середнього арифметичного двох чисел?

варіанти відповідей

AVERAGE(А1+А2)

=(А1+А2)/2

(А1+А2)/2

=AVERAGE(А1:А2)

Запитання 14

Яке значення буде записане в клітинку А5?

варіанти відповідей

7

5

6

20

Запитання 15

Яке значення буде записане в клітинку А5?

варіанти відповідей

5

7

20

2

Запитання 16

Оберіть правильний вигляд формули в комірці В5:

варіанти відповідей

AVERAGE(B2;B4)

=SUM(B2;B4)

SUM(B2+B4)

=AVERAGE(B2:B4)

Запитання 17

Який вигляд матиме формула у комірці E2?

варіанти відповідей

=E2*D2

=D2*B8

=D2*$B8

=D2*B$8

=D2*$B$8

Запитання 18

Чому дорівнює значення клітинки С1, якщо в неї ввести формулу =А1 + B1?

варіанти відповідей

20

15

10

30

Запитання 19

Які формули НЕ можна вводити у комірку E7?

варіанти відповідей

 =A9+A7 

 =$E$7+A12 

 =A7+$E7*4

 =A7+E7 

Запитання 20

Укажіть тип діаграми, яку зображено на малюнку.

варіанти відповідей

Стовпчаста

Графік

Кругова

Бульбашкова

Запитання 21

Формула для обчислення довжини діагоналі прямокутника

варіанти відповідей

=√а2 +в2

=SQRT(A1^2 +B1^2)

=SQR(A2 +B2)

SQRT(а^2 +в^2)

Запитання 22

У якому порядку розташовані прізвища учнів на сторінках предметів у шкільному журналі?

варіанти відповідей

за зростанням

за спаданням

Запитання 23

Скільки робочих аркушів може мати робоча книга?

варіанти відповідей

До 256

Безліч

Зазвичай 20

Лише 5

Запитання 24

Яке ім'я має комірка, що знаходиться на перетині стовпця AZ і рядка 123?

варіанти відповідей

AZ123

ZA123

ZA1

A123

Запитання 25

Яким чином позначаються рядки і стовпці електронної таблиці?

варіанти відповідей

Рядки — арабськими числами, стовпці — римськими числами.

Рядки — римськими числами, стовпці — латинськими літерами

Рядки — арабськими числами, стовпці — латинськими літерами;

Стовпці — російськими літерами, рядки — арабськими числами

Запитання 26

Результатом обчислення у комірці С1 буде число:

варіанти відповідей

12

10

21

8

16

Запитання 27

Функція ЕСЛИ(А1+В1>100; С1*0,2; С1*0,1) має значення ІСТИНА, то результат ом обчислення буде значення виразу:

варіанти відповідей

С1*0,2;С1*0,1

С1*0,2

С1*0,1

Запитання 28

Функція ЕСЛИ(А1+В1>100; С1*0,2; С1*0,1) має значення FALSE, то результатом обчислення буде значення виразу:

варіанти відповідей

С1*0,2;С1*0,1

С1*0,2

С1*0,1

Запитання 29

Розгляньте малюнок, вкажіть виділений діапазон клітинок

варіанти відповідей

А2;С10


А10:С2


А2,С10

А1:С10

Запитання 30

Шоб розмістити в межах одної клітинки текст вибирають кнопку...

варіанти відповідей

1

2

і 1 і 2

не знаю

Запитання 31

Формула піднесення числа до квадрата - ....

варіанти відповідей

=E1^5

=E1^2

=E1^

E1^2

Запитання 32

Як виглядає формула з абсолютним посиланням на комірки?

варіанти відповідей

=C7/$A$1

=C7/$A1

=C7/A$1

=C7/A1

Запитання 33

Є три види посилань

варіанти відповідей

абсолютне, змішане, відносне

абсолютне, неабсолютне, відносне

постійне, змішане, відносне

постійне, змінне, відносне

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест