Excel. КР. 7 клас

Додано: 15 травня 2022
Предмет: Інформатика, 7 клас
Копія з тесту: Excel. КР. 7 клас
Тест виконано: 213 разів
21 запитання
Запитання 1

Мінімальною складовою частиною електронної таблиці є: 

варіанти відповідей

клітинка

формула  

робоча книга   

робочий лист

Запитання 2

Формула у клітинці електронної таблиці завжди починається зі знаку:


варіанти відповідей

$

-

:

Запитання 3

Які з формул можна записати у клітинку В4 для обчислення суми чисел діапазону клітинок В1:ВЗ?

варіанти відповідей

=В1 + В2 + В3    

В1 + В2 + ВЗ = В4

=SUM(B1:B3)   

=В1:ВЗ

Запитання 4

Які адреси комірок записані правильно

варіанти відповідей

А7

54ВВ

ВВ54

 А7

 ХК125

 44Р

 Н 1258

Запитання 5

Яка з формул записана НЕ правильно:

варіанти відповідей

=А5*А6

=А4/В7

В3+А9=48

=100-А1

Запитання 6

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

автоматизація обчислень

створення рисунків

пошук інформації

Запитання 7

Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій

варіанти відповідей

діаграма

таблиця

формула

текст

Запитання 8

Редагування електронної таблиці - це...

варіанти відповідей

внесення змін до вмісту та структури таблиці

зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок

деяка сукупність клітинок аркуша електронної таблиці

Запитання 9

Форматування електронної таблиці - це...

варіанти відповідей

внесення змін до вмісту та структури таблиці

зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок

деяка сукупність клітинок аркуша електронної таблиці

Запитання 10

Установіть відповідність між назвами функцій електронної таблиці MS Excel та результатом їх застосування:

1. Повертає найбільше значення з набору значень

2. Повертає середнє арифметичне значення аргументів

3. Повертає найменше число у списку значень

4. Сумує всі числа в заданому діапазоні клітинок


а SUM; б MIN; в AVERAGE; г MAХ

варіанти відповідей

1а; 2б; 3в; 4г

1г; 2б; 3а; 4в

1в; 2г; 3б; 4а

1б; 2а; 3г; 4в

1г; 2в; 3б; 4а

Запитання 11

Що означає дане повідомлення про помилку #####

варіанти відповідей

результат обчислення формули не вміщується в клітинці

спроба ділення на нуль

неприпустиме посилання на клітинку

неприпустимий тип аргументу

неправильні числові значення

значення недоступне

неможливо розпізнати ім'я в формулі

Запитання 12

Вибери правильно записані формули

варіанти відповідей

=A1+2*C3

(X1+B2)*4

=A1+2C3

С1=A1+C3

 =7+6

 =F2*TY7

 =7*A4

 =A1:A2+D1:D2

Запитання 13

Електронна таблиця значень займає 4 рядки та 5 стовпців. Діапазон усіх комірок буде позначатись: 

варіанти відповідей

А1:B5   

A1:E4    

B5 – F4 

Запитання 14

У МS Ехсеl виділено діапазон комірок А2:С4. Скільки комірок виділено?

варіанти відповідей

6

3

12

9

Запитання 15

Щоб здійснити посилання на діапазон комірок, потрібно вказати: 

варіанти відповідей

Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки 

Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу нижньої правої комірки 

Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу верхньої правої комірки 

Адресу верхньої правої комірки і через двокрапку – адресу нижньої лівої комірки 

Запитання 16

Яка формула ∑ Автосуми правильна?

варіанти відповідей

=SUM(D2:D8)

SUM(D2:D8)

=SUM D2:D8

Запитання 17

Для проведення обчислення у клітинку В10 введено формулу

=А1+А2+А3+А4+А5+А6+А7+А8+А9

Якою формулою можна було б замінити цю?

варіанти відповідей

=SUM(A1:A9)

=MIN(A1:A9)

=SUM(A1;A9)

=SUM(А1+А2+А3+А4+А5+А6+А7+А8+А9)

Запитання 18

На малюнку зображено стандартний вигляд вікна табличного процесора Microsoft Office Excel. Якою цифрою на малюнку позначено:


а) Назва аркуша; б) Виділена клітинка; в) Заголовок стовпця; г) Заголовок рядка; д) Поле імені; е) Смуга прокручування

варіанти відповідей

2е; 4г; 3в; 6д; 5а; 1б

5а; 1б; 2в; 4г; 3д; 6е

4а; 2б; 1в; 4г; 6д; 3е

5б; 1г; 2в; 4а; 3д; 6е

Запитання 19

Яке значення буде записане в клітинку D1 в результаті виконання формули зображеної на малюнку?

варіанти відповідей

-2

4

5

3

Запитання 20

Документ, створений в табличному процесорі MS Excel називається:


варіанти відповідей

Таблиця

Публікація

Книга

База даних

Аркуш 

Запитання 21

У який колір зафарбовий діапазон Е8:І10

варіанти відповідей

бузковий

салатовий

синій

жовтий

помаранчевий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест