18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ФХ ДІ 2 частина

Додано: 2 червня 2020
Предмет:
Тест виконано: 5 разів
201 запитання
Запитання 1

Кількісне визначення суми природних пеніцилінів після лужного гідролізу проводять методом:

варіанти відповідей

Йодометрії

Рефрактометрії

Комплексонометрії

Аргентометрії

Куприметрії

Запитання 2

Для ідентифікації левоміцетину використовують реакцію з:

варіанти відповідей

Натрію гідроксидом при нагріванні

Заліза (ІІІ) хлоридом

Кислотою сірчаною (конц.)

Кальцію хлоридом

Кислотою оцтовою

Запитання 3

Природні пеніциліни добувають методом:

варіанти відповідей

Синтетичним


Хімічним

Фізико-хімічним

Мікробіологічним

Напівсинтетичним


Запитання 4

Нестійкість пеніциліну обумовлена, перш за все , наявністю в його структурі:  

варіанти відповідей

β-лактамного циклу 

Карбамідної групи 

Карбоксильної групи

Метильних груп  

Тіазолідинового циклу

Запитання 5

При проведенні ідентифікації бензилпеніциліну натрієвої солі, як реактив використовують розчин гідроксиламіну гідрохлориду в присутності розчину натрію гідроксиду і розчин міді (ІІ) нітрату. Який структурний фрагмент молекули лікарського засобу визначається за допомогою даних реактивів?

варіанти відповідей

Фенільний радикал

Тіазолідиновий цикл

Ізоксазольний цикл

β-лактамний цикл

Карбамідна група

Запитання 6

Виберіть субстанцію лікарського засобу, при ідентифікації якої потрібно виявити галоген у складі молекули:

варіанти відповідей

Пірацетам

Феназон

Кислота глутамінова

Нітрофурал

Левоміцетин

Запитання 7

Виберіть субстанцію лікарського засобу, при ідентифікації якої потрібно виявити нітрогрупу у складі молекули:

варіанти відповідей

Прокаїну гідрохлорид

Левоміцетин

Кислота глутамінова

Натрію саліцилати

Стрептоцид

Запитання 8

Синтез якого лікарського засобу був здійснений шляхом мікробіологічного синтезу:

варіанти відповідей

Прокаїну гідрохлорид


Натрію цитрат


Ефедрин

Морфін


Бензилпеніцилін

Запитання 9

Вкажіть реакцію виявлення β–лактамного циклу в молекулі антибіотиків цефалоспоринового ряду:

варіанти відповідей

Мальтольна проба

Проба Бейльштейна

Гідроксамова проба

Мурексидна проба

Талейохінна проба

Запитання 10

Вкажіть реактиви, якими можна відрізнити цефалоспорини один від одного:

варіанти відповідей

Розчин формальдегіду, кислота сульфатна концентрована

Розчин натрію нітриту, кислота хлористоводнева

Розчин пергідролю, кислота хлористоводнева розведена

Розчин дифеніламіну, кислота сульфатна концентрована

Розчин хлораміну, кислота хлористоводнева

Запитання 11

Вкажіть антибіотик гетероциклічного ряду, який має стійкість до стафілококової пеніцилінази:

варіанти відповідей

Стрептоміцину сульфат

Бензилпеніциліну натрієва сіль

Левоміцетин

Гентаміцину сульфат

Цефалексин

Запитання 12

Вкажіть, який структурний форагмент молекули бензилпеніциліну обумовлює його низьку хімічну стійкість:

варіанти відповідей

β–лактамний цикл

Карбоксильна група

Тіазоловий цикл

Аміногрупа

Фенільний радикал

Запитання 13

Вкажіть фізіологічно активний структурний фрагмент молекули безилпеніциліну натрієвої солі:


варіанти відповідей

ПАБК

6-АПК

ПАСК

ЕДТА

7-АЦК

Запитання 14

Спеціальним органом державного контролю якості лікарських засобів є:

варіанти відповідей

Державний фармакологічний центр МОЗ України

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення

Міністерство охорони здоров’я України

Запитання 15

Головним держаним органом з контролю якості ліків в Україні є:


варіанти відповідей

Обласна лабораторія з контролю якості ліків

Територіальна Державна інспекція з контролю ліків

Державна інспекція з контролю ліків МОЗ України 

Кабінет з контролю якості ліків

Стіл з контролю якості ліків

Запитання 16

Європейський стандарт якості GMP – це:

варіанти відповідей

Належна виробнича практика

Належна дистрибуторська практика

Належна аптечна практика

Належна лабораторна практика

Належна клінічна практика

Запитання 17

Експериментальний доказ того, що аналітична методика здатна дати відповідь на питання, відповідає чи ні конкретний лікарський засіб вимогам окремої статті:


варіанти відповідей

Випробування на вміст домішок

Валідація аналітичних методик

Кількісне визначення

Ідентифікація

Стандартизація

Запитання 18

Контроль зовнішнього вигляду лікарських форм, згідно з вимогами наказу МОЗ України № 812 від 02.11.2012р. «Про затвердження виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки», передбачає перевірку:

варіанти відповідей

Упаковки,укупорки,смаку

Кольору,запаху, агрегатного стану

Зовнішнього вигляду оригінальної упаковки та цілісності пломби

Кольору,запаху, розчинності

Смаку, кольору, агрегатного стану

Запитання 19

У разі відсутності в аптеці провізора-аналітика, всіма видами внутрішньо аптечного контролю якості виготовлених лікарських форм повинні володіти:

варіанти відповідей

Завідувач аптеки

Завідувач аптеки, рецептар-контролер

Уповноважена особа, заступники завідувача аптеки

Завідувач аптеки, уповноважена особа, заступники завідувача аптеки

Уповноважена особа

Запитання 20

Обов’язковими видами контролю лікарських засобів, виготовлених в умовах аптеки є:

варіанти відповідей

Якісний і кількісний експрес-аналіз

Опитувальний, хімічний контроль

Фізичний, контроль під час відпуску

Органолептичний, контроль під час відпуску, письмовий

Контроль під час відпуску, повний хімічний

Запитання 21

Органолептичний контроль не полягає у перевірці:

варіанти відповідей

Зовнішнього вигляду, якості закупорювання

Загальної маси або об’єму лікарського засобу

Кольору, запаху, вмісту механічних домішок

Однорідності вмісту порошків, мазей, супозиторіїв

Запаху, смаку, якості закупорювання

Запитання 22

Повному хімічному контролю, згідно з вимогами наказу МОЗ України № 812 від 02.11.2012р. «Про затвердження виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки», підлягають:

варіанти відповідей

Розчини для ін’єкцій

Настої, відвари

Розчини ВМС

Колоїдні розчини

Спиртові розчини

Запитання 23

Стерилізацію розчинів для ін’єкцій потрібно здійснювати після початку приготування не пізніше:

варіанти відповідей

1 год

3 год

2 год

4 год

30 хв

Запитання 24

Біологічні методи дослідження лікарських засобів використовують для:

варіанти відповідей

Визначення вмісту домішок у лікарських засобах

Кількісного визначення

Визначення активності антибіотиків

Для визначення вмісту важких антибіотиків

Для визначення розчинності

Запитання 25

Показник заломлення не залежить від:

варіанти відповідей

Концентрації

Температури

Природи речовини

Довжини хвилі світла

Тиску

Запитання 26

За допомогою рефрактометра визначають: 

варіанти відповідей

Індекс рефракції 

Кут заломлення

Оптичну густину розчину

рН розчину

В’язкість речовини чи її розчину

Запитання 27

Метод нітритометричного титрування застосовують для аналізу лікарських речовин, які містять:

варіанти відповідей

Ароматичне кільце

Подвійний зв'язок

Первинну ароматичну аміногрупу

Фенольний радикал

Карбонільну групу

Запитання 28

Визначення рН ін’єкційних розчинів проводять за допомогою методу:

варіанти відповідей

Нефелометрії

Потенціометрії

Спектрофотометрії

Флуориметрії

Хроматографії

Запитання 29

Окисно-відновним методом кількісного визначення лікарських засобів є:

варіанти відповідей

Ацидиметрія

Аргентометрія

Аоданометрія

Йодометрія

Комплексонометрія

Запитання 30

Фізичним методом аналізу лікарських засобів є визначення:

варіанти відповідей

Йодного числа

Кислотного числа

Температури плавлення

Вмісту важких металів

Апірогенності

Запитання 31

Згідно з фармакопейними вимогами, для внутрішньовенних інфузійних лікарських засобів обов’язковими є випробування на:

варіанти відповідей

Кольоровість

Аномальну токсичність

Однорідність вмісту

Кислотне число

Пірогенність

Запитання 32

Густину субстанцій визначають за допомогою:

варіанти відповідей

Термометра

Рефрактометра

ФЕКу

Аналітичних ваг

Ареометра

Запитання 33

Домішки солей амонію в препаратах води виявляють реактивом:


варіанти відповідей

Несслера

Фелінга

Драгендорфа

Люголя

Маркі

Запитання 34

Фармакопейним реактивом на сульфати є:

варіанти відповідей

Кальцію хлорид

Цинку хлорид

Магнію хлорид

Барію хлорид

Калію хлорид

Запитання 35

Методом броматометрії визначають лікарські засоби, молекули яких містять:

варіанти відповідей

Піримідиновий цикл

Ароматичне кільце

Циклогексан

Піридинове кільце

Тіазолове кільце

Запитання 36

До якої групи методів аналізу належить рефрактометрія:

варіанти відповідей

Мікрокристалоскопічних

Біологічних

Фізико-хімічних

Фізичних

Хімічних

Запитання 37

Метод К’єльдаля використовують для кількісного елементного аналізу органічних лікарських засобів, які містять:

варіанти відповідей

Сульфур

Нітроген

Галоген

Вісмут

Фосфор

Запитання 38

Для визначення питомої електровідповідності фармакопейних препаратів води використовують метод:

варіанти відповідей

Кондуктометрії

Полярографії

Хроматографії

Амперметрії

Потенціометрії

Запитання 39

Метод рефрактометрії використовують для кількісного визначення розчину:

варіанти відповідей

Натрію хлориду 0,9%

Цинку сульфату 0,25%

Кальцію хлориду 10%

Кислоти хлоридної 8,2%

Атропіну сульфату 1%

Запитання 40

До хімічних методів аналізу належить:

варіанти відповідей

Рефрактометрія

Хроматографія

Визначення густини

Комплексонометрія

Потенціометрія

Запитання 41

Який метод використовують для кількісного визначення вмісту глюкози в ізотонічному розчині:

варіанти відповідей

Гравіметричний

Рефрактометричний

Перманганатометричний

Нейтралізації

Аргентометрії

Запитання 42

Меркуриметрія належить до методів:


варіанти відповідей

Комплексонометричного титрування

Осадження

Окиснення-відновлення

Кислотно-основного титрування в водному середовищі

Кислотно-основного титрування в неводному середовищі

Запитання 43

Для приблизної оцінки вмісту допустимої домішки в лікарському засобі застосовують:

варіанти відповідей

Аміачно-буферний розчин

Розчин кислоти сульфатної

Еталонний розчин

Розчин кислоти нітратної

Суміш розчинів сульфатної та нітратної кислот

Запитання 44

Показник заломлення залежить від:

варіанти відповідей

Температури, тиску,довжини хвилі світла

Температури, густини, тиску

Довжини хвилі світла, температури, концентрації

Довжини хвилі світла, концентрації , тиску

Концентрації , температури,тиску

Запитання 45

Повному хімічному контролю (ідентифікації на кількісному визначенню) не підлягають:

варіанти відповідей

Очні краплі та мазі

Лікарські засоби для ін’єкцій та після стерилізації

Лікарські засоби, розфасовані в аптеці 

Лікарські засоби для немовлят і новонароджених

Рідкі лікарські форми

Запитання 46

Для визначення граничного вмісту домішок хлоридів як основний реактив використовують:

варіанти відповідей

Кислоту сірчану

Розчин арґентуму нітрату

Кислоту азотну

Еталонний розчин хлориду

Амонію гідроксид

Запитання 47

Під час кількісного визначення вмісту солей галогеноводневих кислот у неводних розчинниках додають Нg(СН3СОО)2 для:

варіанти відповідей

Встановлення еквівалентної точки

Зв’язування іонів галогенів

Запобігання гідролізу солей

Запобігання утворенню колоїдних розчинів

Сприяння випаданню в осад органічних основ

Запитання 48

Згідно з наказу МОЗ України № 812 від 02.11.2012р. повному хімічному контролю підлягає розчин:

варіанти відповідей

Кислоти бензойної

Кислоти молочної

Кислоти саліцилової

Кислоти ацетилсаліцилової

Кислоти хлористоводневої

Запитання 49

Особливістю аналізу лікарських засобів органічного походження порівняно з неорганічними є:

варіанти відповідей

Спалювання на повітрі

Розчинення у воді очищеній

Розчинення в розведених кислотах і лугах

Попереднє спалювання в концентрованих кислотах і лугах з подальшим розчиненням залишку у відповідному розчиннику

Визначення фізичних констант

Запитання 50

Для попереднього виявлення галогенів у складі органічних лікарських засобів використовують:

варіанти відповідей

Мурексидну пробу

Реакцію Віталі-Морена

Пробу Бельштейна

Талейохінну пробу

Лігнінову пробу

Запитання 51

Надати жарознижувальної дії лікарському засобу можна завдяки введенню:

варіанти відповідей

Спиртового гідроксилу

Карбоксильної групи

Ароматичної аміногрупи

Атому галоену

Фенольного гідрокилу

Запитання 52

Яку фармакологічну дію надають лікарському засобу шляхом уведення атому брому в молекулу органічної сполуки:

варіанти відповідей

Седативну

Протигістамінну

Антисептичну

Аналгетичну

Кардіотонічну

Запитання 53

Яку фізіологічну дію зумовлює введення гідроксилу в молекулу бензолу:

варіанти відповідей

Анестезувальну

Седативну

Антисептичну

Протиалергійну

Жарознижувальну

Запитання 54

Якого кольору набуває шар хлороформу внаслідок реакції окиснення йодидів:

варіанти відповідей

Жовтого

Зеленого

Фіолетового

Синього

Блакитного

Запитання 55

Калію хлорид утворює жовтий осад із розчином:

варіанти відповідей

Цинкуранілацетату

Амонію оксалату

Кислоти тартачної

Натрію гексанітрокобальтату

Срібла нітрату

Запитання 56

У який колір забарвлюють полум’я солі калію:

варіанти відповідей

Синій

Жовтий

Фіолетовий

Цегляно-червоний

Зелений

Запитання 57

У який колір забарвлюють полум’я солі натрію:

варіанти відповідей

Синій

Жовтий 

Фіолетовий 

Цегляно-червоний

Зелений

Запитання 58

Який індикатор використовують під час кількісного визначення йодидів за допомогою меркурометричного методу:

варіанти відповідей

Фенолфталеїн

Метиловий червоний

Титрують без індикатора 

Метиленовий синій

Натрію еозинат

Запитання 59

Який індикатор використовують під час титрування йодидів за методом Фаянса:

варіанти відповідей

Натрію еозинат

Флуоресцин

Калію дихромат

Калію хромат

Метиловий ораневий

Запитання 60

Згідно з ДФУ методом Фольгарта (зворотне аргентометричнетитрування) визначають:

варіанти відповідей

Калію йодид

Магнію сульфат

Кальцію хлорид

Натрію йодид

Натрію хлорид 

Запитання 61

За допомогою якого методу не можна кількісно визначати хлориди та броміди в кислому середовищі:

варіанти відповідей

Мора

Меркурометрії

Фаянса

Фольгарда

Оксидиметрії

Запитання 62

Який лікарський засіб утворює з аргентум нітратом білий осад, розчинний в аміаку:

варіанти відповідей

Натрію хлорид 

Калію бромід

Натрію йодид

Натрію бромід

Калію йодид

Запитання 63

Необхідною умовою титрування під час кількісного визначення хлоридів і бромідів за допомогою методу Мора є:

варіанти відповідей

Нейтральне середовище розчину

Слабокисле середовище (оцтова кислота)

Сильно кисле середовище ( нітратна кислота)

Слабо лужне середовище (натрію гідроген карбонат)

Сильно лужне середовище ( натрію гідроксид)

Запитання 64

Специфічним реактивом на кислоту хлоридну є: 


варіанти відповідей

Калію дихромат

Дифеніламін

Мангану діоксин

Карбону діоксин

Дитизон

Запитання 65

Якого кольору набуває шар хлороформу внаслідок реакції окиснення бромідів хлораміном:


варіанти відповідей

Жовтого

Зеленого

Фіолетового

Синього

Червоного

Запитання 66

Методом кількісного визначення 10% розчину натрію хлориду є:


варіанти відповідей

Броматометрія

Перманганатометрія

Йодометрія

Рефрактометрія

Гравіметрія

Запитання 67

У методі Фольгарда як індикатор використовують:

варіанти відповідей

Калію хромат

Метилоранж

Ферум (ІІІ) амонію сульфат

Дифеніл карб азид

Фенолфталеїн

Запитання 68

Під час взаємодії натрію тіосульфату з кислотою хлоридною з’являється запах:

варіанти відповідей

Діоксину сульфуру

Сульфургідрогену

Аміаку

Нітрогену оксиду

Хлороформу

Запитання 69

Під час проведення випробування води очищеної на вміст речовин, які окиснюються, використовують реактив: 

варіанти відповідей

Розчин калію дихромату

Розчин калію перманганату

Розчин йоду

Розчин калію хромату

Розчин феруму (ІІІ) хлориду

Запитання 70

Протягом якого терміну від моменту одержання (за умов належного зберігання) можна використовувати воду очищену:

варіанти відповідей

24 год

3 діб

1 тиж

2 діб

1 міс

Запитання 71

Реактивом для ідентифікації натрію тіосульфату є:

варіанти відповідей

Кислота хлорид на

Луг

Натрію хлорид

Магнію нітрат

Калію йодид

Запитання 72

Наявність домішок натрію карбонату в натрію гідрокарбонаті визначають з:

варіанти відповідей

Фенолфталеїном

Метилоранжем

Кислотою

Лугом

Нінгідрином

Запитання 73

Ідентифікувати гідрокарбонат можна:

варіанти відповідей

Лугом

Кислотою

Кальцію оксидом

Амонію гідроксидом

Амонію карбонатом

Запитання 74

Для визначення адсорбційної активності активованого вугілля використовують:

варіанти відповідей

Калію перманганат

Калію дихромат

Метиленовий червоний 

Метиленовий оранжевий

Фенолфталеїн

Запитання 75

Адсорбційну активність вугілля активованого для медичного призначення підвищують завдяки обробленню:

варіанти відповідей

Перегрітою водяною парою

Водою, що кипить

Органічним розчинником

Кислотою нітратною

Розчином амоніаку

Запитання 76

Вугілля активоване одержують з:

варіанти відповідей

Деревини

Нафти

Торфу

Глини

Кам’яного вугілля

Запитання 77

Яким реактивом, згідно з ДФУ, ідентифікують кислоту борну:

варіанти відповідей

Манітом

Гліцерином

Метанолом у суміші з концентрованою кислотою сульфатною

Кислотою концентрованою сірчаною

Етанолом у суміші з концентрованою кислотою сульфатною

Запитання 78

Згідно з ДФУ натрію тетраборат кількісно визначають за допомогою методу:


варіанти відповідей

Алкаліметрії

Перманганатометрії

Комплексонометрії

Меркуриметрії

Йодометрії

Запитання 79

Відповідно до вимог ДФУ кількісне визначення кислоти борної проводять з:

варіанти відповідей

Гліцерином

Манітом

Глюкозою

Фруктозою

Етанолом

Запитання 80

Водні розчини лікарського засобу мають лужну реакцію, а гліцеринові – кислу. Назвіть цей лікарський засіб:

варіанти відповідей

Натрію гідрокарбонат

Натрію тіосульфат

Натрію тетраборат

Цинку сульфат

Натрію бензоат

Запитання 81

Полум’я має зелену облямівку під час проведення реакції на:

варіанти відповідей

Натрію хлорид

Кислоту хлоридну

Кислоту борну

Кислоту глютамінову

Кислоту саліцилову

Запитання 82

Реакція з куркумовим папірцем є специфічною для:


варіанти відповідей

Нітрат-йону

Бензоат-йону

Борат-йону

Фосфат-йону

Ацетат-йону

Запитання 83

Згідно з ДФУ домішки йонів кальцію в лікарських засобах визначають за допомогою:

варіанти відповідей

Амонію оксалату в середовищі кислоти оцтової 

Амонію сульфату з аміачним буферним розчином

Амонію карбонату з амонію гідроксидом

Амонію фосфатом з оцтовою кислотою

Амонію оксалатом з аміачним буферним розчином

Запитання 84

Унаслідок дії якого реактиву під час ідентифікації йонів кальцію спостерігають червоне забарвлення хлороформного шару:

варіанти відповідей

Амонію оксалату в середовищі кислоти оцтової

Калію гексаціаноферату(ІІ) в середовищі кислоти оцтової

Гліоксальгідроксіанілу в середовищі лугу та натрію карбонату

Кислоти сірчаної

Кислоти фосфорної

Запитання 85

Лікарські засоби кальцію, магнію, цинку під час кількісного визначення титрують розчином:

варіанти відповідей

Натрію едетану

Лугу

Кислоти

Йоду

Калію перманганату

Запитання 86

Під час кількісного визначення лікарських засобів магнію, кальцію, цинку методом комплексонометрії титрування проводять з:

варіанти відповідей

Натрію гідрокарбонатом

Кислотою оцтовою

Фосфатним буферним розчином

Аміачним буферним розчином

Амонію гідроксидом

Запитання 87

Аміачний буферний розчин під час кількісного визначення лікарських засобів кальцію, магнію, цинку додають для:

варіанти відповідей

Збереження постійної рН титрованої суміші

Сприяння переходу кольору індикатору

Підсилення розчинення продуктів титрування

Зменшення дисоціації трилону Б

Підсилення кислотних властивостей трилону Б

Запитання 88

Вміст цинку сульфату в очних краплях визначають методом:


варіанти відповідей

Рефрактометрії

Комплексонометрії

Меркуриметрії

Агентометрії

Ацидиметрії

Запитання 89

Укажіть субстанцію, що легко розчиняється у воді та спирті:

варіанти відповідей

Калію хлорид

Магнію сульфат

Кальцію хлорид

Цинку сульфат

Натрію тіосульфат

Запитання 90

Під час розчинення кальцію хлориду у воді відбувається:

варіанти відповідей

Виділення газу

Зменшення о’бєму розчину

Нагрівання розчину

Охолодження розчину

Збільшення об’єму розчину

Запитання 91

В умовах аптеки із субстанції кальцію хлорид гексагідрат готують 50% розчин, з якого потім виготовляють інші лікарські засоби. Це зумовлено тим, що:

варіанти відповідей

Субстанція гігроскопічна

Виготовлення ліків з використанням концентратів підвищує їхню якість


Субстанція вивітрюється

Субстанція надзвичайно гігроскопічна, під впливом вологи розпливається, склад її стає нестабільним, що призводить до неточності в дозуванні

Субстанція розчиняється у воді та спирті

Запитання 92

Кількісне визначення магнію сульфату проводять методом:


варіанти відповідей

Йодометрії

Перманганотометрії

Комплексонометрії

Алкаліметрії

Ацидиметрії

Запитання 93

Яким реактивом виявляють йони магнію в лікарських засобах:

варіанти відповідей

Натрію нітриту

Калію хлориду

Динатрію гідрофосфату з аміачним буферним розчином

Натрію карбонату

Калію фероціаніду

Запитання 94

За допомогою розчину калію фероціаніду виявляють катіони:


варіанти відповідей

Цинку

Магнію

Калію

Натрію

Арґентуму

Запитання 95

Про яку властивість кальцію хлориду гексагідрату потрібно пам’ятати під час його зберігання:

варіанти відповідей

Відновлюватися

Гігроскопічність

Вивітрюватися

Окислюватися

Розкладатися

Запитання 96

Послаблювальна дія магнію сульфату для внутрішнього застоування зумовлена:

варіанти відповідей

Наявністю йону магнію

Наявністю йону сульфату

Високоою концентрацією солі у воді

Наявністю кристалізаційної води

Дією йону магнію

Запитання 97

Яка суміш зумовлює постійне значення рН (9,5 – 10) під час кількісного визначення цинку сульфату за допомогою методу комплексонометрії:

варіанти відповідей

NH4ОН, NaOH

NH4CI, NaOH

Na2СО3, NH4ОН

NaНСО3, Na2СО3

NH4CI, NH4ОН

Запитання 98

Під дією якого реактиву йон цинку осаджується у вигляді білого осаду:

варіанти відповідей

Натрію сульфату

Натрію хлориду

Натрію сульфіду

Кальцію хлориду

Барію хлориду

Запитання 99

Гексаметилентетрамін є продуктом конденсації:

варіанти відповідей

Фурфуролу з аніліном

Аміаку з формальдегідом

Формальдегіду з метиламіном

Диметиламіну з формальдегідом

Формальдегіду із кислотою саліциловою

Запитання 100

Для ідентифікації гексаметилентетраміну використовують:


варіанти відповідей

Купрум (ІІ) сульфат

Саліцилову та концентровану сульфатну кислоти

Кальцію хлорид

Нінгідрин

В-нафтол

Запитання 101

Домішку метанолу в субстанції етанолу виявляють за реакцією:

варіанти відповідей

З кислотою хромотроповою 

З кислотою сірчаною

Утворення над хромових кислот

Утворення ауринового барвника

З ферум (ІІ) сульфатом

Запитання 102

Домішки альдегідів у лікарських засобах визначають за допомогою:

варіанти відповідей

Лужного розчину тетрайодмеркурату 

Мідно-тартратного розчину

Аміачного розчину аргентуму нітрату

Розчину натрію бісульфіту

Кислоти саліцилової в суміші з кислотою сірчаною концентрованою

Запитання 103

Яку реакцію середовища мають водні розчини гексаметилентетраміну:

варіанти відповідей

Нейтральну

Слабо кислу

Слабо лужну

Сильно кислу

Кислу

Запитання 104

За допомогою реакції з реактивом Несслера можна ідентифікувати:

варіанти відповідей

Альдегіди

Кислоти

Ефіри

Спирти

Феноли

Запитання 105

В етанолі недопустимою є домішка:

варіанти відповідей

Спирту метилового

Ацетону

Перекисних сполук

В’яжучих речовин

Кислих сполук

Запитання 106

Лікарські засоби альдегідів вступають у реакцію:


варіанти відповідей

Нейтралізації

Гідролізу

Окиснення-відновлення

Обміну

Утворення мурексиду

Запитання 107

Методом кількісного визначення гексаметилентетраміну в експрес-аналізі є:

варіанти відповідей

Комплексонометрія

Гравіметрія

Йодометрія

Нейтралізація зі змішаним індикатором

Броматометрія

Запитання 108

Які сполуки під час кип’ятіння з розчином кальцію хлориду утворюють білий осад, розчинний у кислоті хлоридній розведеній:

варіанти відповідей

Нітрати

Цитрати

Саліцилати

Бензоати

Тартрати

Запитання 109

Для ідентифікації цитрат-йону ДФУ рекомендує реакцію з розчином:

варіанти відповідей

Калію ацетату

Кальцію хлориду 

Магнію сульфату

Натрію гідроксиду

Барію хлориду

Запитання 110

Натрію гідроцитрат і натрію цитрат можна розрізнити за:

варіанти відповідей

Розчинністю у воді

Реакціями ідентифікації на натрій-йон

Реакціями ідентифікації на цитрат-йон

Реакцією водного середовища

Граничним вмістом хлоридів

Запитання 111

Солі лимонної кислоти застосовують для консервування крові, бо вони:

варіанти відповідей

З кальцію хлоридом під час нагрівання утворюють осад, розчинний за умови охолодження

Є солями натрію

Зв’язують йони кальцію крові в розчинний за звичайних умов, але не дисоційований комплекс

Є продуктами нейтралізації кислоти лимонної різною масою соди

Різні на смак

Запитання 112

Глутамінова кислота дає синьо-фіолетове забарвлення під час нагрівання з нінгідрином, оскільки вона є:

варіанти відповідей

Амінокислотою

Аміном аліфатичного ряду

Складова білка

Кислотою

Похідною кислоти глутарової

Запитання 113

відповідно до вимог ДФУ кількісне визначення натрію цитрату проводять за допомогою методу:

варіанти відповідей

Кислотно-основного титрування в неводному середовищі 

Кислотно-основного титрування у водному середовищі

Аргентометрії

Йонобмінної хроматографії

Ацидиметрії

Запитання 114

Аліфатичні амінокислоти утворюють солі з кислотами та лугами, тому що:

варіанти відповідей

Розчинні у воді

Мають асиметричний атом карбону

Нерозчинні в органічних розчинниках

Існують в оптично активних формах

Мають амфотерний характер

Запитання 115

Для амінокислот жирного ряду характерним є утворення комплексних солей синього кольору з йонами:

варіанти відповідей

Купруму

Кальцію

Магнію

Кобальту

Барію

Запитання 116

Кислоту глутамінову кількісно визначають за допомогою методу:

варіанти відповідей

Мора

Фольгарда

Фаянса

Нітритометрії

К’єльдаля

Запитання 117

Натрію гідроцитрат для ін’єкцій кількісно визначають за допомогою методу:

варіанти відповідей

Нітритометрії

Гравіметрії

Броматометрії

Алкаліметрії

Комплексонометрії

Запитання 118

Вихідними речовинами для добування натрію гідроцитрату для ін’єкцій є:

варіанти відповідей

Кислота малонова, натрію гідроксид

Кислота лимонна, натрію гідрокарбонат

Натрію гідрокарбонат, бензгідрол

Кислота ізовалеріанова, натрій

Кислота сульфанілова, натрію гідроксид

Запитання 119

Тотожність глутамінової кислоти підтверджують за допомогою реакції з:

варіанти відповідей

Нінгідрином

Манітом

Кислотою хлоридною

Магнію сульфатом

Етанолом

Запитання 120

Загальною і в той самий час специфічною реакцією ідентифікації бензоатів і саліцилатів є взаємодія з:

варіанти відповідей

Лужним розчином калію тетрайодмеркурату

Формальдегідом у кислоті сірчаній концентрованій

Кислотою сульфатною

Ферум (ІІІ) хлоридом

Натрію гідроксидом

Запитання 121

Реакція утворення ауринового барвника характерна для:


варіанти відповідей

Бензойної кислоти

Саліцилової кислоти 

Натрію цитрату

Кальцію глюконату

Стрептоциду

Запитання 122

Фармакопейним методом кількісного визначення кислоти ацетилсаліцилової є:

варіанти відповідей

Алкаліметрія, пряме титрування

Комплексонометрія

Кислотно-основне зворотне титрування після лужного гідролізу 

Нітритометрія

Йодометрія, зворотне титрування

Запитання 123

У разі нагрівання кислоти саліцилової відбувається прцес:

варіанти відповідей

Декарбоксилування

Дегідратації

Поліконденсації

Омилення

Полімеризації

Запитання 124

Який метод використовують під час кількісного визначення кислоти бензойної

варіанти відповідей

Ацидиметрія, пряме титрування

Алкаліметрія, пряме титрування

Броматометрія, зворотнє титрування

Перманганотометрія

Йодометрія

Запитання 125

Для кількісного визначення кислоти ацетилсаліцилової субстанцію розчиняють у:

варіанти відповідей

Нейтралізованому за фенолфталеїном спирті 

Амоніачному буферному розчині

Кислоті оцтовій безводній

Суміші мета-та тетраборатів амонію

Воді очищеній

Запитання 126

Натрію саліцилати реагує із ферум (ІІІ) хлоридом завдяки:

варіанти відповідей

Фенольному гідроксилу

Ароматичному циклу

Карбоксильній групі

Йону натрію

Атомам гідрогену

Запитання 127

Кислота саліцилова справляє антисептичну дію завдяки тому, що вона:

варіанти відповідей

Містить карбоксильну групу

Містить фенольний гідроксид

Є похідною бензину

Розчинна в спирті

Нерозчинна у воді

Запитання 128

Характерною реакцією тотожності натрію бензоату є реакція з:

варіанти відповідей

Ферум (ІІІ) хлоридом

Ферум (ІІ) хлоридом

Ферум (ІІ) сульфатом

Меркурію (ІІ) нітратом

Вісмуту (ІІІ) нітратом

Запитання 129

Ацетилсаліцилова кислота у вологому повітрі:

варіанти відповідей

Нейтралізується

Відновлюється

Гідролізується

Окислюється

Омилюється

Запитання 130

Недоброякісність кислоти ацетилсаліцилової визначають за допомогою реактиву:

варіанти відповідей

Ферум (ІІ) хлориду

Натрію гідроксиду

Ферум (ІІІ) хлориду

Арґентуму нітрату

Води бромної

Запитання 131

Натрію бензоат і натрію саліцилати можна відрізнити за допомогою реакції з:

варіанти відповідей

Натрію гідроксидом

Калію бромідом

Барію хлоридом

Ферум (ІІІ) хлоридом

Натрію сульфідом

Запитання 132

Підтвердити тотожність кислоти саліцилової можна завдяки реакції

з: 


варіанти відповідей

Кислотою нітратною

Реактивом Фелінга

Аміачним розчином аргентому нітрату

Нінгідрином

Реактивом Маркі

Запитання 133

Під час зберігання кислоти ацетилсаліцилової враховують її здатність:

варіанти відповідей

Гідролізуватися у вологому повітрі

Вивітрюватися спалахувати

Спалахувати

Окислюватися

Відновлюватися

Запитання 134

Специфічною реакцією ідентифікації стрептоциду є:


варіанти відповідей

Реакція утворення азобарвника

Реакція конденсації з альдегідами

Нагрівання з лугом

Лігнінова проба

Реакція піролізу

Запитання 135

Метод нітритометрії використовують для кількісного визначення:

варіанти відповідей

Стрептоциду

Гексаметилентетраміну

Кальцію глюконату

Антипірину

Кислоти саліцилової

Запитання 136

Основою структури сульфаніламідних лікарських засобів є:

варіанти відповідей

Кислота п-амінобензойна

Кислота бензойна

Амід кислоти сульфанілової 

Кислота саліцилова

Кислота сульфатна

Запитання 137

Якими властивостями володіє більшість сульфаніламідних лікарських засобів:

варіанти відповідей

Основними

Кислотними

Нейтральними

Амфотерними

Окисними

Запитання 138

Завдяки якій реакції розрізняють сульфаніламідні лікарські засоби:

варіанти відповідей

Взаємодії з лугом

Піролізу

Розчинення в кислоті

Доведення наявності органічно зв’язаної сірки

Доведення наявності карбону в молекулі

Запитання 139

Специфічною на сульфацил-натрій

є реакція:


варіанти відповідей

З розчином міді (ІІ) сульфату

Утворення ауринового барвника

З розчином кальцію хлориду

Віталі-Морена

Мурексидна проба

Запитання 140

Загальною реакцією ідентифікації сульфаніламідних лікарських засобів є:

варіанти відповідей

Конденсація з альдегідом

З водою йодною

З амонію гідроксидом

З феруму (ІІІ) хлоридом

З калію дихроматом

Запитання 141

Сульфацил-натрію утворює блакитно-зелений осад комплексної солі з:

варіанти відповідей

Реактивом Маркі

Кислотою нітратною

Фенолом

Купрум (ІІ) сульфатом

Калію дихроматом

Запитання 142

Сульфаніламідні лікарські засоби розрізняють за допомогою реакції:

варіанти відповідей

Утворення азобарвника

Взаємодії з розчинами солей важких металів

Взаємодії з водою бромною

Окисненню кислотою нітратною

Взаємодії з розчином натрію нітропрусиду

Запитання 143

За ДФУ під час нітрометричного титрування прокаїну гідрохлориду точку еквівалентності визначають за допомогою:


варіанти відповідей

Потенціометричного методу

Розчину кислотного хромтемносинього

Розчину метилового оранжевого

Розчину тропеоліну 00 в суміші з метиленовим синім

Розчину фенолфталеїну 

Запитання 144

Анестезувальний ефект новокаїну зумовлений наявності в молекулі: 

варіанти відповідей

Первинної ароматичної аміногрупи

Складної ефірної групи

Анестезіофорного угруповання

Бензойного ядра

Кислотного залишку

Запитання 145

Специфічна реакція на анестезин зумовлена наявністю:

варіанти відповідей

Бензойного кільця

Етилового радикалу

Аміногрупи

Залишку кислоти бензойної

Карбоксильної групи

Запитання 146

Новокаїн вступає в реакцію утворення азобарвника завдяки тому, що він є:

варіанти відповідей

Гідрохлоридом

Ароматичним аміном

Сіллю органічної основи та неорганічної кислоти

Складним ефіром

Кристалічною речовиною

Запитання 147

Реакціями ідентифікації прокаїну гідрохлориду є:


варіанти відповідей

Утворення азобарвника, лігнінова проба

Утворення срібних солей, мурексидна проба

Утворення азобарвника, йодоформна проба

Утворення оксонієвих солей і азобарвника

Талейохінна проба, флуоресценція в УФ-світлі

Запитання 148

Фармакопейною реакцією ідентифікації прокаїну гідро хлориду є:

варіанти відповідей

Миттєве знебарвлення розчину калію перманганату в середовищі кислоти сульфатної 

Утворення ауринового барвника

З розчином амонію роданіду

З розчином хлораміну

Утворення берлінської лазурі

Запитання 149

За допомогою методу йодометрії (прямого титрування) в підкисленому розчині визначають:


варіанти відповідей

Новокаїн

Фурацилін

Анальгін

Гексаметилентетрамін

Ізоніазид

Запитання 150

Яка субстанція в розчинах для ін’єкцій жовтіє під час зберігання, не втрачаючи активності:

варіанти відповідей

Натрію хлорид

Анальгін

Натрію тіосульфат

Атропіну сульфат

Кальцію глюконат

Запитання 151

Реакцію парацетамолу із солями діафонію зумовляє наявність у молекулі:

варіанти відповідей

Фенольного гідроксилу

Ароматичної аміногрупи

Ароматичного ядра

Радикалу в аміногрупі

Метальної групи

Запитання 152

Методом кількісного визначення анальгіну є:

варіанти відповідей

Метод Мора

Комплексонометрія

Меркуриметрія

Нітритометрія

Йодометрія

Запитання 153

Кількісне визначення 25% розчину анальгіну проводять методом:


варіанти відповідей

Рефрактометрії

Броматометрії

Аргентометрії

Комплексонометрії

Алкаліметрії

Запитання 154

Сольові форми алкалоїдів у неводному середовищі кількісно визначають методом:

варіанти відповідей

Комплексонометрії

Алкаліметрії

Ацидиметрії

Нітритометрії

Перманганатометрії

Запитання 155

Фармакопейним реактивом для ідентифікації алкалоїдів є:

варіанти відповідей

Калію йодвісмутат

Калію піроантимонат

Калію тетрайодомеркурат

Калію йодид

Калію фероціанід

Запитання 156

Фармакопейним загально-алкалоїдним реактивом є:

варіанти відповідей

Реактив Маркі

Реактив Фелінга

Реактив Драгендорфа

Реактив Толленса

Реактив Несслера

Запитання 157

Хімічну назву 1,3-диметил-ксантин має:

варіанти відповідей

Кофеїн

Бемегрид

Теофілін

Папаверин

Теобромін

Запитання 158

Сольові форми алкалоїдів, згідно з вимогами ДФУ, кількісно визначають за допомогою методу:

варіанти відповідей

Комплексонометрії

Перманганатометрії

Йодометрії

Нейтралізації в неводному середовищі

Броматометрії

Запитання 159

Алкалоїд пілокарпін є похідним:

варіанти відповідей

Тропану

Імідазолу

Фурфуролу

Фурану

Піролу

Запитання 160

Який лікарський засіб взаємодіє з феруму(ІІІ) хлоридом лише після попереднього гідролізу:

варіанти відповідей

Морфіну гідро хлорид

Теофілін

Кодеїн

Теобромін

Атропіну сульфат

Запитання 161

Методом кількісного визначення морфіну гідрохлориду в лікарських формах є:

варіанти відповідей

Ацидиметрія в неводному середовищі з меркурієм(ІІ) ацетатом

Йодометрія

Алкаліметрія в спиртово-хлороформному середовищі 

Фотоколориметрія за реакцією з кислотою пікриновою

Комплексонометрія

Запитання 162

Відмінність морфіну гідрохлориду від кодеїну визначають за допомогою реактиву:

варіанти відповідей

Фреде

Люголя

Бушарда

Маркі

Шейблера

Запитання 163

Із ЛРС добувають:

варіанти відповідей

Прості ефіри

Ароматичні аміни

Алкалоїди

Альдегіди аліфатичного ряду

Галогенопохідні вуглеводнів жирного ряду

Запитання 164

Морфін від кодеїну можна відрізнити за реакцією з:

варіанти відповідей

Купруму(ІІ) сульфату

Феруму(ІІІ) хлоридом

Нінгідрином

Кислотою сульфатною концентрованою

Кислотою хлористоводневою розведеною

Запитання 165

Реакція Віталі – Морена є специфічною для:

варіанти відповідей

Антибіотиків пеніцилінового ряду

Складних ефірів

Алкалоїдів, похідних пурину

Гетероциклічних сполук, похідних фурану

Алкалоїдів, похідних тропану

Запитання 166

Який лікарський засіб володіє амфотерними властивостями:

варіанти відповідей

Теобромін

Кофеїн

Кодеїн

Натрію кофеїн-бензоат

Етилморфіну гідрохлорид

Запитання 167

Підґрунтям хімічної класифікації алкалоїдів є:

варіанти відповідей

Хімічна класифікація органічних сполук

Наявність функціональних груп

Будова карбоново-нітрогенового скелета

Фармакологічна дія

Фізико-хімічні властивості

Запитання 168

Алкалоїд пілокарпін є похідним:

варіанти відповідей

Тропану

Імідазолу

Піридину

Фурану

Піразолу

Запитання 169

Для ідентифікації глюкози за допомогою реактива Фелінга необхідно:

варіанти відповідей

Нагрівання

Каталізатор

Кімнатна температура

Охолодження

Енергійне збовтування

Запитання 170

Фармакопейною реакцією ідентифікації глюкози є:


варіанти відповідей

Відновлення реактиву Фелінга 

Осадження розчину маніту

Взаємодія з феруму(ІІІ) хлоридом

Взаємодія з кислотою хлоридною

Взаємодія з кислотою сірчаною

Запитання 171

Кальцію глюконат справляю кровоспинну дію завдяки наявності:

варіанти відповідей

Йонів кислоти глюконової

Йонів кальцію

Гідроксильних груп

Атомів карбону

Атомів оксисену

Запитання 172

Взаємодію глюкози з реактивом Несслера зумовлює:

варіанти відповідей

Спиртовий гідроксил

Альдегідна група 

Карбонільна група

Пірановий цикл

Асиметричні атоми карбону

Запитання 173

Фармакопейною реакцією ідентифікації глюкози є:

варіанти відповідей

Мідно-тартратним комплексом під час нагрівання

Амоніачним розчином арґентуму нітрату під час нагрівання

Лужним розчином тетрайод-меркурату

Тимолом і кислотою сульфатною концентрованою

Резорцином і кислотою хлоридною розведеною під час кип’ятіння 

Запитання 174

Оптичну активність виявляю розчин:

варіанти відповідей

Кодеїну

Глюкози

Кофеїну

Теоброміну

Натрію кофеїн-бензоату

Запитання 175

Яку субстанцію можна ідентифікувати за питомим обертанням:

варіанти відповідей

Кислоту ацетилсаліцилову

Глюкозу

Кислоту бензойну

Парацетамол

Анестезин

Запитання 176

За ДФУ кальцію глюконат ідентифікують з:


варіанти відповідей

Розчином арґентуму нітрату з нітратною кислотою

Феруму(ІІІ) хлоридом

Розчином калію перманганату

Реактивом Драгендорфа

Реактивом Маркі

Запитання 177

Фармакопейним методом кількісного визначення кальцію глюконату є:

варіанти відповідей

Йодометрія

Комплексонометрія

Броматометрія

Нейтралізація

Аргентометрія

Запитання 178

Хімічні властивості та фізіологічну активність кислоти аскорбінової зумовлює:

варіанти відповідей

Ендіольне угруповання 

Гідроксильні групи

Лактонне кільце

Подвійні зв’язки

Спиртовий гідроксил

Запитання 179

Під час ідентифікації кислоти аскорбінової з нітратом срібла спостерігають:

варіанти відповідей

Темно-сірий осад 

Жовтий осад

Білий осад

Бурий осад

Синє забарвлення розчину

Запитання 180

Кислотні властивості кислоти аскорбінової зумовлені наявністю в структурі молекули:

варіанти відповідей

Лактонного кільця

Двох енольних гідроксилів

Одного енольного гідроксилу

Фенольних гідроксилів

Подвійного зв’язку

Запитання 181

Тотожність кислоти аскорбінової підтверджують за визначенням:


варіанти відповідей

Запаху

Питомного обертання

Смаку

Розчинності в 95% спирті

Розчинності в ефірі

Запитання 182

Фармакопейною реакцією ідентифікації кислоти аскорбінової є реакція з розчином:

варіанти відповідей

Срібла нітрату

Натрію хлориду

Калію йодату

Натрію тіосульфату

Калію перманганату

Запитання 183

Фармакопейним методом кількісного визначення кислоти аскорбінової є:

варіанти відповідей

Йодатометрія

Алкаліметрія

Йодометрія 

Аргентометрія

Йодхлорметрія

Запитання 184

Кислоту аскорбінову зберігають у захищеному від світла місці, тому що вона:

варіанти відповідей

Окислюється

Гідролізує

Відновлюється

Полімеризується

Сублімує

Запитання 185

Фізіологічну активність аскорбінової кислоти зумовлює наявність:

варіанти відповідей

Подвійних зв’язків

Гідроксильних груп

Лактонного кільця

Ендіольного угруповання 

Спиртового гідроксилу

Запитання 186

Під час ідентифікації кислоти аскорбінової з 2,6 дихлорфеноліндофенолом спостерігають:

варіанти відповідей

Знебарвлення синього розчину

Темно-сірий осад

Жовтий осад

Білий осад

Бурий осад

Запитання 187

Розчин калію перманганату знебарвлюється внаслідок взаємодії з розчином:

варіанти відповідей

Натрію сульфацилу

Кислоти глютамінової

Анальгіну

Кислоти аскорбінової 

Кислоти ацетилсаліцилової

Запитання 188

Підтвердити наявність В-лактамного циклу в антибіотиках пеніцилінового ряду можна за допомогою:

варіанти відповідей

Кислоти оцтової та феруму(ІІІ) хлориду

Розчину 2,6 дихлорфеноліндофенолу

Розчину амоніаку та розчину купруму(ІІ) нітрату

Розчину калію перманганату та розчину феруму(ІІІ) хлориду

Лужного розчину гідроксиламіну гідрохлоиду та розчину купруму(ІІ) нітрату

Запитання 189

До напівсентитичних пеніциліні належить: 

варіанти відповідей

Тетрациклін

Левоміцетин

Оксациліну натрієва сіль 

Стрептоміцину сульфат

Еритроміцину сульфат

Запитання 190

Який реактив використовують під час ідентифікації левоміцетину:

варіанти відповідей

Барію хлорид

Натрію гідроксид 

Кислоту сірчану концентровану

Кислоту азотну розведену

Кислоту хромотропову

Запитання 191

За хімічною класифікацією антибіотик левоміцетин належить до:

варіанти відповідей

Препаратів гетероциклічного ряду

Препаратів ароматичного ряду

Аміноглікозидів

Макролітів

Препаратів аліциклічного ряду

Запитання 192

Для фармакопейної реакції ідентифікації бензилпеніцилінів використовують сірчанокислий розчин:

варіанти відповідей

Кислоти саліцилової

Кислоти азотної

Амонію молібдату

Дифеніламіну

Формальдегіду

Запитання 193

Куприметричний метод визначення левоміцетину ґрунтується на утворенні:

варіанти відповідей

Розчинної комплексної сполуки

Нерозчинної комплексної сполуки

Аміаку

Молекулярного нітрогену

Лужного середовища

Запитання 194

Природні пеніциліни можна відрізнити один від одного за допомогою:

варіанти відповідей

Кислоти хромотропової з кислотою сульфатною концентрованою

Реактиву Драгендорфа

Реактиву Майєра

В-нафтолу в лужному середовищі

8-оксихіноліну в лужному середовищі з окисником – натрію гіпобромітом

Запитання 195

Наявність нітрогрупи в структурі левоміцетину підтверджує:

варіанти відповідей

Утворення азобарвника після відновлення нітрогрупи 

Виділення аміаку під час кип’ятіння з розчином натрію гідроксиду

Поява червоного забарвлення в разі взаємодії з реактивом Маркі

Поява червоного осаду під час нагрівання з розчином натрію гідроксиду

Утворення розчинної комплексної сполуки з купруму (ІІ) сульфату

Запитання 196

Який лікарський засіб вступає у реакцію утворення азобарвника:

варіанти відповідей

Бензилпеніциліну калієва сіль

Бензилпеніциліну новокаїнова сіль

Феноксиметилпеніцелін

Оксацилін

Левоміцетин

Запитання 197

Загальною реакцією ідентифікації антибіотиків пеніцилінового ряду є:

варіанти відповідей

Утворення індофенолу

Мурексидна проба

Утворення купруму гідроксамату

Реакція Віталі-Морена

Утворення осаду з водню пероксиду

Запитання 198

27, 5% розчин натрію гідроцитрату для ін`єкцій має бути:

варіанти відповідей

Жовтуватим і прозорим;рН 7,8-8,3

Безбарвним і прозорим;рН 4,7-5,0

Зеленуватим і прозорим;рН 4,2-6,3

Безбарвним і прозорим;рН 5,0-6,8

Зеленуватим і прозорим;рН 4,0-6,0

Запитання 199

Кислоту глутамінову в медичній приктиці не застосовують:

варіанти відповідей

Для лікування захворювань ЦНС

При затриманні психічного розвитку у дітей

Для лікування токсичних уражень печінки

При церебральних паралічах,хворобі Дауна

При затриманні психічного розвитку

Запитання 200

Лікарський засіб ізоніазид належить до:

варіанти відповідей

Гліцидів

Ароматичних амінів

Складних ефірів

Гетероциклічних сполук

Вітамінів

Запитання 201

Запах ваніліну має лікарський засіб:

варіанти відповідей

Фуросемід

Анальгін

Фтивазид

Пірацетам

Нікотинамід

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест