Фінансова система (контрольна 1)

Додано: 26 жовтня 2020
Предмет:
Тест виконано: 1 раз
15 запитань
Запитання 1

Термін «фінанси» виник у:

варіанти відповідей

у Англії

у Греції

у Італії

у Китаї

Запитання 2

Термін "finis" використовувався у грошових відносинах, що виникали між державою та населенням, і трактувався як:

варіанти відповідей

умова кредитної угоди

завершення грошового платежу

документ про сплату мита

податков зобов’язання

Запитання 3

Фіксований розмір данини, за часів княгині Ольги, який необхідно було заплатити в певний термін:

варіанти відповідей

класи

уроки

дари

зміни

Запитання 4

Подать – це:

варіанти відповідей

це натуральні повинності, покладені державою на населення виконувати певну роботу та надавати своє майно у розпорядження органів влади

податок, який сплачували в містах

податок, який здавався в золотих монетах князями

це сама проста форма податку, яка стягувалася в різних сумах (подвірний, подушний податок)

Запитання 5

В період існування Запорозької Січі запроваджено:

варіанти відповідей

державну скриню

державний гаманець

державну скарбницю

державний мішок

Запитання 6

Зведення законів, що формувалося та регулювало систему майнових відносин, мало назву:

варіанти відповідей

«Руська правда» Ярослава Мудрого

«Руське писання» Степана Орлика

«Українська правда» Богдана Хмельницького

«Слов’янська правда» Ярослава Мудрого

Запитання 7

23 грудня 1917 року Центральна Рада прийняла Тимчасовий закон про випуск Українським Державним банком кредитних білетів на суму:

варіанти відповідей

500 млн. карб.

300 млн. карб.

100 млн. карб.

200 млн. карб.

Запитання 8

Основним завданням Міністерства фінансів України є:

варіанти відповідей

Міжнародне  співробітництво у сфері оподаткування

Загальне керівництво всією фінансовою системою країни

Касове виконання бюджету

Позавідомчий  контроль за складанням і виконанням Державного бюджету

Запитання 9

Джерелом формування фінансів населення є:

варіанти відповідей

Отриманий чистий прибуток

Доходи, одержані у результаті трудової, господарської та інших видів діяльності

Бюджетні асигнування

Податки

Запитання 10

Основним завданням Державної фіскальної служби України є:

варіанти відповідей

Забезпечення формування єдиної державної податкової та митної політики

Вироблення основ і напрямів фінансової політики держави та вжиття заходів щодо їх реалізації

Касове виконання бюджету

Позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного бюджету

Запитання 11

Фінансова система – це:

варіанти відповідей

фінансова діяльність держави

вплив держави на соціально-економічний розвиток суспільства

сукупність відносно відокремлених форм фінансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів

грошові розрахунки

Запитання 12

Принципи побудови фінансової системи:

варіанти відповідей

єдність і функціональне призначення

єдність і централізм

комерційний розрахунок і функціональне призначення

централізм і функціональне призначення

Запитання 13

У фінансовій системі виділяють такі сфери фінансових відносин:

варіанти відповідей

централізовані фінанси і фінансовий ринок

децентралізовані фінанси та централізовані фінанси

міжнародні фінанси, централізовані фінанси, децентралізовані фінанси, фінансовий ринок

міжнародні фінанси, централізовані фінанси

Запитання 14

Сферу державних фінансів поділяють на такі ланки:

варіанти відповідей

державний бюджет і місцеві бюджети

державний бюджет і державний кредит

державний бюджет, державний кредит, загальнодержавні цільові фонди, місцеві бюджети

державний бюджет і фонди цільового призначення

Запитання 15

Державний бюджет - це:

варіанти відповідей

система грошових відносин між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб

інструмент забезпечення фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання

прогноз економічного і соціального розвитку суспільства

грошові відносини з приводу передачі у тимчасове користування грошових коштів на умовах повернення, сплачуваності, терміновості й забезпеченості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест