11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Фонетика

Додано: 30 жовтня 2019
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 34 рази
20 запитань
Запитання 1

1. Фонетика як розділ мовознавчої науки вивчає:

варіанти відповідей

а) звук як фізичне явище, його артикуляцію;

б) звук як найменшу одиницю мови і мовлення;

в) найменші значущі частини слова;

г) поділ слова на склади і правила переносу;

д) звуки та літери, що їх позначають.

Запитання 2

2. Звукова система української мови нараховує:

варіанти відповідей

а) 33 звуки;

б) 30 звуків;

в) 38 звуків;

г) 28 звуків;

д) 32 звуки.

Запитання 3

3. Тільки голосні звуки наведено в рядку:

варіанти відповідей

а) [а], [о], [у], [і], [й], [е];

б) [а], [у], [е], [я], [и], [і];

в) [о], [у], [і], [и], [а], [ь];

г) [і], [ї], [о], [ю], [є], [и];

д) [а], [е], [и], [і], [о], [у];

Запитання 4

4. Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні звуки тільки глухі;

варіанти відповідей

а) фікус, папуга, цукати, тьохкати;

б) капуста, пакетик, сахатися, ціпочок;

в) ситечко, тапочки, пайок, часопис;

г) тактика, пощастити, сестриця, цяточка;

д) сипучість, частка, пакуночок, точиться.

Запитання 5

5. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка:

варіанти відповідей

а) сіється, всюди, приладдя;

б) раджу, загін, зоря;

в) щирість, шістсот, пейзаж;

г)їдуть, пряжа, осяяння;

д)єдність, шістдесят, вищість.

Запитання 6

6. Фонетичний запис усіх слів зроблено правильно в рядку:

варіанти відповідей

а) [с/ і м й/ а], [й е д н і с/ т/], [д ж е р еи л о], [з а п о р і ж/: а];

б) [с/ і м, й а], [й еи д н/ і с т/], [д ж еи р е л о], [З а п о р/ і ж: а];

в) [с/ і м й а], [й е д н/ і с/ т/], [д ж еи р еи л о], [з а п о р/ і ж,: а];

г) [с, і м/ а], [й/ е д н/ і с т/], [д ж е р е л о], [з а п о р, і ж: а];

д) [с і м й а], [є д н/ і с т], [д ж е р еи л о], [З а п о р і ж/: я].

Запитання 7

7. За участю голосу і шуму приголосні звуки поділяються на:

варіанти відповідей

а) дзвінкі й тверді;

б) дзвінкі й сонорні;

в) дзвінкі, глухі й м,які;

г) дзвінкі, глухі й сонорні;

д) дзвінкі, глухі й йотовані.

Запитання 8

8. Правильне співвідношення голосних і приголосних звуків у рядку:

варіанти відповідей

а) 10 голосних і 23 приголосних звуки;

б) 10 голосних і 28 приголосних звуків;

в) 6 голосних і 33 приголосних звуки;

г) 6 голосних і 32 приголосних звуки;

д) 8 голосних і 30 приголосних звуків.

Запитання 9

9. Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні тільки дзвінкі:

варіанти відповідей

а) джерельний, газда, в,юнець, гриб;

б) жанр, забіг, лід, джміль;

в) коледж, регіон, неділя, мова;

г) добро, лимон, рейс, недорогий;

д) медаль, мармур, рельєф, немовля.

Запитання 10

10. Лише один голосний звук має кожне слово в рядках:

варіанти відповідей

а) честь, скарб;

б) етюд, кров,ю;

в) дзвін, дзьоб;

г) яр, зрання;

д) йорж, фойе;

е) ллють, з,їзд.

Запитання 11

11. Позначте рядок, у якому в кожному слові однакова кількість букв і звуків:

варіанти відповідей

а) боєць, вищість, зраджений, відсіювання;

б) євро бачення воїнський, італієць, розжувати;

в) подвоєння, лояльний, надзвуковий, вимріяний;

г) гущавість, озброєння, лоджія, осяяння;

д) виявлення, відзвітувати, мелодія, їдальня.

Запитання 12

12. Позначте рядок, у якому в усіх словах фонетична транскрипція відображає нормативну вимову:

варіанти відповідей

а) кожух  [к оу ж у/ х ]; левада [л е в а/ д а];

б) приносить [п р ие н о/ с ие т/]; походжає [п о х о д ж а/ й е];

в) голубка [г оу л у/ б к а];  свято  [с/ в, а/ т о];

г) промінчик [п р о м, і/ н/ ч ие к]; земля [з еи м л/ а/];

д) кишеня [к ие ш е/ н/ а]; зозуля  [з оу з у/ л/ а].

Запитання 13

13.При словотворенні можливе чергування голосних у рядках

варіанти відповідей

а) нафтопровід, політ, лебідь, у своєму, очерет;

б) перехід, бджолярство, четверо, поклон, слово;

в) хитрість, маківник, Аркадієва, матір,ю, у ріднім;

г) жолудь, батьків, восени, чебрець, витвір;

д) прірва, домівка, польовий, чільний, вітряно;

е) землемір, багатоколісний, шепіт, гончар, зімліти;

є) жевріти, позолота, закон, смерека, качан.

Запитання 14

14. Спрощення приголосних немає на письмі через його відсутність у вимові у всіх словах рядка:

варіанти відповідей

а) кіс..лявий, закарпа..ський, кіль кіс..ний, влас..ник;

б) учас..ник, мотиж..ня, баскетболіс..ці, стис..нути;

в) швидкіс..ний, безвиїз..но, контрас..ний, ус..но;

г) зап,яс..ний, пес..ливий, випус..ний, хвас..ливий;

д) балас..ний, хворос..няк, перс..ня, зап,яс..ний.

Запитання 15

15. Звуки [у]-[в] розрізняють значення слів:

варіанти відповідей

а) вправа, вклад;

б) урожай, вчинок;

в) вголос, увечері;

г) уміння, учення;

д)враження, вступ;

е)вболівати, устигати;

є)устав, уряд.

Запитання 16

16. Прийменник у слід уживати у словосполученнях рядків:

варіанти відповідей

а) експонат (в,у) музеї, птах (в,у) небі, участь ( в,у) форумі;

б) поїхати (в,у) відрядження, наймиліше (в,у) світі,   

    здали (у,в) архів;

в) побувати (в,у) Львові, квітник (у,в) саду, залишиться (у,в) спогадах;

г) оселя (в,у) рушниках, віра (у,в) безсмертя, вишня (в,у) цвіту;

д) прийшов (в,у) дім, прочитав (в,у) журналі, зустрілися (в,у) фойє;

е) дізнався (в,у) фахівця, книга (в,у) професора, відлитий (в,у) бронзі.

Запитання 17

17. Чергування і-й дотримано в рядках:

варіанти відповідей

а) троянди й виноград, атом і ядро, мить і вічність, сучасник і свідок;

б) злагода і єдність, дуб і береза, гуде й шумить, Олена і Єгор;

в) тихо і тепло, мороз й сніг, графіка і орфографія, Ірина й Ярослав;

г) правда і кривда, у книзі йдеться, прозаїки й поети, Леся і Юрій;

д) любов й ненависть, гори й яри, гречний й привітний, день й ніч.

Запитання 18

18. У правописі іменників із суфіксом –ин- допущено помилки в рядках:

варіанти відповідей

а) Хмельниччина, Луганщина, Херсонщина;

б) Черкащина, Одесчина, Переяславщина;

в) Німеччина, Дрогобиччина, Галиччина;

г) Сумщина, збаражчина, Вінниччина,

д) Кіровоградщина, Воронещина, Уманщина;

е) Харківщина, Прилуччина, Словаччина.

Запитання 19

19. Після шиплячих [е] чергується з [о] у всіх словах рядка:

варіанти відповідей

а) вершечок, щемливий, черемха, желатин;

б) женити, стрічечка, щелепа, жереб;

в) увечері, чернетка, чашечка, четвірка;

г) шедевр, чебрець, ковчег, черговий;

д) пшениця, діжечка, чепурний, ешелон.

Запитання 20

20. Спрощення приголосних позначається на письмі у всіх словах рядків:

варіанти відповідей

а) облас..ний, безкорис..ливий, хрус..нути, тиж..невик;

б) щас..ливий, пес..ливий, президент..ський, захис..ник;

в) кіс..лявий, блис..нути, натщесер..це, наперс..ник;

г) безвиїз..ний, улес..ливий, доблес..ний, перехрест..ний,

д) провіс..ник, пристрас..но, шелес..нути, очис..ний;

е) заздріс..ний, шіс..десят, влас..ник, благовіст..ний.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест