Онлайн тести з української мови 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Українська мова, 10 клас
Створено 11 грудня
Приклад запитання: відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому
Українська мова, 10 клас
Створено 10 грудня
Приклад запитання: Мистецтво про способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей. Воно вивчає методику творення тексту, визначає його структуру, найпридатнішу для зрозумілого й аргументованого викладення думки, це...
Українська мова, 10 клас
Створено 10 грудня
Приклад запитання: Усі слова є паронімами
Українська мова, 10 клас
Створено 7 грудня
Приклад запитання: Правил уживання великої літери дотримано в рядку
Українська мова, 10 клас
Створено 6 грудня
Приклад запитання: Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться без м’якого знака:
Українська мова, 10 клас
Створено 6 грудня
Приклад запитання: Виберіть правильне визначення до поняття "риторика"
Українська мова, 10 клас
Створено 5 грудня
Приклад запитання: Наголос в українській мові рухливий чи закріплений лише на певному складі?
Українська мова, 10 клас
Створено 4 грудня
Приклад запитання: Правил чергування у-в дотримана у рядку
Українська мова, 10 клас
Створено 1 грудня
Приклад запитання: Зазначте рядок, у якому всі слова з апострофом записані правильно
Українська мова, 10 клас
Створено 29 листопада
Приклад запитання: Чоловічий рід мають усі іменники рядка
Українська мова, 10 клас
Створено 29 листопада
Приклад запитання: До чоловічого роду належать усі іменники рядка 
Українська мова, 10 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Знайдіть слово, яке потрібно писати разом:
Українська мова, 10 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: Визначте рядок слів, у якому немає помилки в чергуванні голосних звуків
Українська мова, 10 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: У всіх словах потрібно писати літеру и в рядку
Українська мова, 10 клас
Створено 26 листопада
Приклад запитання: Усі слова в назвах пишуться з великої літери в рядку
Українська мова, 10 клас
Створено 25 листопада
Приклад запитання: Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка:
Українська мова, 10 клас
Створено 25 листопада
Приклад запитання: Риторика – це наука 
Українська мова, 10 клас
Створено 22 листопада
Приклад запитання:  Позначте, у якому словнику з’ясовано походження слів:А тлумачному;Б етимологічному;В морфологічному;Г історичному.
Українська мова, 10 клас
Створено 22 листопада
Приклад запитання: Правильно утворено форму кличного відмінка іменників у всіх рядках, ОКРІМ
Українська мова, 10 клас
Створено 21 листопада
Приклад запитання: Знайдіть слово, у якому потрібно писати м’який знак:
Українська мова, 10 клас
Створено 17 листопада
Приклад запитання: підданий (дієприкметник)
Українська мова, 10 клас
Створено 17 листопада
Приклад запитання: довідник
Українська мова, 10 клас
Створено 17 листопада
Приклад запитання: Спільнокореневими є всі слова рядка
Українська мова, 10 клас
Створено 15 листопада
Приклад запитання: Який із фразеологізмів має значення "Хтось тремтить, здригається від холоду, хвилювання, радості, страху, впливу чого-небудь на органи чуття"
Українська мова, 10 клас
Створено 15 листопада
Приклад запитання: Чи може наголос падати на приголосну літеру?
Українська мова, 10 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: Етапи підготовки промови включають всі названі варіанти, ОКРІМ:
Приклад запитання: Які слова називаються іншомовними
Українська мова, 10 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: Де народився Борис Дмитрович Грінченко?
Українська мова, 10 клас
Створено 3 листопада
Приклад запитання: Апостроф пишеться в усіх словах рядка
Українська мова, 10 клас
Створено 3 листопада
Приклад запитання: Знайдіть значення фразеологізму "ділити шкуру невбитого ведмедя"