26 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Онлайн-тести з української мови 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Українська мова, 10 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Позначте рядок, у якому від усіх іменників прикметники утворюються за допомогою суфікса -ев-(-єв-):
Українська мова, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Знайдіть слово з префіксом «з-»:
Українська мова, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Усі іменники належить до чоловічого роду в рядку
Українська мова, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання:  Риторика - це...
Приклад запитання: Усі слова є іменниками в рядку
Українська мова, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: До чоловічого роду належать усі іменники рядка
Українська мова, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Числівниками є всі слова в рядку
Українська мова, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання:  На перший склад падає наголос у всіх словах, ОКРІМ
Українська мова, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Визначити правильну відповідь.Прийменник - службова частина мови, яка :
Приклад запитання: 1. Усі прийменники написано правильно в рядку
Українська мова, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Спільнокореневим до слова гора є слово
Приклад запитання: Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку: 
Українська мова, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Укажіть незмінювані іменники
Українська мова, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Літеру и слід писати у всіх словах рядка
Українська мова, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Спільнокореневим до слова гора є слово
Українська мова, 10 клас
Створено 24 травня
Приклад запитання: Усі іменники належить до чоловічого роду в рядку
Українська мова, 10 клас
Створено 24 травня
Приклад запитання: Укажіть незмінювані іменники
Приклад запитання: Прочитайте уривок з поезії (цифра в дужках позначає наступне слово).(1)Звучи! Хай серце (2)відпочине,(3)Спів хай (4)зачарує рідний край.Наша пісне, пісне солов'їна, - Своїх слів крилатих не (5)втрачай!Дієсловами є всі слова, ОКРІМ позначеного цифрою
Українська мова, 10 клас
Створено 24 травня
Приклад запитання: Укажіть незмінювані іменники
Приклад запитання: Позначте рядки, у яких усі складні слова пишуться через дефіс
Приклад запитання: Позначити рядок, у якому не всі слова належать до форм дієслова.
Українська мова, 10 клас
Створено 24 травня
Приклад запитання: Орфографічну помилку допущено в написанні
Українська мова, 10 клас
Створено 24 травня
Приклад запитання: Імениками є усі слова рядка
Українська мова, 10 клас
Створено 24 травня
Приклад запитання: Літеру е треба писати на місці крапок у всіх словах рядка
Українська мова, 10 клас
Створено 24 травня
Приклад запитання: Імениками є усі слова рядка
Українська мова, 10 клас
Створено 23 травня
Приклад запитання: Усі слова є іменниками в рядкуА виконання, виконавець, виконавшиБ книгарня, книжник, книгозбірняВ соловей, соловенятко, солов’їнийГ завідувач, завідувачка, завідуватиД зеленаво,зеленка, зелень
Українська мова, 10 клас
Створено 23 травня
Приклад запитання: Усі іменники є власними назвами у рядку
Українська мова, 10 клас
Створено 23 травня
Приклад запитання: Префікс С- пишемо перед буквами
Приклад запитання: Усі іменники належать до чоловічого роду в рядку
Українська мова, 10 клас
Створено 22 травня
Приклад запитання: Антоніми виділено в реченні