5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Фонетика

Додано: 1 квітня
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 183 рази
12 запитань
Запитання 1

Фонетика- розділ мовознавства,що вивчає

варіанти відповідей

систему умовних знаків для передачі звуків на письмі.

звуковий склад мови

 правила написання слів

правила розставляння розділових знаків

Запитання 2

Звуки, в основі яких лежить голос, називають

варіанти відповідей

приголосними

сонорними

голосними

гортанними

Запитання 3

Дзвінкі приголосні - звуки, які входять у фразу

варіанти відповідей

Цап хоче фісташки

Мавпа Буф

Буде гоже ґедзю у джазі

Малиновий рай

Запитання 4

Усі глухі приголосні є у фразі

варіанти відповідей

Цап хоче фісташку

Ми винили рій

Де ти з'їси ці лини

Мавпа Буф

Запитання 5

Усі шиплячі приголосні є в рядку

варіанти відповідей

 [ж], [ш], [ч], [дж]

[д], [дз], [т], [з]

 [ц΄] [ш], [ч ][ к ][ ґ]

[дж], [дз], [дз΄] 

Запитання 6

Знайдіть помилку у парі "дзвінкий-глухий" приголосний:

варіанти відповідей

д - т, б-п

з-с, г-х,

дз - ц, ж-ш

ф-б, д-т, з'-с'

Запитання 7

Виберіть помилкове твердження:

варіанти відповідей

Букви ї,щ завжди позначають два звуки

Букви я,ю,є позначають один звук,якщо стоять після букви на позначення приголосного

Дж і ДЗ завжди позначають один звук

Якщо глухі приголосні стоять перед дзвінким,вони уподібнюються до дзвінкого звука.Наприклад : футбол [фудбо`л]

Запитання 8

2. Укажіть рядок, у якому в усіх словах не відбувається спрощення:

варіанти відповідей

а) доблес…ний, чес…ний, студен…ський, влас…ний;

б) хвас…ливий, піс…ний, шіс…сот, проїз…ний;

в) контрас…ний, комендан…ський, балас…ний, форпос…ний;

г) корис…ний, пес…ливий, вартіс…ний, не навис…ний.

Запитання 9

4. Знайти рядок, у якому відбувається чергування приголосних:

варіанти відповідей

а) садити, косити, молоти, мастити;

б) гриміти, метати, різати, колоти;

в) казати, цементувати, сохнути, знаходити;

г) тиснути, міряти, колоти, копати.

Запитання 10

5. Указати речення, у якому правильно використано чергування у – в :

варіанти відповідей

а) Учасники змагання, зайдіть в спортзал.

б) В неї в очах засвітилася надія.

в) Вчитель не прийшов до школи.

г) Державною мовою в Україні є – українська.

Запитання 11

6. Позначити речення, у якому неправильно використано чергування і – й.

варіанти відповідей

а) Й долом геть собі село понад водою простяглося.

б) Такою іде і такою ввійде Україна в сім’ю європейських культур.

в) І виріс я на чужині…

г) Ввічливість   й чесність – дорогоцінні перли людини.

Запитання 12

11.Вказати рядок,де всі слова пишуться з апострофом:

варіанти відповідей

а)інтерв…ю,прем…єр,від..ємний,Лук…яненко;

б)в…юн,возз…єднати,мавп…ячий,пір…я;

в)подвір…я,сузір…я,зв…язок,цв…ях;

г)р…ясно,моркв…яний,рум…яний,міжгір…я.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест