18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Фонетика. Графіка. Орфоепія (5 клас)

Додано: 18 грудня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
24 запитання
Запитання 1

Фонетика вивчає

варіанти відповідей

звуки мови

знаки письма

будову слова

Запитання 2

Український алфавіт складається з

варіанти відповідей

31 букви

33 букв

36 букв

Запитання 3

У слові дзьоб

варіанти відповідей

5 звуків

4 звуки

3 звуки

Запитання 4

Неправильно позначено наголос у слові

варіанти відповідей

новий

малий

зручний

Запитання 5

Помилка допущена при поділі на склади

варіанти відповідей

си - джу

олі - вець

маль - ва

о-ло-во

Запитання 6

Позначте рядок, у якому кожне слово має два склади

варіанти відповідей

дзенькіт, ім’я, людськість, надія

любов, радість, добро, осінь

пісня, алея, стрічка, тінь

Запитання 7

Позначте рядок, у якому виділені букви позначають по два звуки у всіх словах

варіанти відповідей

зв’язок, ярлик, маєток, пюре

кар’єра, ювілей, сузір’я, в’юнець

зграя, різьбяр, черв’як, мільярд

Запитання 8

Позначте рядок, у якому в усіх словах однакова кількість звуків і букв

варіанти відповідей

 щавель, ялинка, соловей

 крапля, майор, зв’язок

пояснення, юнь, яблунька

Запитання 9

Позначте рядок, у якому у всіх словах є звук [й]

варіанти відповідей

боєць, кальцій, мрія

іній, більярд, клятва

буря, ярус, лінія

Запитання 10

В алфавітному порядку записано всі слова рядка

варіанти відповідей

 ранок, ракурс, радість, розум

палітра, праска, проба,програма,

тарілка, талант, телефон, тривога

Запитання 11

В якому випадку сполучення літер дж, дз передають окремі звуки?


варіанти відповідей

якщо [д] і [ж] або [з] належать до кореня слова

якщо [д] належить до префікса, а [ж] або [з] до суфікса слова;


якщо [д] належить до префікса, а [ж] або [з] до кореня слова.


Запитання 12

У слові маячить букв та звуків така кількість

варіанти відповідей

 7 букв та 7 звуків;


7 букв та 6 звуків;


 7 букв та 8 звуків.


Запитання 13

Літери я, ю, є позначають два звуки

варіанти відповідей

Коли вони стоять на початку слова, всередині слова після голосного, після апострофа і м'якого знака

літери я, ю, є завжди позначають один звук

літери я, ю, є завжди позначають два звуки

Запитання 14

Знайдіть рядок, у якому записано всі слова в алфавітному порядку

варіанти відповідей

Комора, коромисло, креслення, картина, кулак

Валка, вальс,вареник, вода, волога

Природа, приклад, прибуток, просьба, прохід

Автомобіль, автономія, авторалі, автобус, автоматичний

Запитання 15

Укажіть рядок, у якому запис транскриції правильний

варіанти відповідей

[жд'мі'ль]

[літопис]

[т'ін']

[великий]

Запитання 16

Наголос у цьому слові падає на другий склад

варіанти відповідей

одяг

обруч

одинадцять

олень

Запитання 17

позначте рядок, в якому усі слова з ненаголошеними голосними можна перевірить, користуючись одним правилом

варіанти відповідей

череда, черешня, мереживо, лелека, берег

тривати, вересень, весло, голубка, кленовий

грміти, кривий, січень, ожеледь, зима

весна, розумний, гречаний, листи, криниця

Запитання 18

В усіх словах рядка треба вставити літеру Е

варіанти відповідей

віт..р, нам...ло, з...мують, вес..ло, хв..лястий

прол..тіла, б..різка, п..л..на, крап..лька, майст..р

бл..щати, прил..тіли, д..р..вце, чов..н, кр..жинка

дал..чінь, кр..вавий, б..р..говий, вос..ни, кол..сати

Запитання 19

Усі звуки шиплячі у рядку

варіанти відповідей

ж, дж,дз, ш

г, к, х, ч

ж, ч, ш, дж

дж, дз, й

Запитання 20

Яке з наведених тверджень неправильне

варіанти відповідей

Голосні звуки бувають наголошеними і ненаголошеними

Усі приголосні звуки бувають м'якими.

Звуки [дж], [дз], [дз'] дзвікі

Запитання 21

Щоб передати на письмі, як вимовляється слово, використовують ...

варіанти відповідей

алфавіт

фонетичну транскрипцію

лінійку та простий олівець

розділові знаки

Запитання 22

В українській мові ... звуки/звуків.

варіанти відповідей

33

6

32

38

Запитання 23

Оберіть звук, який не буває м'яким.

варіанти відповідей

[д]

[з]

[к]

[л]

Запитання 24

Скільки букв і звуків у слові ґедзь?

варіанти відповідей

4 б., 5 зв.

5 б., 3 зв.

5 б., 4 зв.

5 б., 5 зв.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест