9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Фонетика.Графіка.Орфоепія.Орфографія.

Додано: 4 грудня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 164 рази
24 запитання
Запитання 1

Усі склади відкриті в словах рядка


варіанти відповідей

А брати, голова, радіо, алое, газетяр

Б розмова, синтаксис, фірма, верба, розріз

В доля, рукав, щогодини, сивина, фото

Г кіно, коло, ялина, академія, хвороба

Д тінь, ласка, молоко, папір, зошит

Запитання 2

Допущено помилку в переносі слова в рядку


варіанти відповідей

А при - йду, Лук’ - ян, від - дати, полум’ - яний

Б польо - вий, солов’ - їний, сі - м’я, насін - ня

В бій - ці, су - спільство, від’є - днати, лля - ти

Г буль - дог, піджив - лення, сон - ний, м’яч

Д Т.Г.Шев - ченко, без - іменний, трьох - сотий, паль - ці

Запитання 3

Неправильно наголошено слово в рядку


варіанти відповідей

А хоругвá

Б хýтро

В óбруч

Г цінни́к

Д чýтно

Запитання 4

Яке слово не можна поділити на склади?варіанти відповідей

 їду

 

  


 ясно

джміль

  сяє

Запитання 5

3. Перший склад наголошений у слові:

варіанти відповідей

А. Шофер

Б.Мережа

В.Загадка

Г. Новий

Запитання 6

Буква Я позначає два звуки в кожному слові рядка

варіанти відповідей

пояс, Ялта, поляк

ясно, м'язи, баян

п'ять, пляж, маяк

Яна, вояка, тяжко

Запитання 7

Букви я,ю.є позначають по два звуки в кожному слові рядка

варіанти відповідей

юний, нюанс, браконьєр, єресь

зграя, різьбяр, черв'як, мільярд

зв'язок, ярлик, маєток, в'юнець

ялина, бюджет, п'ять, сузір'я

Запитання 8

1). Позначте слово, у якому кількість букв і звуків збігається.

варіанти відповідей

А. Якір

Б. Лінь

В. Щастя

Г. Ячмінь

Запитання 9

В алфавітному порядку записані всі слова в рядку:

варіанти відповідей

А. Море, акварель, берег, віник, чапля

Б. Сіно, пастух, вікно, сир, горщик

В. Військо, морква, солодощі, шоколад, яр

Г. Рій, зима, жоржина, слон, яблуко

Запитання 10

7.Позначте рядок, у якому під час перенесення слів допущено помилки:

варіанти відповідей

А.Прек- рас- ний, ход- жу, я- ма

Б. Мо- ло- ко, со- няч- ний, вер- бо- ва

В. Кар - ти- на, со- ло- вей- ко, ко- льоро- вий

Г. Го- ро- би- на, лан-цюг, ми- лість

Запитання 11

9. Словник, у якому подано правила вимови голосних і приголосних звуків та наголошування слів, називається:

варіанти відповідей

А. Орфографічним

Б. Орфоепічним

В. Тлумачним

Г. Наголосів

Запитання 12

Правильно поділено для переносу слово

варіанти відповідей

у-злісся

рай-они

рад-жу

сест-ра

Запитання 13

Усі слова записано за алфавітом у рядку

варіанти відповідей

екран, ефективний, ефір

казка, казна, кажан

гірка, гирло, грамота

стиль, сумка, сукно

Запитання 14

Глухий приголосний є в кожному слові рядка

варіанти відповідей

світанок, міць, вогнище

пальма,юнак, голуб

дзьоб, сонце, донька

чудо. соловей, град

Запитання 15

Наголос падає на другий склад у слові

варіанти відповідей

занесло

каталог

кропива

ненависть

Запитання 16

Укажіть рядок, у якому приголосні звуки в словах усі дзвінкі

варіанти відповідей

пісня, мати. радість

мальва, яблуня, злива

журавель, лелека, зірка

прислів'я, козак, гай

Запитання 17

У яких словах сполучення букв дж, дз позначають окремі звуки [д], [ж],[з]?

варіанти відповідей

віджати

джміль

дзвінок

ходжу

Запитання 18

Усього в українській мові звуків:

варіанти відповідей

38

32

6

33

Запитання 19

Приголосний, який завжди м'який - це

варіанти відповідей

дж

ж

й

р

Запитання 20

За участю голосу і шуму приголосні поділяються на

 

варіанти відповідей

приголосні й голосні

тверді й м’які

дзвінкі й глухі

м’які й пом’якшені.

Запитання 21

Фонетика – розділ науки про мову, що вивчає

варіанти відповідей

знаки письма                            

звуки мови і мовлення             

будову слова

правила вимови

Запитання 22

Скільки звуків у слові ДЗЕРКАЛО ?

варіанти відповідей

7;

8;

6.

Запитання 23

Які букви завжди позначають два звуки

варіанти відповідей

Я ,Ю

Є, Ї

Ї,Щ

Є,Щ

Запитання 24

Укажіть рядок, у якому зі всіх слів при зміні першої літери утворяться нові слова.

варіанти відповідей

гриб, гудзик, солома;

син, сюди, рис;

ніч, колосся, холод.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест