14 травня о 18:00Вебінар: Закордонний досвід: принципи взаємодії батьків, вчителів та учнів у закладах освіти (на прикладі школи «Британніка», м. Будапешт)

Фонетика.Графіка. Орфоепія. Орфографія.

Додано: 13 січня
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 54 рази
24 запитання
Запитання 1


Фонетика – розділ науки про мову, що вивчає:

варіанти відповідей

знаки письма;

будову слова;

звуки мови і мовлення;

правила вимови.

Запитання 2

Позначте рядок, у якому кількість звуків і букв однакова:       

варіанти відповідей

ясність, щедрість, святковий, щирість;

яблуко, парта, їдальня, щастя;

ліжко, джерельний, здоров’я, жанр;

Г олень, читання, джаз, дитина;

Запитання 3

Позначте слово, у якому кількість звуків і букв не збігається:

варіанти відповідей

щавель;

зв’язок

пакунок

надземний

Запитання 4

У якому слові (о) вимовляється наближено до (у)?

варіанти відповідей

кожух;

вухо;

надія;

сподівання

Запитання 5

Укажіть ряд слів, у кожному з яких літера е позначає звук [еи]

варіанти відповідей

А учитель, весло, злегка 

Б чекати, восени, пшениця  

В щедрувати, алея, перо 

Г летіти, серце, скелястий 

Запитання 6

2. Буква Я позначає два звуки в кожному слові рядка

варіанти відповідей

пояс, Ялта, поляк

ясно, м'язи, баян

п'ять, пляж, маяк

Яна, вояка, тяжко

Запитання 7

Буквосполучення дж позначає один звук в усіх словах рядка


варіанти відповідей

джміль, джемпер, джоуль, джгут

віджити, джиґун, переджнивний, джеркотіти

підживлювати, піджарювати, джинси, віджати

ходжу, переджовтневий, джелиний, розбуджу

Запитання 8

Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на першому складі.

варіанти відповідей

палка, вода, земля, четвірка

руки, галченя, радість, весняний

олень, сила, мати, жовтий

шофер, русло, черствий, новий

Запитання 9

Позначте рядок, у якому всі слова не можна переносити з рядка в рядок:

варіанти відповідей

мить, хід, день, ніс;

ялина, тиша, шаль, тюль;

рояль, зошит, Яків, ясний.

ясен, ручка, доля, сіль.

Запитання 10

Усі приголосні глухі в обох словах рядка:


варіанти відповідей

скутер, дуб

пасіка, життя

Спас, шиття

туш, боягуз

Запитання 11

Відшукайте рядок, у якому всі слова мають м'які приголосні:

варіанти відповідей

радість, лійка, перевесло

крихітка, мороз, жалість

малюк, синь, люлька

Запитання 12

Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

варіанти відповідей

Корабель [корабел'], кріт [кріт]

Їхати [йіхати], колії [колійі].

Олія [ол'ійа], люлька [л'ул'ка]

Знання [знання], мякий [мйакий]

Запитання 13

Яке з тверджень є правильним

варіанти відповідей

Не можна розривати буквосполучення йо, ьо

Апостроф і знак м'якшення потрібно переносити на наступний рядок, не залишати на попередньому

Одну букву не залишаємо на попередньому рядку, але можемо перенести на наступний

Правила поділу слова на склади збігається з правилами переносу

Запитання 14

Слово вітер перевіряємо за правилом

варіанти відповідей

у сполуках -ере-, -еле-.

при зміні слова сумнівний звук випадає.

при зміні слова сумнівний звук чергується з і.

Запитання 15

Яке слово можна перевірити наголосом?

варіанти відповідей

очерет

лелека

вересень

вечірній

Запитання 16

У коренях слів пишемо е, якщо при зміні слова сумнівний

звук чергується з [і]:

варіанти відповідей

дол..тіти

рів..нь

ш..р..нга

відб..рати

Запитання 17

В якому слові треба вставити е?

варіанти відповідей

к..шеня

м..нулий

л..вада

п..ріг

Запитання 18

Вкажіть слово, що має на місці пропуску И.

варіанти відповідей

ч..кати

кол..ктив

л..генда

ст..рати

Запитання 19

Усі слова рядка пишуться з е

варіанти відповідей

ж..тон, р..зикнути, д..путат, м..даль

дер..во, квіт..нь, през..дент, ан..кдот

щ..бетати, хр..стити, хр..бет, ч..мпіон

крап..лька, хр..стияни, каж..мо, куч...рявий

Запитання 20

Вкажіть, у якому рядку допущена орфографічна помилка.

варіанти відповідей

Весна, озеро, веселий, вершина, велич.

Число, вишнева, тихенько, зима, восени.

Травень, вітер, палець, праведний, кориневий.

Лебединий, дитина, сидіти, бриніти, гриміти.

Запитання 21

Прочитайте поезію.


М(1)нає літо. Осінь вже бр(2)де,

Лісів багрець торкнувся вер(3)сневий.

І пахне чебр(4)цем, і листя де-не-де,

Кружляючи, лягає під д(5)рева.


Літеру и треба писати замість цифри


варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 22

Прочитайте поезію.


Л(1)тять, пл(2)вутъ і сурмлять у в імлі

шовкові, жовті й с(3)зопері птиці

із конт(4)нентів чорної з(5)млі

у рідні гнізда, на свої кр(6)ниці.


Літеру е треба писати на місці цифр

варіанти відповідей

1,3

2,4

1,5

5,6

2,3

Запитання 23

Найменша неподільна одиниця мови та мовлення називається?

варіанти відповідей

буква;

звук;

склад;

наголос.

Запитання 24

У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ

варіанти відповідей

… усінь, … рати, … умка

… валт, … анок, … ава

… рамотний, … ґринджоли, … уска

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест