12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Форми організації навчання у ЗВО

Додано: 22 грудня 2020
Предмет:
5 запитань
Запитання 1

Лекція-це

варіанти відповідей

вид навчального заняття,на якому викладач організовує детальний розгляд студентами,окремих положень та формує вміння та навички застосувати їх на практиці

логічне,послідовне викладання змісту навчального матеріалу,яке характеризується судженням,висновками,підсумком

вид навчального заняття,на якому студент отримує відповіді на свої питання

самостійна діяльнісгь та навчання студента, яку науково-педагогічний працівник планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем науковопедагогічного працівника без його прямої участі

Запитання 2

Лекції бувають:

варіанти відповідей

установча,проблемна,леція-дискусія

вступна,традиційна,лекція-бесіда

мотивуюча,закритого змісту,узагальнююча

тематична,прес-конференція

тематична,прес-конференція,мотивуюча

лекція-консультація,оглядова,заключна

Запитання 3

Практичне заняття-це

варіанти відповідей

самостійна робота студента,без перевірки викладача

вид навчальної діяльності під керівництвом викладача

 вид навчального заняття,на якому викладач організовує детальний розгляд студентами,окремих положень та формує вміння та навички застосувати їх на практиці

Запитання 4

Практичні заняття бувають:

варіанти відповідей

групові заняття,традиційні заняття,заключні заняття

заняття набуття нових знань,узагальнюючі заняття,комбіновані заняття

заняття-диспут,вступні заняття,міждисциплінарні заняття

заняття закріплення і застосування знань,контрольно-перевірочні заняття

Запитання 5

Лабораторні заняття-це

варіанти відповідей

самостійна діяльнісгь та навчання студента, яку науково-педагогічний працівник планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем науковопедагогічного працівника без його прямої участі.

форма навчального заняття, на якому педагог організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує уміння і навички їх практичного застосування шляхом виконання відповідно поставлених завдань

форма навчального заняття, за якої студент під керівництвом викладача проводить природничі або імітаційні експерименти чи досліди з метою підтвердження окремих теоретичних положень певної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест