12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

хімія (модуль)

Додано: 22 грудня 2020
Предмет:
20 запитань
Запитання 1

Вкажіть валентність Карбону в органічних сполуках

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 2

Укажіть речовину, що належить до ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену

варіанти відповідей

С3Н4 

С5Н10

С3Н6

С4Н10

Запитання 3

Укажіть загальну формулу гомологів метану

 

варіанти відповідей

 СnH2n+2 

СnH2n+1

СnH2n-2

 СnH2n

Запитання 4

 Укажіть молекулярну формулу пропану


варіанти відповідей

С3Н6

С3Н8

С2Н6

СН4

Запитання 5

Укажіть загальну формулу ненасичених вуглеводнів ряду етилену


 

 

 


варіанти відповідей

СnH2n+2 

СnH2n-2

СnH2n+1

 СnH2n 

Запитання 6

Молекулярна формула октану:


      

 

         

 

варіанти відповідей

С4Н10; 

С8Н16;

С8Н18;    

С8Н14.

Запитання 7

Гомологічною різницею є група атомів


        

         

        

      

варіанти відповідей

 СН3-; 

С2Н6;  

-СН2-;  

СН4.

Запитання 8

Загальна формула вуглеводнів ряду алканів

варіанти відповідей

СnН2n -2;  

 СnН2n 

СnН2n+2; 

 СnН2n - 6

Запитання 9

Речовини із загальною формулою СnН2n: 

 


варіанти відповідей

 алкани

алкени

алкіни

 алкодієни

Запитання 10

Установіть молекулярну формулу 2-метилпропану


   

 варіанти відповідей

   С4Н10;

С4Н8 

 С4Н6

 С5Н10

Запитання 11

Укажіть малекулярну формулу гек­сану: варіанти відповідей

 С3Н8;

С3Н6;

 С6НІ2;

 С6Н14

Запитання 12

Молекули якого насиченого вуглеводню містять чотири атоми Карбону?


 

 варіанти відповідей

бутану 

метану

 пропану

 пентану

Запитання 13

Характерною ознакою етену є наявність:


варіанти відповідей

потрійного зв’язку С≡С

одинарних зв’язків С–С

атомів Гідрогену

подвійного зв’язку С=С

Запитання 14

Характерною ознакою етину є наявність:

варіанти відповідей

 потрійного зв’язку С≡С 

одинарних зв’язків С–С

атомів Гідрогену

подвійного зв’язку С=С 

Запитання 15

Обчисліть об'єм водню (н.у.), з яким взаємодіє етин, об'ємом 5,6 л


 

 

 

 

варіанти відповідей

11,2 л

5,6 л

22,4 л

56 л

Запитання 16

Насиченими вуглеводнями є: 

 

 

 

 

варіанти відповідей

 С4Н10 

С7Н16

С5Н10

С6Н14

С9Н18

С3Н6

Запитання 17

Назвіть структурну формулу речовини

СН3—СН2—СН—СН2—СН—СН2—СН3

        |       |    

        С2Н5     С2Н5

варіанти відповідей

3,5-диетилгептан

3,5-етилгептан

3- етил-5-етилгептен

Запитання 18

Назвіть структурну формулу речовини

СН3—СН2—СН—СН2—СН—СН2—СН2—СН2—СН2—СН3

        |        |    

        CH3     С3Н8

варіанти відповідей

3-метил-5-пропілдекан

3-метил-5-пропілдекен


3-етил-5-пропілдекан


Запитання 19

Назвіть структурну формулу речовини

  СН3          СН3       

   |           |

СН3—С—СН2—СН2—СН—СН2—СН3

     |    

     СН3

варіанти відповідей

2,2,5-триметилгептан

2,5-триметилгептан

2,2,5-диметилгептан

Запитання 20

Назвіть структурну формулу речовини

СН3—СН—СН—СН2—СН2—СН2—СН3

    |     |    

    СН3 СН3

варіанти відповідей

2,2,5-триметилгептан

2,3,5-триметилгептан

2,3-диметилгептан

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест