Формування культу особи Сталіна. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання. Великий терор.

Тест виконано: 27 разів
14 запитань
Запитання 1

Що призвело до скорочення майже вдвічі кількісного складу КП(б)У в 1938 р. порівняно з 1932 р.?

варіанти відповідей

повна зневіра населення в комуністичній перспективі України

«великий терор»

протест комуністів проти Голодомору

наростання загрози Другої світової війни

Запитання 2

Теорія про «посилення класової боротьби у міру просування до соціалізму» була ідеологічним обґрунтуванням:

варіанти відповідей

прискореної індустріалізації

суцільної колективізації

посилення масових репресій

переозброєння армії

Запитання 3

Підбиваючи підсумки Шахтинської справи на липневому (1928 р.) пленумі ЦК ВКП(б) Й. Сталін висунув тезу, яка стала визначальною для його подальшої політики. Суть її полягала в такому:

варіанти відповідей

класова боротьба буде загострюватися в країні у міру її просування до соціалізму

можливість побудови соціалізму в одній окремо взятій країні

жити стало краще, жити стало веселіше

теперішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі

Запитання 4

Жертвою якої репресивної акції став С. Єфремов?

варіанти відповідей

Шахтинської справи

справа Спілки визволення України

Голодомору

«Закону про п’ять колосків»

Запитання 5

Про яке явище в суспільно-політичному житті республіки 1930-х рр. писав М. Хрущов?

«По Україні наче Мамай пройшов. Не було... ні секретарів обкомів партії в республіці, ні голів облвиконкомів. Навіть секретаря Київського міськкому не було».

варіанти відповідей

мобілізацію до Червоної армії

розкуркулення

масові репресії

забезпечення новобудов трудовими ресурсами

Запитання 6

 У наведеному уривку Р. Конквест, автор книги «Великий терор» вказав: «Терор був настільки загальним і настільки “скорострільним”, що законні органи влади розпалися. В українському ЦК більше не було кворуму; не існувало органу, що призначав уряд. Наркоми, що призначалися нерегулярно, з’являлись у наркоматах на тижні чи навіть на дні і потім щезали. Безпрецедентний удар по політичному керівництву означав повну руйнацію української партії. ...навіть формальна партійна і радянська робота завмерла».

варіанти відповідей

на організаторів і виконавців терору

на передумови та привід до терору

на причини та сутність терору

на масштаби та наслідки терору

Запитання 7

Які зміни відбулися в соціальній структурі населення радянської України 1929-1938 рр.?

1 Створення нової верстви - колгоспного селянства.

2 Зростання заможного прошарку селян.

3 Істотне поповнення складу робітників жінками.

4 Зростання чисельності службовців.

5 Зменшення чисельності робітників.

варіанти відповідей

1, 3, 4

1, 3, 5

2, 3, 5

3, 4, 5

Запитання 8

Ім'я якого історичного діяча пропущено у свідченні сучасника?

«Зі смертю скінчилася ціла течія національного українського більшовизму, що щиро вірила в ленінізм, в інтернаціоналізм, у рівність усіх націй, в ідеальний Союз PCP. Цю течію залізною п'ятою розчавив могутній російський бюрократичний шовінізм, що саме наступав по всьому фронту в Україні в особі Павла Постишева».

варіанти відповідей

Микола Скрипник

Лазар Каганович

Володимир Винниченко

Станіслав Косіор

Запитання 9

Коли в газеті «Известия ЦИК и ВЦИК» було надруковано наведене офіційне повідомлення Прокурора Верховного Суду СРСР?

«У Шахтинському районі Донбасу органами ОДПУ при прямому сприянні робітників розкрито контрреволюційну організацію, що мала за мету дезорганізацію та руйнування кам'яновугільної промисловості цього району. Керівний орган цієї організації, що підтверджується безперечними даними слідства, знаходиться за кордоном і складається з колишніх капіталістичних власників і акціонерів кам'яновугільних підприємств Донецького басейну, що мали тісні зв'язки з окремими агентами деяких німецьких промислових фірм та польською контррозвідкою... Слідством встановлено, що робота цієї контрреволюційної організації, що діяла протягом кількох років, виявилася в злісному саботажі та прихованій дезорганізації діяльності, в підриві кам'яновугільного господарства методами нераціонального будівництва, непотрібних витрат капіталу, зниженні якості продукції, підвищенні собівартості, а також в прямому зруйнуванні шахт, рудників, заводів тощо...».

варіанти відповідей

1925 р.

1926 р.

1927 р.

1928 р.

Запитання 10

У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя українського суспільства в 1930-х роках?

1. «Загальні збори бідноти… виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів виробництва. Намічали день розкуркулення й розподіляли актив бідняків по господарствам куркулів. В зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно»

2. «Опір набув великого поширення. Зброя, яка залишилася з воєнних часів, стала умовою для розгортання партизанської війни. Партизанські загони швидко розгорталися в лісовій та лісостеповій зонах суцільної колективізації»

3. «Адміністрування, перегини по відношенню до середняка, штучне насадження колгоспів, методи насильства не тільки щодо середняка, а й бідноти набули характеру системи…»

варіанти відповідей

1, 2

1, 3

2, 3

1, 2, 3

Запитання 11

Які верстви українського суспільства зникають наприкінці 1930-х років?

варіанти відповідей

підприємці, інтелігенція, духовенство

духовенство, промисловці, селяни-власники

селяни-власники, промисловці, підприємці

підприємці, наймані робітники, духовенство

Запитання 12

Порядковий номер п’ятирічки, яку Йосип Сталін оголосив «безбожною» або «п’ятирічкою знищення релігії»:

варіанти відповідей

перша

 друга

 третя

 четверта

Запитання 13

Доба «Великого терору»:

варіанти відповідей

1937 -1938 рр.

1938-1940 рр.

 1939-1942 рр.

Запитання 14

У 1928 р. відбувся суд над обвинувачуваними:

варіанти відповідей

по «Шахтинській справі»

по справі «Українського національного центру»

по справі «Української військової організації»

по справі «Спілки визволення України»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест