Формування рельєфу України

Додано: 19 жовтня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 156 разів
12 запитань
Запитання 1

Походження, розвиток і закономірності поширення форм рельєфу вивчає наука:

варіанти відповідей

географія;

геологія;

геоморфологія;

метеорологія.

Запитання 2

Руйнування та перенесення гірських порід - це:

варіанти відповідей

акумуляція;

денудація;

ерозія;

гравітація.

Запитання 3

До карстових форм рельєфу відносять:

варіанти відповідей

печери; ;

балки;

лійки;

колодязі;

зсуви;

шахти.

Запитання 4

Діяльність людини спричиняє утворення нових форм земної поверхні, які називають:

варіанти відповідей

сучасними;

новітніми;

антропогенними;

неотектонічними.

Запитання 5

Яружно-балковий рельєф характерний для:

варіанти відповідей

Придніпровської, Подільської, Волинської, Донецької височин;

Поліської, Придніпровської, Причорноморської низовин;

Карпат.

Запитання 6

Винесення підземними водами дрібних частинок ґрунту без їх розчинення в глибші шари земної кори - це:

варіанти відповідей

ерозія;

акумуляція;

суфозія;

абразія.

Запитання 7

До еолових форм рельєфу відносять:

варіанти відповідей

піщані дюни;

брижі;

бархани;

каньйони.

Запитання 8

Обвали, зсуви, каменепади, осипи належать до:

варіанти відповідей

денудаційних форм рельєфу;

гравітаційних форм рельєфу;

суфозійних форм рельєфу;

ерозійних форм рельєфу;

Запитання 9

Правильними твердженнями є:

варіанти відповідей

за своїм походженням основні процеси рельєфоутворення поділяються на ендо- та екзогенні;

вулканогенні форми рельєфу поширені на Поліській низовині;

внаслідок видобутку корисних копалин утворюються терикони, кар'єри, відвали;

вирубування лісів та неправильне розорювання схилів посилює водну та вітрову ерозію.

Запитання 10

Моренні горби, складені з перемішаних гірських порід, є найхарактернішими для:

варіанти відповідей

Причорноморської низовини;

Закарпатської низовини;

Поліської низовини;

Карпат.

Запитання 11

Понад 50 грязьових вулканів - діючих і згаслих - розташовані на:

варіанти відповідей

Керченському півострові;

Закарпатській низовині;

Полтавщині;

Правобережжі.

Запитання 12

У результаті денудації утворюються:

варіанти відповідей

кари;

уступи;

насипи;

кряжі;

горби-останці;

яри.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест