Форсована індустріалізація. Насильницька колективізація

Додано: 13 лютого 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 23 рази
11 запитань
Запитання 1

Коли було проголошено курс на індустріалізацію?

варіанти відповідей

1925 р.

1927 р.

1928 р.

1929 р.

Запитання 2

Позначте методи, якими влада домагалася виконання планів форсованої індустріалізації

варіанти відповідей

командно-адміністративне управління та матеріальне стимулювання робітників

матеріальне стимулювання та моральне заохочення робітників

моральне заохочення робітників і соціалістичне змагання

командно-адміністративне управління і соціалістичне змагання

Запитання 3

Позначте 3 твердження, які розкривають причини індустріалізації

варіанти відповідей

технологічна та економічна відсталість СРСР від передових розвинутих країн

підвищення життєвого рівня населення радянських республік

посилення обороноздатності СРСРв умовах загрози війни з боку капіталістичних держав

бажання випередити капіталістичні країни за темпами розвитку на тлі світової економічної кризи

створення міцної соціальної бази тоталітарного радянського режиму завдяки формуванню численного робітничого класу

прагнення забезпечити новою технікою та обладнанням промисловість групи Б

Запитання 4

У якому році відбувся судовий процес над спеціалістами вугільної промисловості Донбасу (Шахтинська справа)?

варіанти відповідей

1925 р.

1927 р.

1928 р.

1929 р.

Запитання 5

Позначте варіант, в якому не названо один із наслідків індустріалізації

варіанти відповідей

широкий розвиток ринкових відносин

перетворення України на потужну індустріальну державу

посилення процесу урбанізації

зниження життєвого рівня народу

Запитання 6

У якому році почалася суцільна колективізація?

варіанти відповідей

1925 р.

1927 р.

1928 р.

1929 р.

Запитання 7

Яка мета здійснення суцільної колективізації?

варіанти відповідей

зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селян

допомога держави процесу колгоспного будівництва та удосконалення агротехніки й агрокультури

встановлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства

подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним

Запитання 8

Кого у роки колективізації називали куркулями?

варіанти відповідей

заможних селян

противників політики колективізації

противників радянської влади

всі вищеназвані категорії

Запитання 9

З якою метою в Україну була направлена комісія на чолі з В. Молотовим, що діяла упродовж жовтня 1932 - січня 1933 р.?

варіанти відповідей

проведення кадрових змін в партійному керівництві республіки

контроль за повним виконанням хлібозаготівельного плану

контроль за створенням політвідділів МТС

участь у розслідуванні справи "Української військової організації"

Запитання 10

Політика колективізації в УРСР у 1930-ті роки призвела до...

варіанти відповідей

зростання життєвого рівня селянства

зростання збору зернових у республіці

фактичної ліквідації індивідуального селянського господарства

формування нових прошарків селянства - "куркулів" і "підкуркульникув"

Запитання 11

Що стало головною причиною Голодомору 1932-1933 рр.?

варіанти відповідей

засуха та неврожай

цілеспрямована політика вищого партійного керівництва

провал політики індустріалізації

агресивна політика проти УСРР сусідніх держав

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест