фотосинтез

Додано: 20 січня 2022
Предмет: Біологія, 6 клас
Копія з тесту: фотосинтез
Тест виконано: 99 разів
11 запитань
Запитання 1

Процес поглинання рослиною кисню та виділення вуглекислого газу отримав назву:

варіанти відповідей

фотосинтез

транспірація

дихання

обмін речовин

Запитання 2

Оберіть всі ознаки, що характеризують фотосинтез рослин

варіанти відповідей

використовується кисень, а виділяється вуглекислий газ

утворюється кисень і споживається вуглекислий газ

 відбувається вивільнення енергії

 відбувається цілодобово

 обов'язкова умова здійснення процесу - наявність світла

утворюються органічні речовини

органічні речовини окиснюються

Запитання 3

Газ, який рослина поглинає у процесі фотосинтезу 

варіанти відповідей

Азат

Вуглекислий газ

Кисень

Пропан

Запитання 4

Газ, який рослина виділяє у процесі фотосинтезу 

варіанти відповідей

Вуглекислий

Кисень

Азот

Пропан

Запитання 5

Органічна речовина, яка утворюється під час фотосинтезу, наявність якої можна довести за допомогою йоду

варіанти відповідей

Білок

Крохмаль

Глікоген

Жири

Запитання 6

Фотосинтез відбувається у :

варіанти відповідей

мітохондріях

хлоропластах

ядрі

Запитання 7

Умови необхідні для фотосинтезу:

варіанти відповідей

світло

певна температура

грунт

вода

мітохондрія

вуглекислий газ

хлорофіл

Запитання 8

Основний орган рослини де відбувається фотосинтез

варіанти відповідей

Корінь

Листок

Квітка

Насінина

Запитання 9

Рослини самі собі створюють органічні речовини. Такий тип живлення називається:

варіанти відповідей

гетеротрофним

автотрофним

Запитання 10

? +6Н2О = С6Н12О6 + 6О2 + АТФ 

Доповніть

варіанти відповідей

О2

6СО2

АТФ 

Запитання 11

Оберіть визначення фотосинтезу

варіанти відповідей

Процес синтезу органічних речовин з неорганічних у мітохондріях за участю енергії Сонця

Процес синтезу органічних речовин з неорганічних у хлоропластах за участю енергії Сонця

Процес синтезу неорганічних речовин з органічних у мітохондріях за участю енергії Сонця

Процес синтезу неорганічних речовин з органічних у хлоропластах за участю енергії Сонця

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест