Фотосинтез

Додано: 17 листопада 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 13661 раз
14 запитань
Запитання 1

Хлорофіл розташований у:

варіанти відповідей

Мітохондріях;

Вакуолях;

Хромопластах;

Хлоропластах;

Комплексі Гольджі.

Запитання 2

Вкажіть типи фотосинтезу:  

варіанти відповідей

Кисневий;

Безкисневий;

Безхлорофільний;

Світловий;

Темновий.

Запитання 3

У процесі фотосинтезу молекули АТФ синтезуються під час:

варіанти відповідей

Темнової фази;

Світлової фази;

Між світловою і темновою фазами;

Не синтезуються.

Запитання 4

Процес фотосинтезу неможливий за відсутності:

варіанти відповідей

Кисню;

Вуглекислого газу;

Азоту;

Інертних газів.

Запитання 5

До фотосинтезу здатні:

варіанти відповідей

Гриби;

Зелені рослини;

Залізобактерії;

Нітрифікуючі бактерії;

Всі перелічені групи органвізмів.

Запитання 6

Фотосистема відновлюється за рахунок електронів:

варіанти відповідей

які виникають при розщепленні молекул води;

АТФ;

Власних, які повертаються на свій енергетичний рівень;

Не відновлюється.

Запитання 7

До пластичного обміну належать:

варіанти відповідей

Біосинтез білка;

Окиснення органічних речовин;

Розщеплення органічних речовин без доступу кисню;

Фотосинтез.

Запитання 8

Цикл Кальвіна відбувається під час:

варіанти відповідей

Підготовчого етапу енергетичного обміну;

Кисневого етапу енергетичного обміну;

Світлової фази фотосинтезу;

Темнової фази фотосинтезу.

Запитання 9

Основними процесами світлової фази є:

варіанти відповідей

Фотоліз води (розщеплення води під дією світла з утворенням кисню);

Відновлення НАДФ (приєднання до НАДФ атома Гідрогену);

Цикл Кальвіна;

Утворення молекулярного кисню;

Фотофосфорилювання (утворення АТФ з АДФ). 

Запитання 10

Під час темнової фази фотосинтезу відбуваються процеси:

варіанти відповідей

Утворення атомів Гідрогену;

Синтез глюкози;

Утворення молекулярного кисню;

Синтез АТФ.

Запитання 11

У світлову фазу фотосинтезу:

варіанти відповідей

Фотон переводить молекулу хлорофілу в збуджений стан;

З Карбон (IV) оксиду і води утворюються вуглеводи;

Розщеплюється молекула води;

Утворюється молекулярний кисень.

Запитання 12

Хлорофіл поглинає промені світла:

варіанти відповідей

Червоні;

Зелені;

Фіолетові;

Сині.

Запитання 13

Крохмаль накопичується у таких структурах рослинної клітини:

варіанти відповідей

Ендоплазматичній сітці;

Мітохондріях;

Лейкопластах;

Вакуолях.

Насінинах, бульбах та кореневищах.

Запитання 14

У чому полягає планетарна роль фотосинтезу?

варіанти відповідей

Світлова енергія Сонця перетворюється фотоавтотрофами в хімічну енергію вуглеводів, які в загальному дають первинну органічну речовину;

Зелені рослини та ціанобактерії впливають на газовий склад атмосфери;

Весь кисень сучасної атмосфери є продуктом фотосинтезу;

Формування атмосфери повністю змінило стан земної поверхні, зробило можливим появу аеробного дихання;

Фотосинтез перешкоджає нагромадженню СО2, захищає планету від перегрівання; 

Після утворення озонового шару, живі організми здійснили вихід на суходіл.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест