Full Blast 1 Round Up 6

Додано: 29 квітня
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Тест виконано: 34 рази
22 запитання
Запитання 1

September- June- _______ - October

варіанти відповідей

cold

summer

March

Запитання 2

windy- _____ - cloudy - sunny

варіанти відповідей

winter

hot

zebra

Запитання 3

Look! There’s a blue _______on that castle.

варіанти відповідей

Flag

Flyer

Запитання 4

Here’s a(n) ________ to my party

варіанти відповідей

invitation

celebration

Запитання 5

 My mum is _________ some sandwiches for us.

варіанти відповідей

inviting

preparing

Запитання 6

- How’s life?

варіанти відповідей

-. I hope you’re fine

-. Great.

Запитання 7

- What’s the weather like?

варіанти відповідей

-  It’s snowing.

- It’s winter.

Запитання 8

-  What do you think of my cap?

варіанти відповідей

- It looks cool.

-  I’m having a look

Запитання 9

- . Why are you decorating the house?

варіанти відповідей

-  Because the party is tonight. 

-  Yes, I am

Запитання 10

My brother’s birthday is ____ July

варіанти відповідей

in

on

Запитання 11

 The weather is always nice ____spring

варіанти відповідей

in

on

Запитання 12

 Mother’s Day is ___ 9th May this year

варіанти відповідей

in

on

Запитання 13


Jane ________a hat at the moment

варіанти відповідей

is wearing

are wearing

is wear

Запитання 14

Bob and Tina ____________the house now

варіанти відповідей

is decorating

am decorating

are decorating

Запитання 15

. Nigel _____pasta at the moment

варіанти відповідей

is cooking

is cook

cooking

Запитання 16

Patrick ______(watch) the fireworks in the park now

варіанти відповідей

is watching

watch

watches

Запитання 17

My mum _______(buy) new boots every winter

варіанти відповідей

is buying

buy

buys

Запитання 18

Helen ______(not wear) jeans. She hates them.

варіанти відповідей

isn't wearing

doesn't wear

don't wear

Запитання 19

Sandra and Lou______ (make) pancakes at the moment

варіанти відповідей

is making

are making

make

Запитання 20

A: Why____ you _____(send) a card to Steven at the moment?

B: Because it’s his birthday tomorrow.

варіанти відповідей

do / send

are / sending

do / sending

Запитання 21

Andy and his friends_____ (get) together every weekend

варіанти відповідей

get

are getting

gets

Запитання 22

 Sally _____(not talk) on the phone. She’s outside

варіанти відповідей

doesn't talk

isn't talking

don't talk

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест