12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

КУЛЬТУРОЛОГІЯ ПІДСУМКОВА РОБОТА І

Додано: 18 січня
Предмет: Художня культура, 11 клас
Тест виконано: 8 разів
50 запитань
Запитання 1

Що означає поняття “культура”:

варіанти відповідей

а) усе, що створено людським суспільством та існує завдяки фізичній та розумовій праці людей, на відміну від природи;

б) сукупність засобів виробництва та інших матеріальних цінностей   

суспільства на кожній історичній стадії;

в) це сфера свідомості, сфера духовного виробництва суспільства.

Запитання 2

Духовна культура – це:

варіанти відповідей

а) сукупність засобів виробництва та інших матеріальних цінностей суспільства на кожній історичній стадії;

б) сфера свідомості, духовного виробництва суспільства;

в) ставлення індивідів до інституції держави та настанов влади, їх

законослухняність.

Запитання 3

Що стало вершиною розвитку духовної культури первісного суспільства:

варіанти відповідей

а) мова;

б) мислення;

в) створення упорядкованої писемності.

Запитання 4

Яким було традиційне зображення богів у давніх єгиптян:

варіанти відповідей

а) у людському тілі;

б) людське тіло з головою тварини;

в) у вигляді тварини.

Запитання 5

Заборона певних слів, дій, предметів, порушення якої нібито неминуче спричиняє тяжке покарання, щось заборонене у первісних народів отримала назву:

варіанти відповідей

а) табу;

б) магія;

в) фетишизм.

Запитання 6

Який вигляд мала писемність давніх шумерів:

варіанти відповідей

а) піктографія (картинка);

б) клинопис;

в) ієрогліф.

Запитання 7

Де було складено перші астрономічні календарі та правові кодекси:

варіанти відповідей

а) у Месопотамії;

б) у Єгипті;

в) у Китаї.

Запитання 8

Культуру яких країн називають античною:

варіанти відповідей

а) культуру цивілізації Месопотамії;

б) культуру Стародавньої Греції і Стародавнього Риму;

в) культуру країн Європи

Запитання 9

Що таке “поліс”:

варіанти відповідей

а) антична філософська система;

б) античне місто-держава, до якого входили власне місто і прилеглі до нього території; політично, економічно, культурно незалежна одиниця;

в) вид античної скульптури.

Запитання 10

Богиня кохання та вроди у грецькій міфології:


варіанти відповідей

а) Афродіта;

б) Венера;

в) Афіна.

Запитання 11

Які з названих богів є богами грецької  міфології:


варіанти відповідей

а) Ра, Осіріс, Ісіда, Хатор, Атон;

б) Зевс, Посейдон, Артеміда, Деметра, Гестія;

в) Юпітер, Марс, Юнона, Меркурій, Мінерва.

Запитання 12

Вкажіть особливості римської міфології:

варіанти відповідей

а) склалася ще в етруський період;

б) була оригінальною і несхожою на грецьку;

в) остаточно сформувалася під впливом грецької міфології.

Запитання 13

Кого із вчених називали “батьком” давньогрецької історії:

варіанти відповідей

а) Фукідіда;

б) Геродота;

в) Платона.

Запитання 14

Де виникли Олімпійські ігри:

варіанти відповідей

а) у Стародавній Греції;

б) у Стародавньому Римі;

в) у Давньому Єгипті.

Запитання 15

Жителі Візантії називали себе:

варіанти відповідей

а) ромеями;

б) візантійцями;

в) варварами.

Запитання 16

Що стало світоглядною основою візантійської культури:

варіанти відповідей

а) антична спадщина;

б) християнство;

в) християнство і антична спадщина.

Запитання 17

Яка форма правління була характерна для Середньовіччя:

варіанти відповідей

а) монархія (самодержавна влада);

б) теократія – форма правління, при якій глава держави, як правило, монархічної, є одночасно її релігійним главою;

в) республіканська  влада ?

Запитання 18

Що таке схоластика:


варіанти відповідей

а) середньовічна наука, яка досліджувала вплив зірок і планет на долю людини;

б) загальна назва середньовічної філософії, яка опиралася на догматизм, беззмістовність, формальні знання;

в) середньовічна історія.

Запитання 19

Суспільно-історичні умови розвитку культури Відродження:

варіанти відповідей

а) перехід до феодалізму, натуральне господарство, необмежена влада церкви, виникнення абсолютної монархії, міст, ремесел;

б) початок боротьби буржуазії із системою феодалізму, виникнення мануфактури, розвиток торгово-грошових відносин, розпад натурального господарства, наукові відкриття;

в) могутній розвиток капіталізму, промисловий переворот, індустріалізація та урбанізація.

Запитання 20

Мистецтво Відродження  найповніше  представляють:

варіанти відповідей

а) Альбрехт Дюрер, Ф.Рабле;

б) Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, Мікеланджело Буонарроті;

в) Френсіс Бекон, Уільям Шекспір, Сервантес.

Запитання 21

Творцем “Джоконди” (“Мони Лізи” ) є:

варіанти відповідей

а) Леонардо да Вінчі;

б) Рафаель Санті;

в) Мікеланджело Буонарроті.

Запитання 22

Першим в Західній Європі було засновано:

варіанти відповідей

а) Болонський університет;

б) Паризький університет;

в) Оксфордський університет.

Запитання 23

Як називався найдавніший тип письма первісної людини:

варіанти відповідей

а) піктографія (малюнкове письмо);

б) ідеографія;

в) фонографія.

Запитання 24

Виберіть правильне визначення поняття “Магія – це…”:

варіанти відповідей

а) віра в існування прабатька окремого роду – людини, певної тварини,   

рослини; культ тварин і рослин;

б) віра в існування душі в живих і неживих предметах;

в) віра у надприродну можливість людини  вплинути  на перебіг подій,  

об’єктивну дійсність.

Запитання 25

Гробниця–піраміда якого єгипетського фараона найбільша у світі:

варіанти відповідей

а) фараона Джосера ;

б) фараона Хеопса;

в) фараона  Тутанхамона

Запитання 26

Як називається давньокитайська писемність:


варіанти відповідей

а) клинопис;

б) санскрит;

в) ієрогліф.

Запитання 27

Що є основою індійської культури:


варіанти відповідей

а) буддизм;

б) індуїзм;

в) конфуціанство.

Запитання 28

Як називаються найбільш ранні літературні пам’ятки античності, автором яких вважається поет Гомер:


варіанти відповідей

а) “Рамаяна” і “Махабхарата”;

б) Веди і “П’ятикнижжя”;

в) “Іліада” і “Одіссея”.

Запитання 29

Антропоморфізм – це:

варіанти відповідей

а) перенесення властивих людині рис на природу, богів;

б) обожнення людини;

в) наука про міфи, система міфів того чи іншого народу.

Запитання 30

Верховний бог у грецькій міфології:


варіанти відповідей

а) Аїд;

б) Зевс;

в) Діоніс.

Запитання 31

Які з названих богів є богами римської  міфології:


варіанти відповідей

а) Ра, Осіріс, Ісіда, Хатор, Атон;

б) Зевс, Посейдон, Артеміда, Деметра, Гестія;

в) Юпітер, Марс, Юнона, Меркурій, Мінерва.

Запитання 32

Видатний лікар античного світу, реформатор медицини:

варіанти відповідей

а) Асклепій;

б) Гіппократ;

в) Ескулап.

Запитання 33

Яку культуру вважають своєрідним “мостом”  від античності  до Середньовіччя  та  “мостом”  між  культурою Заходу і Сходу:

варіанти відповідей

а) елліністичну культуру;

б) культуру Стародавнього Риму;

в) культуру Візантії.

Запитання 34

Укажіть особливості римського мистецтва:

варіанти відповідей

а) імітує грецькі зразки;

б) прославляло могутність гармонії, пропорційності та краси людського тіла;

в) було самобутнім і неповторним.

Запитання 35

Виділіть соціально-історичні особливості розвитку культури Середньовіччя:


варіанти відповідей

а) перехід до феодалізму, розвиток натурального господарства, виникнення абсолютної монархії, міське самоврядування, організація цехів;


б) могутній розвиток капіталізму, науково-технічний процес, промисловий переворот, індустріалізація та урбанізація;


в) боротьба буржуазії з феодалізмом, розвиток торгово-грошових відносин, розклад натурального господарства, збільшення ролі особистості.               


Запитання 36

Що стало офіційною ідеологією Середньовіччя:

варіанти відповідей

а) ідея гармонійного розвитку людини;

б) демократія і рівність громадян;

в) християнська релігія і церква, аскетизм.

Запитання 37

Назвіть архітектурні стилі епохи Середньовіччя:

варіанти відповідей

а) романський стиль, готика;

б) класицизм і бароко;

в) ампір, рококо.

Запитання 38

Головними рисами  культури епохи Відродження стали:

варіанти відповідей

а) християнська релігія і церква, аскетизм;

б) гуманізм, ідеал розкріпаченої творчої особистості;

в) розум, знання.

Запитання 39

Творцем “Сикстинської Мадонни” є:

варіанти відповідей

а) Леонардо да Вінчі;

б) Рафаель Санті;

в) Мікеланджело Буонарроті.

Запитання 40

Що повинно було стати рушійною силою історичного розвитку, ідеологією  культури  Просвітництва:


варіанти відповідей

а) ідея гармонійного розвитку людини;

б) гуманізм, розкріпачення творчої особистості;

в) поширення передових ідей, знань і поліпшення морального стану

 суспільства?

Запитання 41

Що таке Реформація:


варіанти відповідей

а) рух за реформу католицької церкви та її догматів;

б) нереальний, нездійсненний практично план соціальних перетворень;

в) рух до перебудови всіх суспільних відносин на основі розуму, рівності, справедливості.

Запитання 42

Які художні напрямки мистецтва характерні для доби Просвітництва:


варіанти відповідей

а) готика і романський стиль;

б) бароко, класицизм, рококо, ампір;

в) романтизм і реалізм?

Запитання 43

Для стилю бароко характерні:


варіанти відповідей

а) наслідування античним зразкам, нормативність творчості, раціоналізм, моралізаторство, ментальність;

б) граціозність, урочистість, зовнішній блиск, парадність, декоративність, прагнення до поєднання ілюзорного та реального;

в) глибоке розчарування в реальній дійсності, духовний порив, піднесення над реальністю, прагнення до незвичного, фантастики, увага до внутрішнього світу людини.

Запитання 44

Назвіть імена найвидатніших діячів культури Відродження:


варіанти відповідей

а) П’єр Абеляр, Фома Аквінський, Іоан Золотоуст;

б) Данте Аліг’єрі, Петрарка, Рафаель Санті, Леонардо да Вінче, В.Шекспір;

в) Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Д.Дідро, Й.Ф.Шіллер, Л.Монтеск’є. 

Запитання 45

Реалізм – це:

варіанти відповідей

а) художній метод, що склався наприкінці ХVІІІ – поч. ХІХ ст., виступає проти догм класицизму, зображує незвичайні явища та обставини, особливих героїв із сильним характером і пристрастями; ставить на перший план духовне життя людини;

б) об’єктивне, правдиве, найповніше відображення, відтворення дійсності у літературі та мистецтві різними засобами з урахуванням специфіки різних видів художньої творчості;

в) узагальнююча назва ряду художніх течій кінця ХІХ – поч. ХХ ст., що поривають із традиційним досвідом реалістичної творчості, постійний пошук нових художніх форм.

Запитання 46

Специфічним культурним феноменом ХХ століття став:

варіанти відповідей

а) романтизм;

б) реалізм;

в) модернізм.

Запитання 47

Митці якого напрямку своє бачення світу зображували геометричними фігурками у вигляді кута, кулі, циліндра, конуса:

варіанти відповідей

а) символісти;

б) імпресіоністи;

в) кубісти?

Запитання 48

Як ще називали трипільську культуру:


варіанти відповідей

а) культура скотарства;

б) культура мальованої кераміки;

в) культура звіриного стилю;

Запитання 49

Назвіть центри античних колоній у Північному Чорномор’ї:

варіанти відповідей

а) Мікени, Спарта, Афіни, Олімпія;

б) Ольвія, Феодосія, Херсонес, Пантікапей;

в) Ефес, Олександрія, Коринф, Олімпія.

Запитання 50

Період існування держави антів:

варіанти відповідей

а) ІV – ІІІ тис. до н.е.;

б) ІІ ст. до н.е. – ІІ ст.;

в) кінець ІV – початок VІІ ст.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест