12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Функції на модулі у програмуванні

Додано: 17 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
18 запитань
Запитання 1

Рекурсія, в перекладі з латинської мови, означає:

варіанти відповідей

Клонування

Повернення

Занурення

Розгалуження

Запитання 2

Рекурсія в більшості мов програмування - це

варіанти відповідей

спосіб організация обробки даних, при якій підпрограма викликає сама себе

клонування програмою самої себе

спосіб опису функції або процесів через самих себе

розгалуження програми багать її повтореннями

Запитання 3

На якій структурі даних засновано реалізацію рекурсивних функцій?

варіанти відповідей

стек

список

черга

кортеж

Запитання 4

Величини яких типів використовують для опрацювання текстових даних мовою програмування?

варіанти відповідей

Символьні

Числові

Рядкові

Логічні

Запитання 5

Надати значення текстовим величинам можна

варіанти відповідей

при написанні символів

при написанні програмного коду за допомогою оператора присвоювання

під час виконання програми, що містить команду введення

Запитання 6

print (3+4)   який результат виконання програми?

варіанти відповідей

3+4

"3+4"

("3+4")

7

Запитання 7

Визначте значення змінної після виконання фрагмента програми

a=10

if a<5:

   a=a+12

else:

    a=a-7

варіанти відповідей

5

12

7

3

4

22

Запитання 8

Визначте яку алгоритмічну структуру реалізовано у фрагменті програми

a=10

if a<5:

   a=a+12

else:

    a=a-7

варіанти відповідей

Повторення з передумовою

Розгалуження

Повторення з параметром

Лінійний алгоритм

Запитання 9

Масив – це ...

варіанти відповідей

набір змінних однакового типу з одним іменем.

набір змінних однакового типу з різним іменем.

набір змінних різного типу з одним іменем.

набір змінних різного типу з різним іменем.

Запитання 10

Середовище програмування - це... 

варіанти відповідей

комплекс програм, що містить засоби автоматизації процесів підготовки та виконання програм користувача

команда виконати конкретну дію, записана мовою програмування 

набір символів, які можуть використовуватись під час створення програми 

система позначень для точного опису алгоритму, який потрібно виконати за допомогою комп'ютера

Запитання 11

Python — це...

варіанти відповідей

графічний редактор

мова програмування

операційна система

програма для роботи з музичними файлами

Запитання 12

Файл з кодом програми це…


варіанти відповідей

об’єкт


модуль


обробник подій


Запитання 13

Величина, яка може змінювати своє значення під час виконання програми:

варіанти відповідей

Константа

Змінна

Постійна

Функція

Запитання 14

Виконавець команд Python називається:

варіанти відповідей

Модулятором

Компілятором

Інтерпретатором

Запитання 15

Елемент програмного кода, який описує ту чи іншу дію виразу, називають ...

варіанти відповідей

математична операція

оператор

опція

атрибут

Запитання 16

Після якого службового слова записуються в програмі змінні та їх тип?

варіанти відповідей

program

constant

var

begin

for

Запитання 17

Скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до поставленої мети та отримання результату називається...

варіанти відповідей

Програма

Блок-схема

Алгоритм

Команда

Запитання 18

Що можна віднести до недоліків рекурсивних функцій?

варіанти відповідей

Займають великий обсяг пам'яті

На їх виконання затрачається більше часу

Рекурсивні функції завжди можна описати нерекурсивними алгоритмами

Рекурсивні алгоритми коротші і наглядніші

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест