функції в Excel

Додано: 5 квітня 2019
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 2145 разів
12 запитань
Запитання 1

Що є першим аргументом логічної функції IF?

варіанти відповідей

умова (логічний вираз)

вираз або посилання

назва функції

арифметичний вираз

Запитання 2

Як позначають знак операції відношення «не дорівнює»?

варіанти відповідей

>

<

<>

Запитання 3

Які категорії функцій є в Excel?

варіанти відповідей

математичні

статистичні

точні

логічні

Запитання 4

В комірку А1 введено формулу =IF(B1<>6);”ТАК”;”НІ”).

Позначте всі правильні твердження

варіанти відповідей

Якщо комірка B1 містить число 12, то в комірці А1 з’явиться “НІ” 

Якщо комірка B1 містить число 6, то в комірці А1 з’явиться “ТАК

Якщо комірка B1 містить число 6, то в комірці А1 з’явиться “НІ” 

Якщо комірка B1 містить число 12, то в комірці А1 з’явиться “ТАК” 

Запитання 5

Коли функція OR має значення істина?

варіанти відповідей

Коли всі її аргументи - хибність 

Коли хоча б один з її аргументів - хибність 

Коли хоча б один з її аргументів - істина 

Коли всі її аргументи - істина 

Запитання 6

оберіть функцію, яка знаходить суму значень з діапазону А1:А4

варіанти відповідей

Sum(A1:A4)

Count(A1:A4)

Max(A1:A4)

Min(A1:A4)

Запитання 7

Оберіть функцію, яка знаходить середнє значення комірок з діапазону А1:А4

варіанти відповідей

Average(A1:A4)

Avegare (A1:A4)

Sum(A1:A4)

Сум А1:А4)

Запитання 8

За допомогою якої команди можна обчислити значення виразу х4, якщо значення х знаходиться у клітинці А2

варіанти відповідей

=А2^4

POWER(A2;4)

А2^4

А2*А2*А2*А2

Запитання 9

Яка формула відображає знаходження гіпотенузи прямокутного трикутника за відомими катетами

варіанти відповідей

=(В2^2+C2^2)

=SQRT(В2^2+C2^2)

=COUNT(В2^2+C2^2)

=(4*4+7*7)

Запитання 10

В якій формулі допущена помилка?

варіанти відповідей

=IF(A1>2;A1*9;A1-6)

=IF(A1=2;A1*9;A1-6)

=IF(A1+2;A1*9;A1-6)

=IF(A1<>2;A1*9;A1-6)

Запитання 11

Укажіть формули з абсолютними посиланнями

варіанти відповідей

=А$1+$A2

=$A$1+$A$2

=A1+A2

=($A1$1+$A$2)^2

Запитання 12

Яке розширення мають файли, створені в Excel?

варіанти відповідей

xlsx

xslx

xls

xsx

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест